Virtuaalinen vanha kirjasuomi
 1. Astevaihtelusta
 2. Vokaalienvälinen h ja saneensisäiset puolivokaalit j ja v
 3. Konsonanttien assimiloitumisesta
 4. ts (/θθ/) -yhtymästä
 5. Geminaattanasaalit ja -likvidat
 6. Jälkitavujen A-loppuiset vokaaliyhtymät
 7. Muita vokaaliyhtymiä
 8. Pääpainottomien tavujen i-loppuiset diftongit
 9. Diftongireduktio
 10. Muita vokalismin poikkeavuuksia
 11. Äänteiden (ja tavujen) heittyminen
 12. Sananvartaloista
 13. Sijoista
 14. Komparaatiosta
 15. Lukusanoista
 16. Pronomineista
 17. Verbin finiittimuodoista
 18. Verbin nominaalimuodoista
 19. Partikkeleista
 20. Omistusliitteet
 21. Liitepartikkelit
 22. Sanastosta
3.1. -k

3.2. -h

3.3. -n

3.4. -t

3. SANEIDEN LOPPUKONSONANTEISTA

3.1 *- k

Alkuperäinen saneenloppuinen k on esiintynyt mm. *-ek -nomineissa ( sade -tyyppi), osin allatiivissa (ks. 14.6), abessiivissa (14.7), 3. persoonan omistusliitteessä ( nsA -tyypissä), imperatiivin yks. 2. persoonassa, preesensin ja imperatiivin kieltomuodoissa, 1. infinitiivissä sekä eräissä partikkeleissa (20.1.4). VKS:ssa loppu-k on joko nykykielen mukaisesti kadonnut tai muuttunut t :ksi. Kadon aiheuttama alkukahdennus, ts. älä luulekkaan -tyyppinen geminaatallinen ääntämys, kuvastuu eräistä tapauksista, joissa kadonnutta k :ta seuraa k-alkuinen liitepartikkeli: geminaatta on merkitty ck :lla.

Esimerkkejä:

Agr. kellecken , ette te lwlecka , ei hen tiedhecken

Ika. itzeckin , hänen cuolemansackin jälkeen , poicaansackaan

LPet. hänen lihasackin , ettei mualle muistasickan

Proc. eij he itkisickän

Raj. ilman heidän ajatustansackin

Huom. myös Agricolan asut liateckin ~ lijateckin ja Rajaleniuksen sitteckin , Ei - - sijtteckän .

Joillakin kirjoittajilla, etupäässä Ljungolla ja Kollaniuksella, *-k on muuttunut t :ksi:

Lju. laillinen estet , korkein cannet , nuhdet , puhet , waatet , edemmät , takat 'taa(kse)', tyget 'luo', sillet , iolletki

Koll. puutet , wuodhet 'vuode', ihdhetkin 'itsekin', alatkirjoittanet , taat , työt 'luo', kellet , culletkin

LPet. ei yxi sidetkän 'viljalyhdekään', siemet = sieme 'siemaus', alat

Proc. kijnit 'kiinni'

Ika. terwet

Nykyään e -nominien historiallisen loppukonsonantin edustuminen t :nä ja s :nä on ominaista Etelä-Pohjanmaan murteelle.

Muist . Sellaisissa muodosteissa kuin pojilletkin , ei laulatcan jne. pro /pojillekkin/, /ei laulakkaan/ saattaa kuvastua kehitys *- k > - t . Olen kuitenkin taipuvainen pitämään kyseisiä muotoja teoriointina, tk :n ja kk :n sekaantumisena (ks. 4.2 Muist.).

3.2 - h

Saneenloppuinen h on ani harvoin säilynyt:

Agr. helleh , Hooneh , imeh 'ihme', mureh , pereh , tarueh , terueh , waleh

R 1642 Carneh 'kaarne, korppi'

Andr. huonechkunnallens (ellei ch :ta ole tässä käytetty k :n merkkinä).

Yleisin on nykykielen mukainen h :n kato tai metateesi ( ihme , murhe , walhe ym; ks. 12.3). Lähinnä Ljungolla ja Kollaniuksella - samoin myöhemmillä pohjalaisilla kirjailijoilla - on esimerkkejä h :n muuttumisesta t :ksi; kyseessä on h -loppuisten sanojen sekaantuminen alkuaan k -loppuisiin (ks. ed. jaksoa).

Esimerkkejä:

Lju. hamet , cappalet , murhet , tarwet , wenet

Koll. huonet , hyljet , orit , perhet .

3.3 - n

Alkuperäinen - n esiintyy nykykielestä poikkeavasti lähinnä allatiivissa (ks. 14.6) sekä eräissä partikkeleissa (20.1.3). Toisaalta liitepartikkelit - kin ja - kAAn esiintyvät n :ttöminä (22.4 Muist.2).

Muist . Etenkin pronomineista tapaa väliin "ylimääräisen", analogisen n :n:

Agr. Kenengen 'kenen(kä)', cungin 'kukin'

Kustaa Vaasan kirje itzen kukin

Juhana III:n kirje Jokun Krouwari

LPet. jocun 'joku' (useita kertoja)

Proc. jongan 'jonka' (useita kertoja), mingän caldainen , mingän tähden

Ika. cuhungan 'johon'.

3.4 - t

Nyky-yleiskielestä poikkeavat loppu- t :lliset tai loppu- t :ttömät asut on esitelty seuraavissa jaksoissa: 3.1 (*- k > - t ), 12.1 f ( ettes ym. pro ettet s(in)ä ), 16.1 ( colmet ), 17.2 ( nämät ), 19.6.2 Muist. ( tullu , lyhy pro tullut , lyhyt ) ja 20.1.3 c ( tyget , takat ym.).