Virtuaalinen vanha kirjasuomi
 1. 1500-luku: Mikael Agricola
 2. 1500-luku: Muita tekstejä
 3. 1600-luku: Uskonnollinen proosa
 4. 1600-luku: Lakikieli
 5. 1600-luku: Lyriikka
 6. 1600-luku: Arkisempaa suomea
 7. 1700-luku: Lyhyt proosa
 8. 1700-luku: Almanakkojen artikkelit
 9. 1700-luku: Laki- ja sanomalehtikieli
 10. 1700-luku: Tilapäisrunous
 11. 1700-luku: Muita tekstejä
Tekstit

Vanhimmat tekstinäytteet ovat Agricolan ja hänen aikalaistensa tuotteita 1500-luvulta (jaksot 1 ja 2). 1600-luvun teksteissä on uskonnollisen proosan (jakso 3), lakikielen (4) ja lyriikan (5) lisäksi näytteitä arkisemmastakin suomesta (6). Osaan teksteistä on linkitetty teoksen/sivun alkuperäinen asu skannattuna tai digitoituna. Tekstinäytteisiin 1, 4B, 7, 8, 10, 27 ja 30 liittyy äänitettyjä katkelmia.

1700-luvun tekstit ovat ns. lyhyttä proosaa (7), almanakkojen artikkeleita (8), laki- ja sanomalehtikieltä (9), tilapäisrunoja (10) ja erityyppisiä muita tekstejä (11). Tekstinäytteitä on yhteensä 70, osa sivun tai parin pituisia katkelmia, osa kokonaisia tekstejä tai usean sivun mittaisia koosteita.

Selityksiä pääsee lukemaan klikkaamalla selitystä kaipaavan sanan tai kohdan jäljessä olevaa yläviitenumeroa. Selitykset avautuvat ponnahdusikkunaan. Selitykset näkyvät perätysten samassa ponnahdusikkunassa, joten käyttäjä voi halutessaan lukea kaikkien viittausten selitykset peräkkäin vierittämällä ponnahdusikkunan oikean reunan palkkia. Vaihtoehtoisesti käyttäjä voi klikata haluamiaan viittauksia erikseen, jolloin eri kohtien selitykset avautuvat aina uuteen ponnahdusikkunaan. Usein selitys sisältää numeron tai on pelkkä numero. Tämä tarkoittaa, että kyseiseen kohtaan liittyy kieliopillinen selitys, ja numero ohjaa lukijan kyseistä kohtaa selvittävään kieliopin lukuun.