Virtuaalinen vanha kirjasuomi
  1. Ohjeet
  2. Linkit
  3. Historiikki
  4. Sivukartta
Käyttöoikeudet

Virtuaalinen vanha kirjasuomi (Vvks) on missä tahansa julkisessa verkossa kenen tahansa käytettävissä oleva aineisto, joka soveltuu niin itseohjautuvaan kuin ohjattuun opiskeluun. Oppimateriaalia on käytettävä Creative Commons -lisenssin (http://creativecommons.org/licenses/by-nd-nc/1.0/fi/) mukaisesti. Sitä ei ole suojattu salasanalla.

Vvks-aineistoa saa hyödyntää opetuksessa joko suoraan verkosta tai tallentamalla sen kappaleita tietokoneelle tai muulle välineelle, valmistamalla aineistosta kopioita millä tahansa tavalla, esittämällä, välittämällä tai näyttämällä aineistoa tai levittämällä aineistosta valmistettuja kopioita millä tahansa tavalla sekä saattamalla aineisto muulla tavoin opiskelijoiden saataviin. Aineiston tällaisen käytön yhteydessä on mainittava aineiston tekijä/sisällöntuottaja.

Tekijänoikeudet ja vastuut

Vvks-aineiston tekijänoikeudet kuuluvat Pirkko Forsman Svenssonille, aineiston tekijälle eli sisällöntuottajalle. Hänellä on oikeus hyödyntää aineistoa parhaaksi katsomallaan tavalla. Hänellä on myös oikeus muokata, päivittää ja edelleen kehittää aineistoa. Mainittuja oikeuksia ei ole ajallisesti rajoitettu. Aineisto on yksilöity liitteessä 1.

Tekijä vastaa siitä, että hänellä tai hänen lisenssinantajillaan on tekijänoikeus ja/tai muu tekijänoikeuslakiin (404/1961) perustuva oikeus koko aineistoon ja ettei aineiston tai sen osien käyttäminen opetus- ja oppimistarkoituksiin miltään osin loukkaa kolmansien tekijänoikeutta tai muuta tekijänoikeuslakiin perustuvaa oikeutta.

Aineistot, joihin jollakin muulla osapuolella on tekijänoikeus ja joihin Forsman Svensson on hankkinut käyttöoikeuden, on yksilöity liitteessä 2.

Liitteet

Liite 1:
Aineiston yksilöinti

Tekijänoikeudet koskevat Virtuaalinen vanha kirjasuomi (Vvks) -verkkoaineistoa, joka on Pirkko Forsman Svenssonin laatiman Vanhinta kirjasuomea –oppikirjasarjan laajennettu ja digitoitu versio.

Vanhinta kirjasuomea -oppikirjasarjasta digitoitiin ja julkaistiin helmikuussa 2007 Vvks-aineistona kolme osiota: Katsaus 1500- ja 1600-luvun kirjallisuuteen sekä tekstinäytteitä; Katsaus vanhan kirjasuomen ortografiaan ja tekstikommentaari; 1500- ja 1600-luvun äänne- ja muoto-oppia. Näiden lisäksi verkkoaineistoon on v. 2008 liitetty uusi tekstiosio, lauseoppi, harjoitukset ratkaisuineen sekä lähdekirjallisuus.

Aineistolle on vuokrattu tilaa Neutechin palvelimelta ja sille on luotu oma verkko-osoite. Aineisto on käytettävissä julkisessa verkossa Creative Commons -lisenssin (http://creativecommons.org/licenses/by-nd-nc/1.0/fi/) mukaisesti; käyttöä ei suojata salasanalla. Tekijä ja tekijänoikeudet selostetaan aineiston verkkosivuilla.

Liite 2:
Aineiston osat, joihin jollakin muulla osapuolella on tekijänoikeus ja joihin tekijä on hankkinut käyttöoikeuden

Virtuaalinen vanha kirjasuomi (Vvks) –verkkoaineistoon on liitetty erillisenä osiona HARJOITUKSET ja niiden ratkaisut. Forsman Svensson on jo 1980-luvulla käyttänyt kursseillaan lehtori Laila Lehikoisen opetusmonisteen Kirjasuomen historiaa harjoituksia ja laatinut ratkaisut niistä 13:een. Keväällä ja kesällä 2007 hän laati lisäksi ratkaisut joukkoon hyviksi havaitsemiaan harjoituksia, jotka sisältyivät suomen kielen laitoksen Kirjasuomi 2007 –kurssilla käytettyyn Laila Lehikoisen ja Silva Kiurun oppikirjaan Kirjasuomen kehitys.

Tekijä keskusteli harjoitusten käyttämisestä sekä Laila Lehikoisen että Silva Kiurun kanssa (Lehikoisen kanssa 12.4.07, Kiurun kanssa 13.4.07), ja kumpikin antoi suostumuksensa harjoitusten hyödyntämiseen. Oppikirjankin harjoitukset ovat kaikki Laila Lehikoisen laatimia. Tällä hetkellä (marraskuussa 2008) HARJOITUKSET-osiossa on runsaat 60 tehtävää, joista tehtävät 1-42 ovat Laila Lehikoiselta; tehtävänantoa on joissakin tapauksissa osaksi muutettu. Kaikki ratkaisut ovat Forsman Svenssonin laatimia.

Linkkien takaa löytyvät vanhan Fennican alkuperäisteokset kuvasi Timo Ovaska (TaiK) helmikuussa 2008 puoliksi Kansalliskirjaston, puoliksi Kotuksen kirja-aarteista. Kuvaaja mainitaan Vvks:n etusivulla muiden hanketyöhön osallistuneiden yhteydessä. Vanhan Fennican asiantuntijat Sirkka Havu (Kansalliskirjasto) ja Riitta Palkki (Kotus) antoivat kumpikin suostumuksensa kuvatun materiaalin käyttöön Vvks-aineistossa. Kansalliskirjaston nimi tulee mainita kuvattujen kohteiden yhteydessä. Aineistoon sisältyviä kuvia ei saa käyttää irrallaan Vvks-aineistosta.