Virtuaalinen vanha kirjasuomi
  1. Lyhenteet ja merkit
  2. Katsaus vanhan kirjasuomen ortografiaan








Lyhenteet ja ortografia

Lyhenteissä on selitetty sekä tekstinäytteiden lähdelyhenteet että muut aineistossa käytetyt lyhenteet ja merkit. Katsaus ortografiaan esittelee lyhyesti Agricolan kirjainmerkit ja niiden lukutavan sekä ortografian kehitystä Agricolasta eteenpäin.