Virtuaalinen vanha kirjasuomi
  1. Prologi. Ennen kirjasuomea
  2. Vanha kirjasuomi 1540-1640
  3. Vanha kirjasuomi 1640-1700
  4. Vanha kirjasuomi 1700-luku
  5. 1800-luvun kirjasuomi
  6. Artikkeleita erityisteemoista
Katsaus vanhaan kirjallisuuteen

Katsaus alkaa prologilla, joka kertoo ajasta ennen kirjoitettua suomea. Vanhan suomen kausi Mikael Agricolasta 1600-luvun loppuun on katsauksessa jaettu kahtia: vuoden 1642 raamatunkäännöstä edeltävä ja sen jälkeinen aika. 1700-luvun kirjallisuus on jaoteltu genreittäin ottamalla huomioon entiset ja uudet tekstilajit. 1800-luvun katsauksen teemana on kirjallisista tuotteista ilmenevä suomen kielen kehitys kulttuurikieleksi. Mukana on 1900-luvun alun kehitystrendejä. Kirjallisuuskatsauksen kaikissa luvuissa on klikattavia kuvia vanhasta Fennicasta sekä linkkejä Kansalliskirjaston digitoituun Doria-aineistoon.