Virtuaalinen vanha kirjasuomi
1700-luvun kielioppi

1700-luvun kielioppiosuus koostuu 18 artikkelista, jotka valaisevat vanhan kirjasuomen kehitystrendejä 1800-luvun alkupuolelle asti. Kirjoitukset ovat ilmestyneet eri julkaisuissa v. 1998-2003, kuusi niistä uusina tai uudistettuina tekijän artikkelikoosteessa (julkaisuluettelon nro 56). Jokaisen artikkelin yhteydessä on maininta alkuperäisestä julkaisusta ja suora linkki tähän julkaisuun.

YLEISTÄ

1. Twenty Years of Old Literary Finnish – from Manual to Computer-Assisted Research. FORSMAN SVENSSON 2003, 11-19
research_history.pdf

2. Petter Schäferin päiväkirja – ruotsinkielisen suomeako? Pipliakielestä kirjakieleksi. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 105 (2000), 134-151
Schäfer.pdf

JOHDOKSISTA

3. Uusia teonnimijohdoksia varhaisnykysuomen kynnyksellä. FORSMAN
SVENSSON 2003, 95-109
teonnimijohdoksia.pdf

4. Jumalan luoma, vaimon lyömä, hevon purema. Vanhan suomen moni-ilmeiset mA-johdokset Gananderin sanakirjan valossa. FORSMAN SVENSSON 2003, 110-137
ma-partisiippi.pdf

5. 1700-luvun almanakkojen uudismuodosteita. Virittäjä 103 (1999), 222-240
1700-luvun almanakat.pdf

SIJAMUODOISTA

6. "Taidatkos solotella suomen kielen?" Instruktiivin käyttöä vanhassa kirjasuomessa. Virittäjä 103 (1999), 93-96
instruktiivi.pdf
Kaisa Häkkisen vastine, Virittäjä 103 (1999), 269-273

7. "Nälkäisellen kaikki ruoka makiaksi maistuu." Aistihavaintoverbien määritteistä vanhassa suomessa ja varhaisnykysuomessa. Virittäjä 106 (2002),
60-72
http://www.kotikielenseura.fi/virittaja/hakemistot/jutut/2002_419.pdf

8. Partitiivipredikatiivi varhaisnykysuomen kynnyksellä. FORSMAN SVENSSON 2003, 83-94
Partitiivipredikatiivi

VERBIMUODOISTA

9. Kolmannen infinitiivin illatiivin nykyisestä poikkeavaa käyttöä 1600- ja 1700-luvun suomessa. Kielikello 2/1996, 23-25
illatiivi.pdf

10. Kolmannen infinitiivin illatiivi Petter Schäferin päiväkirjassa. Virittäjä 102 (1998), 56-73
kolmannen infinitiivin illatiivi Schäfer.pdf

11. Potentiaali varhaisnykysuomen kynnyksellä. Sananjalka 43 (2002), 7-25
potentiaali.pdf

12. "Tuleppas siihen nenäilemään." Pragmaattiset liitepartikkelit 1600- ja 1700-luvun diskurssissa. FORSMAN SVENSSON 2003, 52-82
pragmaattiset_liitepartikkelit.pdf

NOMINAALIRAKENTEISTA

13. Particip på -s som satsmotsvarigheter i ett par 1700-talstexter. Vuoden 2000 konferenssien ja seminaarien satoa www.helsinki.fi/kksc/verkkojulkaisu), 2002
http://www.helsinki.fi/kksc/verkkojulkaisu/2_2001_3.html

14. Muodon ja merkityksen ristivetoa: passiivisia nominaalirakenteita kielioppaissa ja eräissä 1700-luvun almanakoissa. Muotoja ja merkityksiä vanhasta suomesta nykysuomeen 1998, 36-45. Institutionen för finska, Umeå universitet
passiivi.html

15. "Mitäs siis silloin on tehtävä?" Monitulkintainen on tehtävä -rakenne varhaisnykysuomea edeltävissä teksteissä. FORSMAN SVENSSON 2003, 138-153
on_tehtava-rakenne.pdf

16. Verbi tarvita 1700-luvun ja 1800-luvun alun tekstien verbiketjuissa: "Kaikki ihmiset tarwitsewat etziä sowindota Jumalan kanssa." Virittäjä 107 (2003), 263-273
http://www.kotikielenseura.fi/virittaja/hakemistot/jutut/2003_263.pdf

17. Nominativus ja instructivus absolutus eräissä vanhan suomen ja varhaisnykysuomen aineistoissa. Virittäjä 105 (2001), 411-430
nominativus.pdf

18. Vanhan kirjasuomen kvasirakenne. Sananjalka 41 (2000), 43-58
kvasirakenne.pdf


Tiedot artikkeleista löytyvät julkaisun FORSMAN SVENSSON 2003
liitteestä (s. 154-157): Pirkko Forsman Svenssonin vanhaan kirjasuomeen ja
suomen kielen opetukseen ja tutkimukseen liittyvät julkaisut 1983-2003