Virtuaalinen vanha kirjasuomi
  1. 1500-luku: Mikael Agricola
  2. 1500-luku: Muita tekstejä
  3. 1600-luku: Uskonnollinen proosa
  4. 1600-luku: Lyriikka
  5. 1600-luku: Arkisempaa suomea
  6. 1700-luku: Lyhyt proosa
  7. 1700-luku: Almanakkojen artikkelit
  8. 1700-luku: Laki- ja sanomalehtikieli
  9. 1700-luku: Tilapäisrunous
  10. 1700-luku: Muita tekstejä
1600-luku: Lakikieli

19. Kuningas Kristoferin maanlain varkaankaaren 1. luku
Ljungo Tuomaanpojan ja Abraham Kollaniuken suomennoksina
  19. A. LJUNGO TUOMAANPOIKA, 1601
  19. B. ABRAHAM KOLLANIUS, 1648
  19. C. Sama teksti nykyaikaistettuna

20. ABRAHAM KOLLANIUS: Kuningas Kristoferin maanlain kirkkokaaren 8. luvun suomennos, 1648

21. Aateliston ylellistä pukeutumista koskeva asetus, 30.8.1664

22. Aateliston ylellisiä juhlatilaisuuksia koskeva asetus, 30.8.1664 (§ 1-6; stereotyyppinen johdanto jätetty pois)

23. Asetus lastenmurhista, 1.3.1681

24. HENRIK FLORINUS: Otteita vuoden 1686 kirkkolain suomennoksesta, 1688
  24. A. Juhla- ja Pyhäpäiwistä (14. luku)
  24. B. Erosta Kihlauxis ja Awioskäskys (16. luku, § 1, 6-8, 11)
  24. C. Papin wirasta (19. luku, § 20-23)

25. Kerjäläisiä, köyhiä, kulkureita ja laiskureita koskeva asetus, 21.10.1698 (§ 1, 4, 9, 10; stereotyyppinen johdanto jätetty pois)

26. Lankoussuhteessa olevien välistä aviorikosta ja salavuoteutta koskeva asetus, 10.10.1699