Virtuaalinen vanha kirjasuomi
  1. 1500-luku: Mikael Agricola
  2. 1500-luku: Muita tekstejä
  3. 1600-luku: Uskonnollinen proosa
  4. 1600-luku: Lakikieli
  5. 1600-luku: Lyriikka
  6. 1600-luku: Arkisempaa suomea
  7. 1700-luku: Lyhyt proosa
  8. 1700-luku: Laki- ja sanomalehtikieli
  9. 1700-luku: Tilapäisrunous
  10. 1700-luku: Muita tekstejä
 

1700-luku: Almanakkojen artikkelit

36. Martti Lutherin elämästä, almanakat 1735-38
   36. A. Almanakka 1735
   36. B. Almanakka 1736
   36. C. Almanakat 1737, 1738

37. Ruotsi-Suomen historiaa, almanakat 1742, 1745-1748
   37. A. Kustaa Vaasa, almanakat 1742, 1745
   37. B. Ruotsin hallitsijat Kustaa Vaasasta Kaarle XII:een, almanakka 1746
   37. C. Kaarle XII, almanakat 1747, 1748

38. Terveys- ja kasvatusohjeita, almanakka 1765
   38. A. Muistutus Lasten holhomisesta
   38. B. Muistutus yhteiselle-cansalle, heidän hengensä ja terweydensä murhen pitämisestä

39. Konsti Elää Kauwwan eli Tarpeellisia ja hyödyllisiä neuwoja ja Ojjennus-nuoria Terweyden warjelemisexi ja saada elää isohon ikähän, 1786 (tekijä tuntematon)