Virtuaalinen vanha kirjasuomi
  1. 1500-luku: Mikael Agricola
  2. 1600-luku: Uskonnollinen proosa
  3. 1600-luku: Lakikieli
  4. 1600-luku: Lyriikka
  5. 1600-luku: Arkisempaa suomea
  6. 1700-luku: Lyhyt proosa
  7. 1700-luku: Almanakkojen artikkelit
  8. 1700-luku: Laki- ja sanomalehtikieli
  9. 1700-luku: Tilapäisrunous
  10. 1700-luku: Muita tekstejä
1500-luku: Muita tekstejä

7. JACOBUS FINNO eli JAAKKO SUOMALAINEN:
  Katkelmia virsikirjan esipuheesta, n. 1580-83

8. Kustaa Vaasan kirjeen suomennos, 21.11.1555

9. Otteita Kristoferin maanlain suomennoksesta, n. 1580
  9. A. Naimiskaaren 3. luku
  9. B. Tahallisen haavoittamisen kaaren 18. ja 19. luku

10. Katkelma Juhana III:n kirjeen suomennoksesta, 1.12.1584