Virtuaalinen vanha kirjasuomi
  1. 1500-luku: Mikael Agricola
  2. 1600-luku: Uskonnollinen proosa
  3. 1600-luku: Lakikieli
  4. 1600-luku: Lyriikka
  5. 1600-luku: Arkisempaa suomea
  6. 1700-luku: Lyhyt proosa
  7. 1700-luku: Almanakkojen artikkelit
  8. 1700-luku: Laki- ja sanomalehtikieli
  9. 1700-luku: Tilapäisrunous
  10. 1700-luku: Muita tekstejä
II. MUITA 1500-LUVUN TEKSTEJÄ

9. "Herra Martti": Otteita Kristoferin maanlain suomennoksesta, n. 1580

9. B. Tahallisen haavoittamisen kaaren 18. ja 19. luku

Nytt teke 1 woimatoin 2 lapsi täydhe 3 haauat 4 ia sinisyden 5 eli punaisudhen, 6 se quin 7 wanhembi 7 . wuotta 8 on, ia nuorembi 15. wuotta 8maxakan 912. äyri 10 Riuinomasta, 11 ia 12. äyri haaua sacko, 12 ios ne wigasta 13 ouat. Ios hän teke wähemmen päälle tulo, 14 quin sinisys ia punaisus on, maxakan. 9 3. äyri. Teke 1 woimatoin 2 haauan 4 eli werisydhen 15 7. wuotinen 16 eli nuorembi olkan 9 se turha, 17 ei mahdeta 18 sijtä sacko 12 otetta. 18 Ne sakott quin 7 woimatoin 2 pitä maxaman 19 ottakan 9 syynsanoia 20 ia ei kuningas eli kihlacunda.

Ehkä 21 Iumala on andanut waimon miehelle apulaisexi ia alimmaisexi, 22 quitengin 23 ei oriaxi eli ialka portahaxi, 24 ia heidhen tule toinen toistans rakasta, waimon miestä, quin oma päätäns, 25 ia miehen waimo 12 ninquin iäsendäns; 26 Ia sentehden cuka mies wainost 27 eli pahudhest, iuoxis 28 eli muinnen 29 waimoin tähden, ioita hän rakasta, lyöpi 30 hänen 31 Emändens Sinisexi eli punaisexi, 32 raiarikoxi eli riuinomaxi, 33 olkan 9 se caicki caxi maxos, 34 ia hänen 35 lähimäinen sukuns, olkan hänen 35 syynsanoians. 20 Ios hän 36 rangaise händä 36 rikoxens 37 edhest cohtulisest olkan 9 syytöin, 38 Sen tietken 39 kihlacunnan nimitös 40 napuritten 41 cansa, mikä sijnä on totuus. Nytt lyöpi 1 mies palkolistans nijn, että hän tule raiarikoxi eli riuinomaxi, 33 maatkan 9 se laillises maxos 42 ninquin mwtkin ihmiset. Ios hän 43 rangaise nijtä 44 cohtulisest rikoxens 37 edhest nijn olkan wapadhe. 45