TEKSTI 9. B

1 = Jos - - tekee yms. 40.3.4

2 'alaikäinen, lapsi-ikäinen'; äänneasusta 9.1

3 = täyden (vamman)

4 Martti on suomentanut ruotsin sanan åkomma 'vamma' mm. ilmauksilla haava, vika, virhe, päälletulo

5 'mustelman' (r. blånad), Kollaniuksen sinimarja

6 'verinaarmun' (r. blodvite)

7 17.5

8 15.1 Muist. 2

9 18.1.2

10 7.3

11 'raajarikkoisesta', so. jos on tehnyt toisen raajarikoksi

12 7.1

13 = viasta (ks. 1.2) 'vammasta' (ks. viitettä 4), so. jos on aiheuttanut vamman, jos on tullut vamma

14 /päälletuloo/ 7.1 '(pienemmän) vamman' (ks. viitettä 4)

15 'verinaarmun'. Martin verisyys ja punaisuus pohjautuvat samaan lähdetekstin termiin (ks. viitettä 6).

16 so. enintään 7-vuotias

17 so. asia jääköön silleen. Lähdetekstin sanalla ogill (vanh. ogild) on merkitykset 'mitätön, maksamaton, rankaisematon', ts. sellainen, josta ei makseta sakkoa eikä vaadita rangaistusta.

18 = älköön otettako 33.2 ja 37.3.2

19 38.2

20 'asianomistaja'. Näyttää siltä kuin Martti olisi käsittänyt lähdetekstin yhdyssanan målsägande väärin, nimittäin mål + sägande pro måls + ägande, ja tästä syystä päätynyt outoon vastineeseen. Pajula (1955) arvelee kuitenkin, ettei kyseessä olisi väärinkäsitys, vaan kerta kaikkiaan vaikeus löytää sopiva vastine ruotsinkieliselle termille. Onhan sama termi myöhemmin kelvannut Kollaniuksellekin (Ljungo puolestaan on tuottanut omalaatuisen käännösvastineen jutun isäntä < mål'(oikeus)juttu' + ägande 'isäntä').

21 20.3

22 = alamaiseksi 15.1 Muist. 1

23 pro kuitenkaan 36.4

24 'jalkajakkaraksi, -palliksi'

25 = päänään

26 = jäsenenään

27 'vihasta'

28 2.3

29 14.1.6

30 18.1.1

31 so. oman vaimonsa 25.2.2

32 'veriseksi' Vrt. viitteitä 5 ja 6

33 Martin raajarikko ja rivinoma ovat synonyymeja aivan kuten lähdetekstin lam och lytt 'rampa ja vammainen'

34 so. maksettakoon kaksinkertaiset sakot (Martin kaksimakso perustuu vanh. ruotsin sanaan tveböte)

35 so. vaimon

36 so. jos mies kurittaa vaimoa

37 = rikkomuksensa

38 '(olkoon) rankaisematta, älköön maksako sakkoa'. Lähdetekstissä saklös, jolla merkitykset 'syytön, vapaa, rankaisematon' jne. Ks. tekstin 8 viitettä 39.

39 'tutkikoon, todistakoon'. Verbinmuodosta 13.2.2.1

40 'lautakunta' (r. nämnd). Äänneasusta 11.2

41 14.1.5

42 so. maksettakoon hänestä [nim. palkollisesta] lailliset sakot. Lähdetekstin ligga merkityksessä 'vara underkastad', suom. 'olla' (oik. 'olkoon laillisessa maksussa')

43 so. isäntä

44 so. palkollista tai palkollisia

45 Ks. viitettä 38; äänneasusta 8.2 Muist.