Virtuaalinen vanha kirjasuomi
  1. 1500-luku: Mikael Agricola
  2. 1600-luku: Uskonnollinen proosa
  3. 1600-luku: Lakikieli
  4. 1600-luku: Lyriikka
  5. 1600-luku: Arkisempaa suomea
  6. 1700-luku: Lyhyt proosa
  7. 1700-luku: Almanakkojen artikkelit
  8. 1700-luku: Laki- ja sanomalehtikieli
  9. 1700-luku: Tilapäisrunous
  10. 1700-luku: Muita tekstejä
II. MUITA 1500-LUVUN TEKSTEJÄ

9. "Herra Martti": Otteita Kristoferin maanlain suomennoksesta, n. 1580

9. A. Naimiskaaren 3. luku

Ioca neitzy, 1 miehen otta Isäns tachto 2 wastan eli Äiteins, 3 cummaxi hän otta 4 hänen, auios 5 eli wärtä miehexens, 6 hän on rickonut 7 perind osans, sekä Isän että Äitin saamast, 8 wan eij yhdhestäkän mvsta perimisest. 9 Ios Isä ia äiti andauat sen hänelle andexi, nijn ottakan 10 täydhen perindöosan; Nytt ridhellen 11 sijtä, ios 12 se oli andexi annettu taicka ei, nijn pitä sen 12. miestä 13 tietämän, quinga se on. Se quin 15 haukuttele 16 ia makapi 17 miehen tyttären, ia hän on neitzy 1 ia auios sängyst, 18 maxakan se quin sen teki 40 marka, 19 colmie iakoon, 20 Isän, 21 kuningan, ia kihlacunnan: wan ios hän otta hänen 22 auioxens, olka 23 sijtte hänen syyns 24 puolda wähembi, colmie iakoon. 20 Ios hän on ialka naisen 25 lapsi eli pijka, 26 maxakan 10 se quin 15 wietteli 20. marka; 19 ios hän otta hänen 22 auioxens, olkan 10 ilmain 27 syytä. 28