Virtuaalinen vanha kirjasuomi
  1. 1500-luku: Mikael Agricola
  2. 1500-luku: Muita tekstejä
  3. 1600-luku: Uskonnollinen proosa
  4. 1600-luku: Lyriikka
  5. 1600-luku: Arkisempaa suomea
  6. 1700-luku: Lyhyt proosa
  7. 1700-luku: Almanakkojen artikkelit
  8. 1700-luku: Laki- ja sanomalehtikieli
  9. 1700-luku: Tilapäisrunous
  10. 1700-luku: Muita tekstejä
1600-LUVUN TEKSTEJÄ - II. LAKIKIELI

20. Abraham Kollanius: Kuningas Kristoferin maanlain kirkkokaaren 8. luvun suomennos, 1648

Mahan paniaisista 1 (Sielunmessuista) Ja jos matca mies kipenä maca, eli wähät 2 lapset, taicka Kerjäjät äijät 3 pitäjäsä cuolewat.

Nyt tule Papillen 4 waewastansa 5 Mahan paniainen, 1 cosca hän miehen hauta, se on wijsi äyriä 6 raha: Nijtä eij tule hänen ennen ano, 7 cuin rumis on haudhattu. (Nijdhen wijdhen Äyrin edhestä pitä hänen, colmet 8 Sielumessua sanoman: Yhdhen rumihin 9 Peijaisisa, 10 toisen seihdhemendene 11 päewänä, 5 colmannen colmandena kymmenendenä päewänä hautamisesta. Tahto 12 sen cuolluen 13 Perillinen wuosicaudhen cocouxisa 14 messuja pidhettä, 15 nijn laittacaat 16 sen Papin cansa, cuinga heidhän cummangin 17 sopi) On sillä cuolluella kymmenen äyriä eli wähembi: Sijtä tule Papin 17 colmannes, ja sen cuolluen Perillisten 17 caxi osa. 18 On sillä enät 19 cuin kymmenen äyriä, Nijn tule Papin 17 täysi Mahan paniainen se on wijsi äyriä. 1 : § : Pienet lapset, jotca cahtatoistakymmendä 20 ajastaica nuoremmat owat, pitä ilman estetä 21 mahan pandaman, 1 Sijtä eij tule Papin ollengaan raha otta. On 12 lapsi Perillisexi tullut, Nijn tule Papin 17 täysi Mahanpaniainen, jos sillä lapsella on enät kymmendä 22 äyriä. On sillä Papilla 23 kymmenen äyriä eli wähembi. Nijn ottacaan Pappi colmannexen. 2 : § : Maca waeldawainen mies Pitäjäsä kipenä: Sen talonpojan, jonga hän tykönä 24 maca, pitä kellon soittajalle, ja kellonsoittajan Papille sanan saattaman. Papin tule hänen työnsä 25 mennä, ripittä, (woedhella) 5 rumihin, wihitä) 26 hautahan saatta, (haudhan wihittä) 26 mahan luke, 27 Ja sen miehen cappaleista 28 eli rahasta, wijsi äyriä otta, jos ombi (ja sillen 4 colmet Sielumessua, sen rahan edhestä sano) Jos eij sillä cuolluella, nijn paljon ole, Nijn ottacaan Pappi colmannexen, sitä 29 cuin hänellä on (ja sanocaan hänelle, colmet Sielumessua) 3: § : Cuole 12 Sauwa äijä 3 Pitäjäsä: Saman palweluxen tule Papin hänelle tehdhä, cuin Taloin pojalletkin, 30 ehkeij 31 hänellä enät olisi, cuin Sauwa ja louppi. 32 Taloin pojan jonga tykönä rumis maca, tule kylänsä ja Paickacunnasansa 33 miehille sano: Nijdhen tule Rumihin mahan saatta, 1 ja läsnä olla, cosca se mullitahan. 1 Joca sanan sapi, ja eij tule, Maxacaan colmet äyriä: Ne ottacaat jotca rumihin mahan saattawat: 1 Eli luhticaan 34 ihdhensä cahdhen miehen walalla, etteij hän sana saanut, elickä estettä 35 ollut.