TEKSTI 20.

1 maahanpaniainen = hautausmaksu; hautajaiset maahanpanna ~ maahan saattaa ~ multia = haudata

2 'pienet'

3 kerjääjä-äijä~ sauvaäijä = kerjäläinen (vrt. r. stavkarl)

4 14.6

5 10

6 Ks. tekstin 9. A viitettä 19

7 'pyytää, periä'

8 3.4

9 2.1

10 'hautajaisissa'

11 /seiθθementenä/ 16.1

12 40.3.4

13 19.6.2

14 'jumalanpalveluksissa'

15 19.2, 37.3.3 ja 39.7.3

16 'sopikoot'

17 Datiivigenetiivi = nyk. allatiivi 30.1.4

18 so. kaksi kolmannesta

19 15.1

20 16.1

21 /ilman esteetä/ 'ilmaiseksi' 14.7

22 15.1 Muist. 2

23 Sana Papilla on ilmeisesti vahingossa pujahtanut suomennokseen, sillä alkutekstin mukaan puhe on edelleen lapsesta: jos lapsella on 10 äyriä - -.

24 so. jonka tykönä ~ luona hän sairastaa

25 'luokseen' 20.1.3 c

26 pro vihkiä 'siunata'

27 'lukea loppusiunaus'

28 'tavaroista, omaisuudesta'

29 /siitä/

30 4.2 Muist.

31 'vaikkei'

32 'laukku'

33 pro paikkakunnansa (1.4.1) tai paikkakuntansa (rinnasteena kylänsä)

34 'todistakoon syyttömyytensä'. Pajulan (1955) mukaan Kollanius on lainannut luhtia-verbin Martilta, joka käyttää sitä mm. ruotsin värja (sig) -ilmauksen vastineena (= puolustautua, vapauttaa itsensä)

35 'esteetön, vapaa'. Lukutapa lienee ortografiasta huolimatta yksinäis- t:llinen /esteetä/, ts. VKS:n normaali abessiivin asu.