TEKSTI 17.

1 20.2

2 Ks. tekstin 14 viitettä 8

3 asettaa = määrätä, säätää, perustaa

4 19.5.1

5 'noudatettu'

6 Ks. tekstin 14 viitettä 11

7 Ks. tekstin 14 viitettä 12

8 = Anderstadin

9 23.5.2

10 ks. tekstin 15 viitettä 17

11 23.6

12 11.3

13 'sallia'

14 23.1

15 20.3

16 Ks. tekstin 14 viitettä 26

17 36.3

18 Växsjö -niminen kaupunki sijaitsee Ruotsin Smoolannissa

19 2.2

20 edespannamyös = antaa ~ määrätä tehtäväksi

21 23.2

22 'taidoissa'. Ks. tekstin 14 viitettä 26; monikkomuodosta 13.3.2

23 Kopparbergin kaupunki sijaitsee Taalainmaalla

24 pro ajastajan (ed. virkkeessä ajastajan) 'vuoden'

25 30.5.2

26 'omaksunut'. VKS:ssa käsittää-verbillä on lähinnä merkitys 'ottaa käsiinsä, tavoittaa'.

27 'alkeis-' 15.2

28 'katsottu, havaittu'. Vrt. tekstin 11 viitettä 39

29 'suostumuksesta, hyväntahtoisuudesta'

30 = Viroihin 9.1 ja 14.5.2. Muodon voi tulkita myös genetiiviksi, mutta pidän genetiivitulkintaa epätodennäköisempänä.

31 Tarton (nimen asusta 23.5.2.a) akatemian perusti Kustaa II Aadolf jo 1632.

32 = kuningattaremme; omistusliitteestä 21.4

33 Ilmaus udesta raketa 'rakentaa uudestaan' voisi viitata siihen, että Turun lukio 1640 muutettiin akatemiaksi, ts. järjestettiin "uuteen uskoon" (uutta rakennusta ei akatemia tällöin saanut). Adverbin asusta 20.1.1, infinitiivistä 13.2.2.1.

34 so. Magnus Wallaeus 25.1.2.1

35 'yhdessä'

36 /muitten/. Tekstissä on toistuvasti yksinäis- t geminaatan merkkinä

37 Johannes Kastajan päivä 24. kesäkuuta

38 'kelvolliseksi, päteväksi'

39 19.2 ja 37.3

40 'maaliskuussa' (lat. sanan Martius ablatiivi)

41 'Uudenkaarlepyyn' (r. Nykarleby)

42 Mikkelinpäivää , Pyhän Miikaelin (Sankt Michel) eli enkeli Miikaelin juhlaa, vietettiin aiemmin 29. syyskuuta.

43 Ks. tekstin 14 viitettä 55

44 Ks. tekstin 14 viitettä 9

45 /yhdes(s)ä/

46 31.2

47 'nuoria ihmisiä'

48 32.3.3

49 'kaitselmuksesta, johdatuksesta'

50 25.2.2

51 Ablatiiviagentti. Passiivilause modernistettuna: hänen esimiehensä kutsuivat ja määräsivät hänet - -. Ks. 34

52 13.2.2.1

53 po. sananculioittens. Vrt. viitettä 65.

54 edelläkäydä = olla (hyvänä) esimerkkinä, näyttää (hyvää) esimerkkiä (vrt. r. föregå)

55 pro sen (aikaisille)

56 Ks. tekstin 13. B viitettä 2

57 Ks. tekstin 12 viitettä 48

58 po. jotca

59 'säädyllisen elämänsä'

60 VKS:lle tyypillinen verbiparadigma = tiesivät, katsoivat (hänet päteväksi). Hyvin tavallisia ovat myös luulla ja uskoa, luvata ja vannoa, löytää ja tietää, nähdä ja havaita/ymmärtää, näyttää ja osoittaa, säätää ja asettaa, tunnustaa ja uskoa, vastata ja sanoa, ylistää ja kiittää vain joitakin esimerkkejä mainitakseni.

61 Modernistettuna: Katsoivat hänet päteväksi mieheksi, jonka haltuun tai katsoivat hänet niin päteväksi, että hänen haltuunsa - -.

62 so. opetettavaksi, hoidettavaksi; ks. 20.2 s.v. ala

63 'viran'

64 Muoto lienee tulkittava genetiiviksi: Nimen

65 pro sanankuulijoittensa 25.2.1

66 'yrittänyt'

67 'ylenpalttisesti, liiankin hyvin'

68 11.5

69 Ks. tekstin 14 viitettä 67

70 Ruotsin määr. artikkeli den pro normaalisti käytetty sinä (se-pronominin essiivi); ks. 16.2 Muist

71 19.5.2

72 Korrelaattina pyhän Awioskäskyyn 25.1.3.2

73 Akk. pro part. 27.2.3 ja OSMA 30.5.3

74 1.2

75 pro suureen suruun 30.1.2

76 4.1

77 1.4.2

78 so. saisivat iloita, ilahtuisivat

79 'tavallisesta, jokapäiväisestä'

80 Ks. tekstin 14 viitettä 12

81 /peljännyt/

82 'virkaveljiään, kollegoitaan'

83 Ks. tekstin 11 viitettä 8

84 'johtanut, ohjannut'

85 'avuttomia, vaivaisia'. VKS:n normaali termi on saattamatoin, tässä jostakin syystä saamatoin.

86 'varojensa mukaan'

87 so. niin hyvin kuin on pystynyt

88 'yrittänyt, pyrkinyt'

89 Vrt. viitettä 51

90 20.1.2

91 /puutosta/ 'vajavaisuutta, heikkoutta'

92 so. itsessään, ruumiissaan

93 Nesessiivirakenteen koostumuksesta 39.2.2.3

94 20.1.1 Muist.

95 21.5

96 'kiirehtiä, jouduttaa'

97 19.3.1.1

98 17.3

99 so. uskon- ja synnintunnustuksen

100 so. Herran ehtoollisessa

101 'varmaksi'

102 = hänessä (vrt. r. hos honom)

103 'kokonaan, täysin'

104 = viimekeväisenä 14.3

105 Matin ~ Matiaksen päivä 24. helmikuuta

106 Relatiivilauseesta puuttuu finiittiverbi: hän on kärsivällisesti kantanut, tyytynyt - - (par. kantoi, tyytyi 32.3.3)

107 po. armolisimban /armol(l)isimpaan/

108 po. pitäin

109 31.2 ja 39.8

110 so. Jumala

111 Ansio tarkoittaa Kristuksen pelastustyötä

112 'loppui, hävisi'

113 'säestänyt, myötäillyt'

114 ? po. 'tuten tuntien, tietäen' (tekstin painoasu on epäselvä)

115 'aamuna, aamulla' 20.1.3 a ja 30.5.1

116 = ajastaikaa

117 Ks. tekstin 14 viitettä 108

118 /alati/ aina