TEKSTI 12.

1 'mahtavalle'

2 Tekstissä esiintyvistä arvonimistä ks. 23.5.2. b sekä tekstin 8 viitteitä 13

3 Ks. tekstin 10 viitettä 12; äänneasusta 9.1

4 Ks. tekstin 10 viitettä 6

5 'kirjassa'

6 Akkusatiivi- pro partitiiviobjekti 27.2

7 25.2.2

8 23.4.3

9 1.4.1

10 so. kaikkialla

11 14.7

12 'maassa'

13 'toivonut, halunnut, kaivannut'; äänneasusta 19.6.1

14 'saatavilla, saatavissa'; äänneasusta 2.3

15 Partisiippirakenteen subjekti on relatiivipronomini jota (= nyk. gen.; ks. 39.7.2.3). Nykykieli ilmaisisi asian esim. näin: jonka moni - - on toivonut olevan saatavissa suomeksitai jonka suomalaista käännöstä moni- - on kaivannut.

16 23.6

17 'erityisestä, nimenomaisesta'

18 'halusta, suosiosta, toivomuksesta' 23.4.2

19 13.2.2.1

20 Pääraamatut eli tärkeimmät kirjat olivat raamatunkäännöskomitean työssä VT:n hepreankielinen ja UT:n kreikankielinen alkuteksti.

21 'mukaan, [tekstiä] seuraten'

22 20.1.2

23 po. idze wastudest /vastuuðest(a)/ 'uudestaan'

24 katsoa-verbillä on merkitykset 'korjata, tarkastaa, seurata' ym.

25 so. alkukieliä (hepreaa ja kreikkaa)

26 Määräinen artikkeli 24

27 Vainajiin, etenkin kuninkaallisiin ym. merkkihenkilöihin viitattaessa käytetään mm. fraaseja korkeas(s)a muistos(s)a ~ korkiast(i) ylistettäväs(s)ä muistos(s)a ~ korkeimmas(s)a kunniamuistos(s)a ~ korkeimmast autuas (r. höglovlig(ast) ~ glorvördig(st) i åminnelse ~ hos Gud glorvördig ~ högstsalig ym.). Nykyvastineita olisivat edesmennyt ~ autuas ~ Herrassa nukkunut jne.

28 23.5.2

29 Ks. tekstin 7 viitettä 27

30 Summaarioilla tarkoitetaan Raamatun lukujen alussa olevia tiivistelmiä (lat. summarium, mon. summaria). Tämän ja seuraavien termien monikkovartalosta ks. 13.3.3.

31 Lat. termi marginalium (mon. marginalia) tarkoittaa Raamatun sivujen reunahuomautuksia

32 Konkordanssi (lat. concordans 'yhtäpitävä') on luettelo niistä Raamatun kohdista, joiden sanamuoto on sama tai jotka käsittelevät samaa asiaa

33 Vuoden 1642 Raamatussa useat sanat tai ilmaukset selitettiin asianomaisten lukujen jälkeen sijoitetuissa ns. glosseissa (< lat. glossa)

34 'hakemistoissa'

35 'tarkasti'

36 Vuoden 1642 Raamattumme oli ulkoisilta puitteiltaan Kustaa II Aadolfin raamatun kopio

37 4.1

38 Näitä 'korkiastioppineita ja kunniallisia' miehiä ovat mm. Mikael Agricola, Paavali Juusten ja Eerik Sorolainen.

39 20.1.3

40 Ks. tekstin 7 viitettä 72

41 'yrttitarhassa, puutarhassa' (viina = viini)

42 Subjektina on Herr Petari Brahe ja perfektimuodon pääverbinä virkkeen viimeinen sana neuwonut

43 'hallitusmiesten', so. kuningatar Kristiinan holhoojahallituksen jäsenten (K. tuli täysi-ikäiseksi 1644)

44 Paitsi Visingsborgin kreivi Brahe oli Kajaanin vapaaherra, useiden kartanoiden herra, Ruotsin drotsi ja valtaneuvos, Tukholman Kuninkaallisen hovioikeuden presidentti, Suomen kenraalikuvernööri, eräiden Ruotsin maakuntien laamanni sekä Turun Akatemian kansleri.

45 so. tähän työhön ruvettaessa ~ tätä työtä alettaessa; temporaalirakenteesta 39.6

46 Brahen ensimmäinen kenraalikuvernöörikausi oli 163740, toinen 164851.

47 'myöhemmin'

48 Konsistori ~ konsistorium(i) (lat. consistorium) oli Ruotsi-Suomessa 1600- ja 1700-luvulla tuomiokapitulin nimityksenä (c. ecclesiasticum)

49 /majesteetil(l)en/ 14.6

50 23.5.2

51 so. nimissä

52 so. julkaistaan (saatetaan päivänvaloon)

53 'jälkipolvi'

54 so. myöhemmät sukupolvet

55 Ilmaus antaa jnk kelvata itselleen (r. låta ngt behaga sig) tarkoittaa samaa kuin nykykielen olla tyytyväinen (jhk), pitää jstk.

56 17.3

57 '(Pyhän) teologian tohtori (lat. Sacrosanctae Theologiae doctor), Turun Kuninkaallisen Akatemian professori sekä kirkkoherra'

58 '[Raamatun alku]kielten (lat. linguarum) professori'

59 'Maskun kirkkoherra ja rovasti' (lat. pastor et praepositus)

60 'Piikkiön kunnianarvoisa kirkkoherra' (lat. honestus pastor)