TEKSTI 15.

1 1.3 Muist.

2 Ks. tekstin 14 viitettä 9

3 Ks. tekstin 14 viitettä 11

4 2.3

5 'varmasti' 20.1.1

6 so. parhaalla [mahdollisella] tavalla

7 33.2

8 Ks. tekstin 14 viitettä 12

9 Ks. tekstin 14 viitettä 8

10 30.5.4

11 23.5.2

12 /raatimieheksi/. Mahdollisesti painovirhe, sillä muualla tekstissä Miehens. Vrt. tekstin 7 viitettä 34.

13 pro jällens(ä) 'taas, puolestaan'

14 23.6

15 13.1.1 Muist.

16 so. sai lisää ymmärrystä

17 Ruotsin föräldrar-sanan vastine on VKS:ssa yleensä nykykielen mukainen vanhemmat, mutta sen ohella tapaa superlatiivimuotoa vanhimmat.

18 /ylöskasvatit/ 23.1; ks. alussa olevaa huomautusta

19 'aika ajoin, väliin'

20 14.9

21 Korrelaattina Oppenuiten Miesten kirjoituxia 25.1.3.2

22 'poimitut, valikoidut'

23 so. autuuden saamiseksi, taivaaseen pääsemiseksi

24 20.3

25 'erinomainen; (toisia) ilahduttava; viehättävä'

26 so. monista ihmisistä näytti siltä, että hän tulisi menestymään elämässään

27 Partitiivi- pro akkusatiiviobjekti 27.3

28 'yleistä luottamusta nauttiva' (r. välbetrodd)

29 'erittäin taitava'

30 'pidetty' (r. väl upptagen)

31 'kassan-, rahastonhoitaja' (r. räntmästare)

32 so. vaimonsa (Barbro Hörlingin) sisarelta; 25.2.2

33 so. 5 1/2-vuotiaana

34 'hyvin, erinomaisesti'

35 23.1

36 Verbien hoitaa, huolehtia vastineena käytetään ilmauksia pitää suru ~ murhe ~ vaari, ottaa vaari jstk

37 9.1

38 13.3.4

39 'yhteen menoon, yhteensä'

40 18.2.2

41 /siehen/

42 'jalosukuisen, aatelisen'

43 Ks. tekstin 13. B viitettä 2

44 tässä: 'johdatti, saattoi'

45 Ks. tekstin 14 viitettä 55

46 20.2

47 23.3.2

48 so. kasvatusvanhempien; partisiipista 19.5.2

49 'päässeet, ehtineet'

50 Ilmauksesta Jumalalle kelpaa 'Jumala haluaa ~ katsoo parhaaksi ~ suo ~ pitää jstk' yms. ks. 32.2.2 Muist.

51 23.2

52 Adessiivi pro allatiivi 30.1.3

53 Ks. tekstin 14 viitettä 69

54 so. elää

55 20.1.3

56 Ks. tekstin 14 viitettä 67

57 37.2.4

58 Vrt. r. företa(ga) sig 'ottaa tehdäkseen, ryhtyä jhk'

59 'rauhassa, toimettomana'

60 18.2.1 a

61 23.4.3

62 Ks. tekstin 11 viitettä 8

63 so. yllään, osanaan

64 37.6.2

65 = virvoittamassa, virkistämässä 1.2

66 17.5

67 22.4

68 so. vastineeksi, omasta puolestaan, takaisin (vrt. r. få igen)

69 kanssakäyminen = seurustelu; käyttäytyminen, toisten kohteleminen yms.

70 'hoidossa'

71 Ks. tekstin 7 viitettä 72

72 'valvoen, huolehtien'; äänneasusta 19.3.1.2

73 so. sanomaan (~ toistamaan) jäljessä

74 31.2

75 'lempeä, kiltti'

76 'puhetapa, kielenkäyttö'

77 'hyväntahtoinen, suopea'

78 Sivulauseen tulkinta on epävarma, koska hän voi viitata yhtä hyvin avun saajaan (iocu köyhä) kuin auttajaan (= vainaja): 1) vaikkei tämä[nim. köyhä] pyytänyt mitään ("ilman että tämä avasi suunsa", ts. kertoi mitä tarvitsi); 2) ilman että hän [nim. Catharina Haaksi] sai köyhän kertomaan tarpeistaan; 3) ilman että hän [nim. Catharina Haaksi] sanoi jotakin ystävällistä ja auttoi [köyhää].

79 'vaatteiden'

80 /tykööns(ä)/ 'luotaan'

81 /maksoo/ 11.2

82 20.1.2

83 'tullut' 30.3.2

84 'terveen' 23.4.3

85 5 Muist.

86 36.3

87 'laupiaasti, armollisesti' 23.4.3

88 so. synnyttää lapsensa (~ päästä eroon kantamastaan taakasta)

89 16.2 Muist

90 'outo, kummallinen'

91 Heikin päivä 18. tammikuuta

92 17.3

93 'lopuksi, kaiken muun lisäksi'

94 'yhdessä'

95 1.3

96 po. murheen. Ks. viitettä 36

97 Ks. tekstin 10 viitettä 61

98 /valkeen/ 'valon, tulen'

99 po. työlästi 'vaikeasti, työläästi'

100 'veti henkeä, hengitti'

101 'suurella äänellä', par. 'äänekkäästi'

102 /monta kymmentä/

103 'kertasi, toisti'

104 so. kellon lyödessä viisi

105 Ks. tekstin 14 viitettä 108