TEKSTI 18. a.

1 18.4 ja 34.1

2 19.5.2

3 31.2

4 20.3

5 Ks. tekstin 14 viitettä 8

6 Ks. tekstin 14 viitettä 11

7 = käyttöön otetun kristillisen ja kunniallisen tavan mukaisesti 30.1.5

8 = jotakin, jonkin verran 17.5

9 23.1

10 Ks. tekstin 14 viitettä 9

11 so. Niilontytär (r. Nilsdotter)

12 '(10. päivänä) joulukuuta' 16.2 Muist.

13 Hoppman (= Hauptman) tarkoittaa paitsi sotilashenkilöä myös 1) tietyn alueen taloutta valvovaa virkamiestä, voutia ja 2) lääninherran sijaista tai edustajaa.

14 so. Turun hovioikeuden presidentin

15 Jöns Kurki (k. 1652) oli aikoinaan sekä Turun että Viipurin linnan käskynhaltija, myöhemmin Turun hovioik. presidentti sekä valtaneuvos. Hän sai 1651 Lempäälän vapaaherran arvonimen ja läänitykseksi useita kruununtiloja.

16 'luotettava, luottamusta nauttiva' (r. välbetrodd)

17 Nimen suom. variantteja ovat Olavi ~ Olevi ~ Uolevi ym. (r. Olof ~ Olov, vanh. Olaf ~ Olef sekä lat. asu Ola(v)us

18 25.1.3.1 Muist.

19 'sattuman, vahingon'

20 so. jokin vahinko ~ sattuma joudutti hänen syntymäänsä 34.4. Vrt. tekstin 16 viitettä 16

21 po. cahta, ts. kahta viikkoa ennen - -

22 so. vastaan, suuhunsa

24 hyvin nimitetty ~ mainittu (r. välbemäld) = hyvämaineinen, kunniallinen, arvossa pidetty

25 'pientä'

26 so. kasteen

27 'viinipuuhun, -köynnökseen'

28 'taimeksi' (veso pro vesa)

29 so. tytön tultua 39.6.2

30 34.4

31 18.4 ja 34.3

32 so. kokemaan vaikeuksia ~ kärsimyksiä

33 'varmistaakseen', so. tehdäkseen hänestä varmasti omansa

34 so. Jeesus 25.1.2.1

35 'ajan mittaan, aikanaan'

36 so. sai lisää ikävuosia

37 so. aineellisen huolenpidon ohella

38 20.1.1

39 'ohjaukseen, opetukseen' 20.2

40 = 16. ikävuodellaan 16.1 ja 16.2

41 23.2

42 'silloisen' (r. dåvarande)

43 vaivainen = köyhä(inhoitolainen); rampa

44 'johtajan, isännän, esimiehen' (r. föreståndare)

45 Seilin saarelle (r. Sjählö) Nauvoon perustettiin Suomen ensimmäinen (lepra)sairaala 1619.

46 Ks. tekstin 11 viitettä 8

47 'aatelis(sukuis)en'

48 = jonka Kuninkaallinen Majesteetti määräsi; ks. 34

49 'käskynhaltijaksi', ts. kuninkaan edustajaksi

50 pro [hänestä tuntui] ikävältä 30.3.3

51 = aikomuksenaan, tarkoituksenaan; äänneasusta 1.2. d

52 14.5.2

53 Ks. tekstin 10 viitettä 61

54 osata (tehdä) = sattua (tekemään)

55 Erkin (Eerikin) päivä 18. toukokuuta

56 Yrjön päivä 23. huhtikuuta (Pyhä Yrjänä ~ Georg ~ Greus, = Pyhä Gregorius)

57 'katsomaan, tervehtimään'

58 so. isä 25.1.3.2

59 = (lähinnä) seuraavana (r. nästföljande)

60 = ruvettaessa 19.3.2

61 'suostumuksesta'

62 Ks. tekstin 14 viitettä 55

63 eskadroona (ransk. escadron, r. skvadron) on ratsuväen perusyksikkö

64 23.5.2

65 = Jumalan siunaamana 30.3.1 ja 38.2.4.1

66 Ks. tekstin 14 viitettä 67

67 /jäljillä/ tai /jäli(i)llä/ pro jäljellä; mahdollisesta j:ttömyydestä 2.2

68 Ks. tekstin 13. B viitettä 2

69 'ymmärtää'

70 'hellän, rakastavan' 23.4.3

71 so. kuolemasta (vrt. r. frånfälle, bortgång)

72 so. kolmea nuorinta lasta

73 Verbillä (ylös) valistaa on VKS:ssa konkreettisen 'valaisemisen' merkitys, esim. Herra valistakoon kasvonsa meille. Ruotsin upplys/a, - ning on saanut nykyisen 'opettamisen' yms. merkityksensä vasta 1700-luvun jälkipuoliskolla.

74 'tavallisessa, jokapäiväisessä'

75 tila = tilaisuus, mahdollisuus

76 'iloisella'. Vrt. tekstin 16 viitettä 23

77 19.6.1

79 sydämellinen = harras, sydämeen käyvä

80 Ks. tekstin 7 viitettä 72

81 so. kaiken muun surun ja kaipauksen ohella

82 'tuntuu sitä vaikeammalta' 30.3.3

83 pro on osoittanut [nöyryyttä ja kunnioitusta] 32.2.2

84 Omistusliite viittaa sanaan itzecullengin 25.2.2

85 20.2

86 = kyläläistensä

87 19.5.1

88 14.7

89 so. [Jumalan antaman] merkin

90 Ks. tekstin 15 viitettä 36

91 4.1

92 so. päästäkseen Jeesuksen yhteyteen 23.4.2

93 'katsoi, arveli'

94 Ks. tekstin 10 viitettä 100

95 'tästedes, vastaisen varalta'

96 so. Catharina 25.1.2.1

97 19.3.1.1 ja 37.5

98 19.3.2 ja 39.6.2.3

99 9.1. Muist. 1

100 Buntingin traktaatti (r. traktat 'tutkielma, kertomus') on mahdollisesti jokin saksalaisen Henricus Büntingin uskonnollinen teos. Ainakin kaksi tämän Braunschweigissa toimineen kirkkoherran tuotteista ruotsinnettiin 1500- ja 1600-luvun vaihteessa.

101 = nyk. lapsensynnyttäjien 19.5.2 ja 38.2.4.2

102 = avattuna 23.1

103 'jonkin ajan kuluttua'

104 so. aviomies

105 = olivatpa muut miten tahansa 39.3

106 so. hautajaisissaan

107 'suuria kustannuksia'

108 'tällaisesta' 23.4.3

109 'aiotaan, luvataan'

110 'kovemmaksi, ankarammaksi'

111 'keino'

112 Murkina on aamupäivällä tai puolipäivän aikaan syötävä ateria

113 'toivottavan, toivotun' (toivottaa = toivoa)

114 so. Jumala vapautti hänet hänen taakastaan, ts. lapsi syntyi

115 = (Entä) minne 14.5.2 ja 22.5

116 'kokonaan, täysin'

117 so. maallisista asioista

118 lat. vokatiivi eli puhuttelusija 30.4

119 'loppumaan, vähenemään'

120 'rauhallisesti'

121 38.2.4.1

122 'yhdessä'