TEKSTI 16.

1 'edesmenneen poikasen henkilötiedot'; B. = lat. beati(ssimi), gen. sanasta beat(issim)us 'autuas'

2 lat. datiivi = Johannes Gezeliukselle

3 neuvo = aikomus, tarkoitus, tahto, suunnitelma

4 14.3

5 23.6

6 = hänen rakkaille vanhemmilleen 31.2

7 = suurimmalle osalle (dat. gen.) 30.1.4

8 11.2

9 'suuren, ankaran' (viittaus yhteen Turun lukuisista tulipaloista)

10 'kodeistaan'; vrt. tekstin 11 viitettä 9

11 Ks. tekstin 10 viitettä 61

12 1.2

13 16.2 Muist

14 14.7

15 'jonkin verran'

16 so. hänen syntymäänsä joudutti se pelko ja rasitus, joka - - (vrt. r. påskyndades genom ngt)

17 = rakas

18 23.1

19 'rakas pikku vauva'; ks. 7.2 Muist.

20 'sen lisäksi, sen ohella'

21 20.2

22 1.4.2

23 /raiðis : raitiin/ 'terve' pro nyk. raitis : raittiin; sijasta 30.3.3

24 'aivan, täysin'

25 tässä: 'kaikesta' 17.5 ja 36.4

26 'lähimpänä, seuraavana' 14.3 ja 15.2

27 = antoivat uhrata - - ja - - ottaa 19.2 ja 37.3

28 pro nyk. sairaalta 30.3.3

29 'ankaran, vakavan'

30 'hyvin, sangen'

31 'saattoi tietoon, ilmaisi'

32 20.3

33 'laatunsa, ilmenemismuotonsa'

34 = ihmisille 31.2

35 9.1 Muist. 1

36 23.5.2

37 'arveltiin, katsottiin'; partisiippirakenteen subjektista 39.7.2.3

38 'aiheuttaen, tuottaen'; äänneasusta 19.3.1.2

39 'säälintunnetta, osanottoa'. Vrt. r. medömkan (ömka sig över ngt = valittaa). Äänneasusta 11.2

40 Superlatiivisuus ilmaistu kaksinkertaisesti, ts. superlatiiviadjektiivi + superlatiivin tunnus 15.1

41 = (omaksi) levokseen, levoksi itselleen 17.3

42 pro nyk. sitä seurasi 31.2

43 'pikku poika, pienokainen'

44 so. kasteen

45 so. sekä (oman) ikänsä että kuluvan kuukauden 12. päivään (poikahan syntyi kesäkuun 1. päivänä)

46 19.3.1.1

47 uutinen = esikoinen, ensi erä satoa, karjaa ym. Vrt. 2 Moos. 13:2: Pyhitä minulle jokainen esikoinen, jokainen, joka israelilaisten seassa, sekä ihmisistä että karjasta, avaa äidinkohdun - -.

48 25.2.2

49 'ilman valhetta'. Vrt. Joh. ilm. 14:45: Nämä ovat ostetut ihmisistä esikoiseksi Jumalalle ja Karitsalle, eikä heidän suussaan ole valhetta havaittu; he ovat tahrattomat.

50 'tahrattomana' (vrt. ed. viitettä)

51 = ja he [nim. vanhemmat] ovat; ks. 39.5.2

52 'varmat, vakuuttunut'

53 Nesessiivirakenteen koostumuksesta 39.2.2.2

54 32.2.1