Virtuaalinen vanha kirjasuomi
 1. Artikkeleista
 2. Pronominien ja omistusliitteiden käytöstä
 3. Subjektista
 4. Objektista
 5. Predikatiivista
 6. Eräistä attribuuteista
 7. Sijamuotojen käytöstä
 8. Postpositioilmaukset sijamuotojen vastineina
 9. Tempuksista
 10. Moduksista
 11. Passiivista
 12. Kongruenssista
 13. Negaation erikoispiirteitä
 14. Infinitiivien käytöstä
 15. Partisiippien käytöstä
 16. Lauseenvastikkeista
 17. Virkkeistä ja lauseista
 18. Sanajärjestyksestä
Lauseoppi

Lauseoppi (jaksot 24–41) on suoraa jatkoa äänne- ja muoto-opin osiolle. Lauseopissa on runsas esimerkistö sekä 30 taulukkoa, joissa vertaillaan vanhaa kirjakieltä ja nykysuomea. Tekstien linkit ohjaavat lukemaan kieliopillisia selityksiä ja lisätietoja sekä äänne- ja muoto-opista että lauseopista. Osioiden jaksot, taulukot ja esimerkit on tarvittaessa linkitetty toisiinsa. Esimerkkien lähdelyhenteet on selvitetty osiossa Lyhenteet ja ortografia.

Kielioppiosioiden taulukot