Virtuaalinen vanha kirjasuomi
Taulukot numerojärjestyksessä.

ÄÄNNE- JA MUOTO-OPPIOSION TAULUKOT

Taulukko 1. Paikallissijojen tekstifrekvenssit ja niiden osuus sanemäärästä

 

Agricola

Nykyinen kirjakieli
Sijaf%f %
INESS.8 4712,09935,0
ELAT.8 0571,96133,0
ILL.? [871]
ADESS.5 4811,36103,0
ABL.1 4480,31450,7
ALL.7 7371,83151,6
  (N = 427 000 sanetta) (N = 20 000 sanetta)

Taulukko 2. Petraeuksen kieliopissaan (1649) esittämät interrogatiivipronominin asut

 YKSIKKÖMONIKKO
NOM. Cuka KengäCutka
GEN.CungakenengäCuidhen
DAT.CullekenelleCuille
AKK.Cunga
Cuta
Kenengä
ketä
Cuidhen [!], cuita
ABL.Culda
culla
custa , cusa
keneldä/stä/sä/lä
Cuilda , cuista , cuisa
cuilla

Taulukko 3. VKS:ssä esiintyvät verbien persoonapäätevariantit yksikön 3. persoonassa ja monikossa

 
YKS. 3. p.- pi , - U , - V ,1 -Ø (ind. ja pot. prees.)
MON. 1. p. - (m)me , - (m)mA , - m 2 , - n 2
MON. 2. p. - tte , - ttA , - t 2
MON. 3. p.- vAt (ind. ja pot. prees.), - t (impf. ja kond.)
 1 = vokaalin pidentymä
 2 = loppuheittoinen asu

Taulukko 4. Omistusliitteiden variantit VKS:ssa

 YKSIKKÖMONIKKO
1. p.- ni , - n , - m , - in - m , -(m)me , - (m)mA , - n , - (n)ne , -(n)nA
2. p. - s , - t(i) , - ns , - is- n , - (n)ne , - (n)nA
3. p.
- ns , - nsA , - s

Taulukko 5. Liitepartikkelien tekstifrekvenssit

 AGRICOLA*1600-LUVUN SAARNATNYKYPROOSA
f %% yht. f%% yht. f%
kin 366 1519160 57 57223 87
kAAn 1034
pA 5312281 6243 33 13
s 1412588129
hAn----
stA3513412
yht. 2447 100100281100100256100

________________________________________________________

*)Lievonen 1985: 19.

LAUSEOPPIOSION TAULUKOT

Taulukko 1. Nominisubjektin sijat eräissä vanhan ja nykyisen kirjasuomen aineistoissa

Sija

1600-luvun saarnat % (N=2801)

Nyk. asiaproosa %
(N=6052)
NOM.9792
PART.38

Taulukko 2. Nominiobjektin sijat eräissä vanhan ja nykyisen kirjasuomen aineistoissa

SijaAgricola %
(N=2700)
1600-luvun saarnat %
(N=2700)
Nyk. asiaproosa %
(N=3557)
AKK.645742
PART.364358

Taulukko 3. Eri infinitiivien määrä ja suhteellinen osuus 1600-luvun saarnoissa ja nyky-yleiskielessä

 1600-luvun saarnat
(N = 68 650)
YK
(N = 190 917)
Infinitiivif%f%
Akt. 1. inf. latiivi99444,3311053,0
Pass. 1. inf.472,1--
1. inf. translatiivi411,81041,8
2. inf.29513,195416,3
3. inf.86038,3169228,8
4. inf. 80,440,1
5. inf.--20
Yhteensä2245100,05866100,0

Taulukko 4. Aktiivin 1. infinitiivin latiivin konteksti

 1600-luvun saarnat
(N = 68 650)
YK
(N = 190 917)
Kontekstif%f%
Modaaliverbi63063,4192261,8
Permissiiviverbi128 [21]12,9461,5
Nesessiivirakenne 148 [21]14,8870 [379] 28,0
Nomini 595,92267,3
Muu ympäristö303,0461,5
Yhteensä994100,03110100,1

Taulukko 5. Aktiivin 1. infinitiivin ohessa esiintyvät modaaliverbit yleisyysjärjestyksessä

 1600-luvun saarnat YK
rankiverbifverbif
1.taitaa224voida977
2. tahtoa 153saada197
3. saada 58saattaa176
4. mahtaa 45haluta110
5.pyytää34alkaa102
6.voida31yrittää59
7.aikoa13tahtoa45
8.halaita12osata39
9.tietää12päättää33
10.ahkeroita10aikoa23
11.luvata8taitaa23
12.tulla kehoitetuksi 3uskaltaa23
13.unohtaa3jaksaa21
14.osata2koettaa14
15.rohjeta2ennättää9
16.tohtia2viitsiä8
17.uhata2luvata6
18.uskaltaa2kehdata5
19.ajatella1malttaa5
20.ennättää1mahtaa4
21.hävetä1muistaa4
22.ikävöitä1uhata4
23.jaksaa1ajatella3
24.laiminlyödä1pyytää3
25.malttaa1rohjeta3
26.muistaa1tohtia3
27.päättää1ymmärtää3
28.?suuttua1tietää2
29.toivoa1aloittaa1
30.ymmärtää1arkailla1
yhteensä628 1906

Taulukko 6. Ensimmäisen infinitiivin translatiivin funktiot

 1600-luvun saarnatYK
Konstruktioff
Finaalirakenne2077
Kvantumrakenne-20
Fatumrakenne-1
Muu216
Yhteensä41104

Taulukko 7. Toisen infinitiivin sijajakauma

 1600-luvun saarnatYK
Infinitiiviff
Inessiivi (akt.)88376
Inessiivi (pass.) 2139
Instruktiivi205439
Yhteensä295954

Taulukko 8. Kolmannen infinitiivin sijajakauma

 1600-luvun saarnatYK
Sijaf%f%
Instruktiivi542 [50]63,020,1
Illatiivi25329,4104761,9
Abessiivi333,826415,6
Elatiivi172,0332,0
Inessiivi121,418210,8
Adessiivi30,31649,7
Yhteensä86099,91692100,1

Taulukko 9. Kolmannen infinitiivin inessiivin matriisiverbit yleisyysjärjestyksessä

1600-luvun saarnatfYKf
olla20olla145
käydä6käydä18
pyöriä4nähdä4
ennättää3istua2
nähdä2näkyä2
auttaa1seisoa2
joutua1kävellä1
löytää1työskennellä1
näkyä1vierailla1
pitää1viipyä1
ylöskasvattaa1
yhteensä41yhteensä177

Taulukko 10. Kolmannen infinitiivin elatiivin matriisiverbit yleisyysjärjestyksessä

 1600-luvun saarnat YK
  f f
1.kieltää16estää8
2.lakata13kieltäytyä7
3.estää4lakata5
4.suuttua4kieltää4
5.väsyä2varoa2
6.hävetä1peittää1
7.hävähtää1päästä1
8.löytää1raivata1
9.päästä1varoittaa1
10.varjella1välttyä1
11.viivytellä1välttää1
12.--väsyä1
 Yhteensä45Yhteensä33

Taulukko 11. Kolmannen infinitiivin illatiivin pääsanojen jakauma

 1600-luvun saarnatYK
Pääsanaf%f%
Verbi/sanaliitto188 (?)74,3 (?) 96892,5
Adj./partisiippi5220,6555,3
Substantiivi13 (?) 5,1 (?) 161,5
Ø--80,8
Yhteensä253100,01047100,1

Taulukko 12. Kolmannen infinitiivin illatiivin 15 yleisintä pääverbilekseemiä ja niiden osuus matriisiverbeistä

 1600-luku (N=190)fYK (N=968)f
1.ruveta29tulla100
2.käskeä12joutua98
3.opettaa12pyrkiä83
4.(kokoon)tulla12pystyä79
5.oppia9päästä41
6.neuvoa8lähteä39
7.(ulos)lähettää7ryhtyä36
8.saattaa7saada34
9. (ulos)tehdä7kyetä33
10.panna6jäädä23
11.auttaa5mennä23
12.kutsua5ruveta21
13.mennä5auttaa19
14.vaatia5velvoittaa19
15.(ylös)nousta5kehottaa18
 Yhteensä134 (=70,5 %) Yhteensä166 (=68,8 %)

Taulukko 13. minen-johdosten sijajakauma 1600-luvun saarnoissa ja nykyisessä asiaproosassa (prosenttiluvut pyöristetty)

 1600-luvun saarnat
(N=291)
%Nykyinen asiaproosa
(N=496)
%
1.Genetiivi31Nominatiivi31
2.Inessiivi16Partitiivi23
3.Elatiivi13Elatiivi11
4.Nominatiivi10Illatiivi11
5.Akkusatiivi9Genetiivi10
6.Partitiivi8Translatiivi8
7.Adessiivi6Akkusatiivi2
8.Illatiivi4Inessiivi2

Taulukko 14. Partisiippimuotojen jakauma tekstilajeittain

Partisiippi1600-luvun saarnat % (N=491) Nyk. asiaproosa % (N=3896)Adj. partisiipit % (N=2165)
Akt. 1.29,349,259,6
Akt. 2.22,619,519,5
Pass. 1. 7,74,34,3
Pass. 2. 40,326,416,6
Yhteensä99,9100,0100,0

Taulukko 15. Partisiippiattribuuttien määritteet 1600-luvun saarnoissa ja nykyajan asiaproosassa

Määrite1600-luvun saarnat % (N=543)Nyk. asiaproosa % (N=1429)
040,267,137,8
PREF26,9-
128,952,8
2-3,99,4
Yhteensä99,9100,0

Taulukko 16. Partisiipit rakenteiden predikaattiosana nyky-yleiskielen aineistossa

Rakennetyyppif
on tehtävä (nesessiivirakenne)577
on tekevinään (kvasirakenne)5
näkyvissä, näkyviin27
kuuluvilla, kuuluville19
seisovalta7
nähtävissä, nähtävillä79
viedä, tulla tehtäväksi44
määrätä tehtäväksi 12
tehtyä(ni) (temporaalirakenne)147
tulee tehdyksi/tehtyä 26
sai tehdyksi/tehtyä21
tulee tehneeksi 13
referatiivi- eli partisiippirakenne447

Taulukko 17. Lauseenvastikkeiden taajuus 1000:ta sanetta kohden 1600-luvun saarnoissa ja nyky-yleiskielessä

Lauseenvastike1600-luvun saarnat (N=68650)YK (N=190917)
Nesess. 10,27,6
Referat.2,02,5
Permiss. 1,50,2
Tempor. 1,73,5
Finaal.0,30,4
[Modaal.][3,5][3,7]

Taulukko 18. Eräiden lauseenvastikkeiden jakauma 1600-luvun saarnoissa ja nyky-yleiskielessä

 1600-luvun saarnatYK
Lauseenvastikef%f%
Nesess.70464,9145353,5
Referat.13712,647717,6
Permiss.11911,0460,2
Tempor.1049,666224,4
Finaal.201,8770,6
Yhteensä108499,92715100,0

Taulukko 19. Erityyppisten nesessiivirakenteiden jakauma 1600-luvun saarnoissa ja nyky-yleiskielessä

 1600-luvun saarnatYK
Rakennetyyppif%f%
1. pitää tekemän 54277,020,1
2. tulee tehdä12718,046031,6
3. on tekeminen 81,140,3
4. on tehtävä 60,857739,7
5. on hyvä tehdä213,041028,2
Yhteensä70499,9271599,9

Taulukko 20. Eräiden nesessiivisten verbilekseemien määrä ja prosenttiosuus kaikista nesessiivirakenteista 1600-luvun saarnoissa, nyky-yleiskielessä ja nykymurteissa

 1600-luvun saarnatYKMurteet
Verbi-ilmausf%f%f%
pitää53375,716511,3131837,0
tulee8311,815210,560,2
täytyy426,0443,0113031,7
tarvitsee40,6483,344712,5
muu ilmaus 426,0104672,074620,9
Yhteensä704100,11453100,1356099,9

Taulukko 21. Rakenteen pitää tekemän subjektin sijat 1600-luvun saarnoissa ja nykymurteissa

 1600-luvun saarnatMurteet
Subjektin sija ff
Nollasubj. (aktiivi)722
Nollasubj. (passiivi)5010
Nominatiivi 12429
Genetiivi34116
Partitiivi 108
Muu-2
Yhteensä53287

Taulukko 22. Permissiivirakenteen matriisiverbilekseemit ja niiden frekvenssit 1600-luvun saarnoissa ja nyky-yleiskielessä

 1600-luvun saarnatYK
Matriisiverbi ff
(myöten)antaa10137
käskeä102
sallia65
suoda22
yhteensä11946

Taulukko 23. Permissiivirakenteen subjektit (passiivin objektit) 1600-luvun saarnoissa

Subjekti/Objektif
Genetiivi51 [7]1
Partitiivi 8 [2]2
Akkusatiivi 15

Ø (geneerinen)

23

Ø (passiivi)

12

Ø (muu)

10
Yhteensä119

1Kontekstin perusteella ns. varma genetiivi
2Kontekstina eksistentiaalinen rakenne

Taulukko 24. Temporaalirakenteen predikaattiosat 1600-luvun saarnoissa, nyky-yleiskielessä ja nykymurteissa

1600-luvun saarnatYKMurteet
Predikaattif%f%f%
tehdessä8884,638157,537793,8
tehtäessä21,913420,2--
tehtyä1413,514722,2256,2
Yhteensä104100,066299,9402100,0

Taulukko 25. Temporaalirakenteen subjektit 1600-luvun saarnoissa ja nyky-yleiskielessä

 1600-luvun saarnatYK
Subjektif%f%
Genetiivi (+ suffiksi)2927,9 [14] 24336,7
Possessiivisuffiksi6057,7 [63] 24537,0
01514,4 [23] 17426,3
Yhteensä104100,0662100,0

Taulukko 26. Referatiivirakenteen 15 yleisintä matriisiverbiä 1600-luvun uskonnollisessa proosassa sekä nykyisessä taide- ja asiaproosassa

1600-luvun usk.proosaNyk. taideproosa Nyk. asiaproosa
1.luullanäyttää (i) näyttää (i)
2.tietääsanoasanoa
3.nähdätuntuailmoittaa
4.sanoaluullakatsoa
5.näkyä (i) kuullakertoa
6.kuullatunteauskoa
7.uskoanähdäarvella
8.ajatellatietäätuntua (i)
9.ymmärtääpelätäväittää
10.tunnustaahuomataarvioida
11.tunteaodottaatodeta
12.toivoauskoatoivoa
13.löytääkuvitella nähdä
14.opettaatahtoaosoittaa
15.suodahalutaodottaa

Taulukko 27. Translatiivirakenteen suurtaajuisimmat matriisiverbit 1600-luvun uskonnollisessa proosassa sekä nykyisessä asiaproosassa

Ranki1600-luvun usk.proosaNyk. asiaproosa
1.löytääkatsoa
2.lukeaosoittautua
3.tunnustaaleimata
4.tunteatuntea
5.näkyäjulistaa
6.luullaluonnehtia
7.osoittaakokea
8.tietäätulkita
9.nähdänähdä
10.arvatatajuta
11.näyttäätodeta
12.sanoaepäillä
13.uskoakuvata
14.soimatatunnustaa
15.

ajatella ymmärtää

väittää

Taulukko 28. Lauseiden ja sanojen frekvenssit kolmen aineiston virkkeissä

 L/VSL/PLSa/LSa/V
Aineistoffff
1600-luvun saarnat 4,10,97,229,6
YK1,70,37,012,2
1700-luvun usk. ruotsi 2,61,36,717,8

Taulukko 29. Sivulausetyypit 1600-luvun saarnoissa ja nyky-yleiskielessä

 1600-luvun saarnatYK
Sivulausetyyppif%f%
Relatiivilause25841,5244036,3
Epäsuora kysymys 182,94626,9
Konjunktiolause34655,6381056,8
Yhteensä622100,06712100,0

Taulukko 30. Konjunktiosivulauseiden määrä 1600-luvun saarnoissa sekä alistuskonjunktioiden määrä nyky-yleiskielessä

 1600-luvun saarnatNyky-yleiskieli
 Sivulause (merkitys) f%Konjunktiof%
1.Ekspl.7321,1että194551,0
2.Kompar.6518,8(niin) kuin ym. 2426,4
3.Temp.6418,5kun ym. 70918,6
4.Konsek.4914,2niin että 290,8
5.Kond.319,0jos44811,8
6.Kaus.298,9koska1634,3
7.Fin.205,8jotta882,3
8.Konsess.154,3vaikka1864,9
Yhteensä346100,0Yhteensä3810100,1