TEKSTI 23.

1 Ruotsin kuninkaan arvonimet ja Ruotsille kuuluvat alueet on selitetty seur. viitteissä: teksti 8 viitteet 1-3, teksti 10 viitteet 512 ja teksti 21 viitteet 13-16.

2 'yleisesti'

3 Ks. tekstin 13. b viitettä 2

4 18.1.1

5 Määrite partitiivissa, pääsana abessiivissa; vrt. ed. tekstin viitettä 66, jossa on päinvastainen tapaus. Ks. 20.2 s.v. ilman

6 'suvaita', so. mainitusta teosta seuraa kova rangaistus

7 'ilmeinen'

8 'esittävät (valheellisesti), väittävät' (r. föregiva)

9 'lapsen (sikiön)'; ks. 7.2 Muist.

10 20.3

11 = kuolleen; ks. 39.7.2.2

12 20.3, 35.3.1 ja 36.3

13 so. eivät liian lievästi eivätkä liian ankarasti

14 'epäilyttävissä, kyseenalaisissa'; äänneasusta 8.3

15 'hämär(äperäis)issä'; äänneasusta 7.2

16 'toimi, menettele' 23.2

17 'havainneet, katsoneet' 39.7.4

18 7.2

19 'naisille'

20 Lähdetekstissä on underrättelse 'tieto, ilmoitus', eikä ole mahdotonta, että suomentaja olisi tulkinnut sen sanaksi efterrättelse 'totteleminen, ohjeiden seuraaminen, jnk mukaan menetteleminen'. Tästä selittyisi suomennoksen jälkenkäyttämisexi (jälkeen 'mukaan' + käyttäminen 'menettely'), ts. 'noudatettavaksi' pro 'tiedoksi'.

21 35.3.2

22 salavuode = salavuoteus

23 'tietää olevansa raskaana' 39.7.4

24 'haluaa, yrittää'

25 'kätkee, salaa' (r. lägga å lönn)

26 'puolustelunsa, verukkeiden esittämisensä'

27 14.3

28 33.2 (ks.myös 32.2)

29 so. jos rikos voidaan näyttää toteen

30 'täysinkehittyneeksi', ts. kyseessä ei ole keskenmeno

31 Ablatiiviagentti 34.4

32 'tuntemattomaksi, ei tiedossa olevaksi', so. kukaan ei voisi sanoa olevansa asiasta tietämätön

33 19.2

34 23.5.2

35 so. kruununvoudeille

36 Superintendentti (piispaa vastaava henkilö, papiston esimies) oli käytössä piispa-nimityksen rinnalla 1500- ja 1600-luvun Ruotsi-Suomessa

37 'kirje'

38 ylöslukea = lukea ääneen

39 'nuoriso, nuoret ihmiset'

40 so. asianomaisilla, niillä (joita tämä asia koskee)

41 = siitä 31.2

42 'käskymme, määräyksemme'

43 'mainitulla'

44 'mukaan'

45 21.4

46 23.2; refleksiivipronominista 17.3

47 = voisi kohdata maata ja valtakuntaa

48 so. julkisen tiedoksiannon

49 'sisällön mukaan'

50 25.1.3.1 Muist.

51 'huolettomina, turvallisesti'; äänneasusta 14.3

57 /rohɣennut/ t. /rohjennut/ 1.2 a

52 5

53 so. menetelköön jokainen tämän mukaisesti

54 Ks. tekstin 21 viitettä 126

55 Ks. tekstin 21 viitettä 127

56 = Kungsörissä