TEKSTI 21.

1 'sopimattomuuksien, väärinkäytösten' (r. oordning); genetiivistä 14.1.4

2 so. vaatetuksessa; genetiivin asusta 14.1.3 Muist. 2

3 'säätyhenkilöiden, säätyläisten'

4 31.2

5 so. Kaarle XI

6 Ks. tekstin 8 viitteitä 1–3

7 23.5.2

8 Määritteet ovat alkutekstin mukaisesti pääsanansa jäljessä sekä lisäksi illatiivissa; nykykieli käyttäisi genetiiviattribuutteja: Suomen suuriruhtinas, Skånen, Eestin, Viron, Karjalan jne. herttua - -. Ks. 29.2

9 po. Herttua

10 Ks. tekstin 10 viitettä 12

11 = Viroihin 9.1 ja 14.5.2

12 Ks. tekstin 10 viitettä 6

13 Westfalenin rauhassa 1648 Ruotsille joutuivat tässä luetellut alueet: Bremenin ja Verdenin hiippakunnat, lähes koko Pommerin maakunta (siinä Stettinin kaupunki), Rügenin saari ja Wismarin kaupunki. Eesti (~ Viro) oli joutunut Ruotsille jo aiemmin (ks. tekstin 10 viitettä 12) ja Inkerinmaa lopullisesti Stolbovan rauhassa 1617.

14 Kašubit (länsislaav. kansa) asuivat Pommerissa (nyk. Puolan Pomorze), josta suurin osa joutui 1648 Ruotsin valtaan (ks. ed. viitettä). "Kasubien maan herttua" oli Ruotsin kuninkaan arvonimenä vuoteen 1720. Vanha Vendinmaa (vrt. Venden kuningas) sijaitsi Itämeren etelärannikolla.

15 Kaarle XI:n isoisä, Zweibrücken-Kleeburgin pfalzkreivi , oli Baijerissa ja Pfalzissa (= Ala-Pfalzin eli Reinpfalzin sekä Ylä-Pfalzin herttuakunnat) aikoinaan hallinnutta saksalaista Wittelsbachin sukua. Toisaalta pfalz tarkoitti keskiajan Saksassa myös linnaa, jossa keisari ajoittain piti hovia ja joka alueineen oli pfalzkreivin, so. pfalzin hallitsijan, läänityksenä. Pfalzkreivi sai 1356 vaaliruhtinaan arvon. Tärkeimpiä pfalzkreivejä oli Reinin pfalzkreivi, ja vähitellen koko arvonimi siirtyi tarkoittamaan yksinomaan häntä.

16 Saksalaisalueiden itsenäisiä herttuakuntia

17 'vastahakoisuuden'

18 Ks. tekstin 13. B viitettä 2

19 'elämässä'

20 23.2

21 'turmionsa, perikatonsa'

22 Hyvyys tarkoittaa myös aineellista hyvyyttä, ts. varallisuutta, omaisuutta, varoja

23 'puute, menetys'

24 'yleisesti, yleensä'

25 'tavarat'

26 = lähetetään 1.1 b

27 14.6

28 'takaisin, tilalle'

29 'rihkamaa'

30 18.1.1

31 23.1

32 '(silloin) kun, (siinä) missä' 20.3

33 toimittaa = käyttää, sijoittaa, suunnitella

34 14.1.5

35 so. maksamiseksi, hankkimiseksi

36 'keskuudessa'

37 'tilaisuuksissa'

38 9.2 c

39 'kirjeen' (so. asetuksen)

40 19.3.1.1

41 20.3

42 inf. rohjeta

43 so. vaatteena

44 /tuukii/ 'liinaa, huivia'

45 kangaslajin nimitys, joka pohjautuu vanh. ruotsin sanaan tubin ~ tobin

46 'atlassia ~ atlaskangasta' (r. atlask), so. kiiltävää silkkikangasta, satiinia

47 litsi ~ litsu = nyöri, nauha, rihma (vanh. r. litsa < saks. Litze, nyk. r. snöre)

48 'helmien' (vanh. päärly)

49 'kudottuja', so. sekaan on kudottu helmiä yms.

50 Glasibreemit (r. glasbräm) ovat sananmukaisesti 'lasireunuksia', lähinnä pääntien ympärillä, ehkä muuallakin asusteissa käytettyjä lasinpalasista tehtyjä koristereunuksia (jonkinlaisia kauluksia)

51 'silkkipunoksia, -nyörejä'

52 'pitsejä'

53 'yhdessä (jnk muun kanssa), samoin kuin (jtk muuta)'

54 'solmeilutöiden', so. langasta koristeellisesti solmeiltujen käsitöiden

55 'tietyn mallin mukaan sommiteltujen' (r. lagd)

56 'nyplättyjen'

57 1) 'reunustettujen' ("kantattujen"), 2) 'koruommeltujen'. Lähdetekstissä on käytetty verbiä bordera (< ransk. border), jolla on sekä 'kanttaamisen' että 'brodeeraamisen' merkitys. Verbi brodera (< ransk. broder) on myöhempi laina, vasta 1600-luvun lopulta.

58 so. langasta solmeilemalla kudottujen (vrt. viitettä 54)

59 /kuitenkin/

60 13.2.2.1

61 /snyörii/, so. yhtä ainoaa [ei kaksinkertaista] sormenlevyistä silkki- tai hienolankapunosta

62 r. re(d)garn'hienolanka'

63 /sla(j)ia/ pro lajia (r. varjehanda slags)

64 'livreissä, virkapuvuissa' (lähdetekstissä liberier, nyk. livréer)

65 'massiivisesta (kullasta)', so. kokonaan samaa ainetta, eivät koverrettuja

66 'tietyn tusinaluvun mukaisesti', so. nappeja saa olla määräluku, esim. tusina tai kaksi

67 'ei voita, ei saa voittaa' (~ olla parempi)

68 'materiaalia' (r. materie)

69 = olipa se - - 40.3.2

70 so. yksinkertaisella tafti- tai satiininauhalla

71 '(puvun) saa ~ voi koristaa ~ somistaa'

72 'enempää'

73 'sisältää', so. puvussa ei saa olla enempää nauhaa

74 Ruotsin ja Suomen vanha pituusmitta kyynärä (r. aln) oli 0,594 m, joten asetuksen sallima nauhamäärä on yli 70 m. Kappale (r. styck) tarkoittaa kankaanmyynnissä tietynpituista kangaspakkaa.

75 = kaikista niistä asioista, jotka - - joka koskee kaikkia niitä asioita, jotka - -

76 ymmärtää jstk = tarkoittaa jtk, käsky pitää ymmärtettämän = käsky tarkoittaa (nominaalimuodon astevaihtelusta 1.3); ei pidä ymmärettämän = ei tarkoita ~ tarkoiteta

77 'talouskapineita'

78 Lähdetekstin mukaan valjaita (r. hästtyg)

79 Lähdetekstissä on ilmaus där hos (< saks. dabei), joka voisi viitata juuri puheena olleisiin ritaristoon ja aateliin: heidän joukossaan ~ heistä (= hos dem). Saksan dabei-adverbin vastineita ovat nykyruotsissa därmed, därvid(lag), joten toisena tulkintamahdollisuutena on 'siinä ~ tässä asiassa ~ suhteessa ~ yhteydessä' yms. Suomentaja on katsonut ilmauksen där hos merkitsevän samaa kuin därnäst ja näin päätynyt käännökseen sitä likin 'sitten, seuraavaksi'.

80 'kokemus'; äänneasusta 13.2.2.2 Muist. 1

81 Ilmaus caikisa nijsä ylösluetelduisa (astevaihtelusta 1.3) on lauseen predikaatin määrite: kuinka monet heistä [nim. ritariston ja aatelin edustajista] ovat keksineet juonia - - sitten kun kaikki edellä mainitut asiat oli heiltä kielletty.

82 muoto = tapa

83 13.3.2 Muist.

84 so. valmistustavassa, koristelussa tjs.

85 'kauluksissa' (murt. kra(j)i'kaulus')

86 'päähineissä'

87 14.5.2

88 'säätää'

89 so. perhettään ja palvelusväkeään

90 so. kalliimmin ~ paremmin kuin hänen säätynsä sallii; ks. 20.2 s.v. ylitse

91 so. se, mikä tehdään koreilun vuoksi ja suurin kustannuksin (kulutus = kustannus)

92 'samoin' (r. jämväl)

93 'katsotaan, arvioidaan' (r. pröva). Huom. ns. treema, vokaalin yläpuolelle merkityt pisteet (ë), jotka osoittavat, että kyseinen vokaali säilyttää äännearvonsa (vrt. Boëthius).

94 'keksityn' (~ keksityksi) (r. vara uppfunnet); partisiippirakenteesta 39.7.2

95 so. tarkoituksena kiertää (~ rikkoa) lakia

96 = joiden joukkoon luetaan myös - - (relatiivilauseen suomennoksesta puuttuu predikaatti)

97 'maan lakaisemisessa, maassa laahaamisessa' (hame lakaisee maata); käväistä = lakaista; genetiivistä hametten 14.1.4

98 'lasisten kaulakorujen'

99 14.1.4

100 = kalta(i)sit(a) 9.2 ja 14.2.1

101 'siitä [asiasta] yllätetään ~ saadaan kiinni'

102 'todistetaan syylliseksi'

103 po. wätämän /vetämän/ = maksaman. Vanhoissa lainsuomennoksissa (Martti, Ljungo, Kollanius) vetää-verbiä on käytetty ruotsin vädja-verbin 'vedota' vastineena: vetää (veto). Pajulan (1955) mukaan veto on ruots. laina (vanh. r. wädh, nyk. vad tai pant). Verbi vetää esiintyy Martilla sanonnassa vetää sakko, Kollanius taas puhuu maksun vetämisestä. Näissä tapauksissa vetää on ruots. böta-verbin 'maksaa sakkoa' vastine. Pajula selittää vetää-verbin käytön analogiseksi: koska vetoaminen (vrt. edellä vetää veto) tapahtuu siten, että maksetaan säädetty vetoraha ja vetää-verbillä tällöin on 'maksamisen' merkitys, sen käyttö on laajentunut myös 'sakon maksamista' tarkoittavaksi. Tätä käyttöä tapaa usein 1600-luvun asetuksista.

104 'rikkomuksen, rikoksen'

105 'mainittu'

106 erä = kerta

107 Ks. tekstin 9. A viitettä 19

108 'rikollinen, syyllinen'

109 'maksakoon' (ks. viitettä 103)

110 'asianomistaja, syyttäjä, kantaja'

111 Ks. tekstin 10 viitettä 61

112 so. olipa hän mies tai nainen (miehenpuoli, vaimonpuoli vanh. = 'mies-, naishenkilö')

113 'yllätetään, saadaan kiinni' (inf. tio(i)ttaa)

114 so. tämän asetuksen vastaisesti

115 so. edelliseen verrattuna kaksinkertaisen rangaistuksen uhalla; ks. 20.2 s.v. vastaan

116 so. tämä [asetus] ei astu voimaan ennen kuin

117 so. 24. kesäkuuta

118 so. vuonna ("kun kirjoitetaan vuosiluku 1665")

119 'vapaasti, rikosta tekemättä, syyllistymättä rikokseen' (r. saklöst). Vrt. tekstin 8 viitettä 39

120 'käyttää'

121 'joita tämä [asia] koskee'; ks. ed. viitettä

122 Tyypillisen asetusfraasin ruots. versio: Vi bjuder och befaller - - alla dem som vederbör, och för vår skull vill och skall göra och låta, att de rättar sig härefter - -. Nykysuomeksi kohta kuuluisi: Käskemme kaikkia asianomaisia, joilla on sekä tahto että velvollisuus meidän tähtemme tehdä ja toimia [käskymme mukaisesti], menettelemään tämän [asetuksen] mukaan.

123 'käyttäytyvät, menettelevät'; ks. ed. viitettä

124 = millään 17.5

125 Lähdetekstin kärt merkitsee tässä 'mieluista, arvokasta, tärkeää' yms: yhtä mielellään kuin he haluavat välttää rangaistuksen, so. jos heistä on tärkeää välttää rangaistus

126 Stereotyyppinen loppulauseen aloitusfraasi, mallina r. till yttermera visso 'lisävahvistukseksi'

127 Ruotsin sanaa sekret (lat. secretus 'salainen, erityinen') käytettiin aiemmin pienikokoisen sinetin nimityksenä

128 Fruu Muorim 'rouva äitimme' tarkoittaa leskikuningatar Hedvig Eleonoraa, joka poikansa Kaarle XI:n alaikäisyyden aikana piti ohjia käsissään yhdessä holhoojahallituksen kanssa.

129 Ruotsin sana respektive 'kukin erikseen' viittaa tässä asetuksen allekirjoittajien, ts. holhoojahallituksen, kahtalaiseen rooliin: he olivat toisaalta alaikäisen kuninkaan holhoojia, toisaalta valtakunnan sijaishallitsijoita.

130 'holhoojien, esimiesten'

131 = lat. locus sigilli 'sinetin paikka'

132 'Ruotsin valtakunnan'

133 'varainhoitaja' (r. skatt 'kalleudet; verot')