TEKSTI 24. B

1 'hakee'

2 Ks. tekstin 14 viitettä 55

3 so. hänen pitää ilmoittaa asia piispalle ja tuomiokapitulille 23.1

4 kapitlumi ~ konsistori = nyk. tuomiokapituli; ks. tekstin 12 viitettä 48

5 'siellä missä, sillä paikkakunnalla, jossa'

6 'vastapuolensa'

7 so. viranomaiset

8 ahkeroita (ks. 5 Muist.) = yrittää, tehdä parhaansa

9 'riitelevät osapuolet'

10 13.2.2.1

11 aiko(ih)in ~ aikaan saada ~ matkaan saattaa = saada aikaan, synnyttää yms. Äänneasusta 14.5.2

12 'siirretään, neuvotaan'

13 'maalliseen'

14 = siellä tutkittaviksi ja tuomittaviksi itse teon puolesta, par. jotta siellä tutkittaisiin ja arvosteltaisiin se teko (~ rikos), josta - -. Ks. 37.2.4.2

15 päällekantaja = kantaja, valittaja; päällekantaa ~ päällekaivata = kantaa, syyttää (vrt. r. åkära, åklaga); ks. 23.1 ja 31.2

16 19.2

17 'asianmukaisesti, säädetyssä järjestyksessä'

18 'esteetön, vailla pätevää syytä' 14.7

19 edestulla = tulla paikalle ~ oikeuteen

20 antaa edes ~ edesantaa = esittää, ilmoittaa

21 'julistettu syylliseksi' (r. sakfälla); ks. tekstin 8 viitettä 39

22 'hairahtunut huoruuteen ~ aviorikokseen'; äänneasusta 4.1

23 'syytön osapuoli'

24 tiettävä = tunnettu, tiedossa

25 20.3

26 20.2

27 23.2

28 so. muiden tietojen (~ todisteiden) perusteella

29 Ks. tekstin 11 viitettä 39

30 'voimassa olevan'

31 = sekaantuneen johonkuhun muuhun; partisiippirakenteesta 39.7.2.2

32 so. ei suostu sovintoon

33 'siinä tapauksessa ~ tilanteessa'

34 = piispan ja tuomiokapitulin tulee erottaa heidät; passiivista 34

35 'syylliseltä osapuolelta'

36 'mainittu osapuoli', so. syylline

37 'saa, voi'

38 'hyväksyttäväksi, harkintaan'

39 so. avioerossa (~ avioliiton purkamisessa)

40 'kaava' (r. formulär)

41 = lat. nomen 'nimi'. Yleensä tuntemattoman henkilön nimen alkukirjainten lyhenteenä on N.N. (lat. nomen nescio 'en tiedä nimeä')

42 so. selvien todisteiden perusteella

43 'kylliksi, riittävän'

44 Synonyymit vapaa, valtain (~ valtoin) ja eroitettu vastaavat ruotsin ilmausta fri, ledig och lös. Lönnrotin sanakirja mainitsee rinnakkaisasut valtain, valtoin 'lös'. Vrt. hapoin : happaman 9.2 c.

45 17.3

46 30.3.3

47 = havaitsee ~ saa tietää jonkun muun maanneen hänen morsiamensa; ks. 34.4 ja 39.7.2

48 23.1 ja 37.3.2

49 Viittaa morsiameen; ks. 25.1.2.1

50 'tahtoo ja voi todistaa ~ näyttää toteen'

51 'sulhasensa'

52 so. seurustelleen luvattomasti (~ salaa) toisen naisen kanssa

53 'uskottomaksi'

54 = synnittä 14.7 ja 20.2 s.v. ilman

55 'pakottamatta, ilman pakkoa'

56 23.1

57 /tyköö/ 'luota'

58 'karkaa, pakenee'

59 so. ulkomailla

60 'tarkoituksella'

61 että + inf. ruotsinkielisen lähdetekstin att-infinitiivin vastineena (att ej mera bo), nyk. siinä tarkoituksessa, ettei enää asu eikä pidä yhtä - -.

62 'haastetta, kutsua oikeuteen' ("kutsukirjettä")

63 so. karannut aviopuoliso

64 23.5.2

65 'kutsuttaisiin ~ haastettaisiin oikeuteen'

66 = haasteessa määrättynä aikana

67 so. kääntyköön piispan ja tuomiokapitulin puoleen

68 = siitä 31.2

69 'yhä enemmän' 15.1

70 'kehotukset'

71 'varoitukset'; vrt. varoja ~ varoa 'varoittaa' 9.1

72 20.1.1 Muist.

73 14.6

74 = perkeleen pauloissa 38.3.5

75 Viittaus vihkikaavan sanoihin, joiden mukaan mies ja vaimo tulevat yhdeksi lihaksi

76 'kokonaan'

77 'toisensa' 17.4

78 so. jätetään maallisen oikeuden ratkaistavaksi

79 'henkilöiden, asianosaisten'

80 'edellytysten ~ olosuhteiden mukaan'

81 7.2 Muist. ja 13.1.2

82 18.4 Muist. 2

83 'järjestää, toimittaa'

84 = heitä kohdannut, heidän osakseen tullut

85 so. yhteisestä ruokapöydästä ~ aterioinnista

86 9.2. c

87 'mainita nimeltä', so. syyllisten nimet on annettava julki

88 20.1.3

89 'sitoa synteihinsä'. Ilmaus sitoa jk synteihinsä tarkoittaa, että kyseiseltä henkilöltä evättiin synninpäästö eikä hän niin ollen saanut nauttia Herran ehtoollista. Määräajoin tapahtuvalla ehtoollisellakäynnillä oli aiemmin tärkeä yhteiskunnallinen funktio. (Papilla oli siteen ja päästeen avaimet, so. hän voi antaa tai evätä synninpäästön.)