TEKSTI 5.

1 13.4

2 so. pyhän [kirkkoisä] Hieronymuksen kertomana (~ välittämänä ~ mukaan); 20.2 s.v. kautta

3 Artikkeli 24

4 /lääkäri/

5 /hyvästi/

6 23.5.2

7 29.2

8 pro kaikil(la) matkoil(la)

9 so. Luukas 25.1.3

10 pro evankeliumin 30.5

11 18.1.1

12 19.3.1.1

13 = 1. Korinttolaiskirjeen 8. luvussa (po. Kor. 2:8)

14 pro evankeliumista

15 = Kolossalaiskirjeen 4. luvussa [Paavali kirjoittaa]

16 /tervettää/ 4.1

17 30.3.1

18 'julkaisi'

19 'erinomaisen' tai 'suuren'

20 17.5

21 = Apostolien teot; sijamuodosta 30.3.2

22 'asioista, teoista, tapahtumista'

23 so. (aina) siihen asti, kun Paavalin kaksivuotinen Rooman-oleskelu päättyi (vrt. Ap. t. 28:30, 31), Paavalin Rooman-vuosiin asti

24 Ks. tekstin 4. B viitettä 15

25 /neljänteen/

26 /vuoteen/

27 25.1.3.1 Muist.

28 /ymmärðäm/ 1.1 ja 18.1.1

29 /sentähðen/

30 11.3

31 25.2.2

32 'kirjeessään' (UT:n (lähetys)kirjeet eli epistolat); ks. 1.1 b

33 21.2

34 pro partitiiviobjekti 30.3.2

35 20.3

36 13.1.1

37 /evankeliumii/ 7.3

38 so. Paavali 25.1.4.2

39 /ruumiil(l)isest(i)/. Paavali (ent. Saulus) ei kuulunut Jeesuksen opetuslapsiin tämän eläessä, vaan kääntyi kristinuskoon myöhemmin Jeesuksen ilmestyttyä hänelle matkalla Damaskoon (vrt. Ap. t. 9).

40 22.4 Muist. 2

41 'kirjansa', so. Luukkaan evankeliumin (vrt. Luuk. 1:14)

42 1.2

43 'kertoneet'; äänneasusta 19.6.2

44 19.6.2

45 16.1

46 = vaimotoinna 'naimattomana (vaimottomana)' 9.1 ja 14.3

47 30.2.2 pro Konstantinopoliin

48 17.6

49 /luuðen/ = luiden 14.1.2

50 pro kahdennellakymmenennellä 16.2