TEKSTI 32bs

1 Teonnimijohdin ntO on VKS:ssa harvinainen. Se esiintyy sellaisissa vartalotyypeissä, joihin on nykykielessä vakiintunut muu johdin: teonto pro teko, saanto pro saanti (tässä merkitys 'saapuminen'), tulento pro tulo, eläntö pro elämä. 23.4.2. Ks. myös Kielioppi 1700 artikkeli 3.

2 /lokaa/ 'lo(s)kaa'

3 'mieluista, sopivaa' (r. lagom)

4 /ehtoo/ = ilta; hämy = (ilta)hämärä

5 eräinen = matkamies, vieras; äänneasusta 5 a-kohdan esimerkit

6 = on muistettava, on jätettävä 19.4, 37.7.1 ja 39.2.2.4

7 Sananlaskuissa rakenteen on tekeminen nominaalimuoto, 4. infinitiivi, voi noudattaa subjekti-objektin numerusta ja olla monikossa: tehty(ä) kauppa(a) on kiittäminen -> tehdyt kaupat (?on/ovat) kiittämiset.

8 väärä = mutkainen (tie t. joki), kankea, jäykkä (niska)

9 'soinen, vetinen niemi' (Gan. 'en udd där vatten rinner, näs'). Noroniemi (on) noutaminen = soisen niemen t. kosteikon yli on päästävä

10 hiisi = jättiläinen, peikko; paholainen; metsän haltija. VKS:n mukaan tässä hiisi 'pyhä metsikkö, uhripaikka; uhripuu'

11 so. (on) totteleminen = on toteltava. Ks. viitettä 6. Vrt. nykysuom. versio Sitä kuusta kuuleminen jonka juurella asunto.

12 ei ole lyömistä = ei kannata lyödä. Kyseessä kansankielen ilmaustyyppi, jota ei vanhasta kirjakielestä tapaa. Vrt. viitettä 6.

13 ämmä = vaimo, nainen; äijä = mies

14 so. ei kannata vaimon/naisen valittaa (ähkyä = valittaa); Gan. 'det är ej att låta illa över'

15 parma(t) = syli, rinta; sylissä ja parmoilla ovat synonyymeja

16 so. sielulla t. sielulle 30.1.4

17 so. ei kannata/hyödytä ampua

18 = koska ei

19 /kuuluttamat(t)a/

20 'pohjatuuli, pohjoinen'

21 /suvee/ 'kesää' 7.1

22 /kylmäämä/ = kylmääminen 'jäätyminen, palelluttaminen'; naurama = nauraminen 23.4.2

23 sauk(k)oi = saukko 1.4.2, d-kohdan esimerkit

24 so. kauppaa ei saa tehdä hätäillen l. liialla kiireellä

25 so. naidun (naimisissa olevan) naisen vartalo

26 pro näkemät(t)ä t. näkemätön

27 /nikka/ = nikottelu, hikka. Nykyversio: - - pieru kauan nauramisesta.

28 so. vaikka ei ole jano (janota 'olla janoissaan')

29 'tytöllä, neidolla' (piika) 1.3 f-kohdan esimerkit

30 so. vaikka ei ole aikomusta t. ei pyri naimisiin; käetä 'aikoa, luvata, uhata'

31 kossi 'keskenkasvuinen poika' (r. gosse); vähämies 'pikkumies'

32 kohua 'kehuskella, rehvastella; koreilla, pöyhistellä' Gan. sorla, skryta, fremo, glorior

33 käydä vääten 'kävellä vartaloaan heilutellen, keikutellen' Gan. 'gå slängandes med kroppen åt båda sidor, krumma sig' (vääntää ~ väätä 13.2.2.1)

34 = leikiten, leikillä 14.9

35 kalvaa = kaluta, järsiä, jyrsiä; pureskella

36 'vihamielisesti, pahassa mielessä'; viha-substantiivin instr. Synonyyminä on sortaa-verbin 2. inf. instr. sortain (sortaa 'painostaa, alistaa', Gan. 'partiskt')

37 = varis

38 so. kiroilemalla, kirosanoja käyttäen; kiroa, kiroen pro kirota, kiroten 19.1

39 /suivin sanoin/ 'vihaisin sanoin, vihapuheella'

40 viljoin 'hyvästä tahdosta, auttamishalusta'. Synonyyminen ilmaus on auttain (2. inf. instr.). Vrt. viitettä 36.

41 Ks. viitettä 36

42 so. jatkamalla, liittämällä yhteen, tekemällä lisäosia. Gan. 'medskarvande, tillfogande'

43 = laivatkin 4.2

44 'hypäten, juosten' Gan. kipata 'springa, hoppa'

45 /kiltaan/ 'krouviin, kapakkaan'. Sana kilta (r. gille, muinaisr. gilde) esiintyy kirjasuomessa ensimmäisen kerran itsenäisenä sanana juuri Florinuksen sananlaskuissa. (Häkkinen 2004 s.v. kilta)

46 /kontaten/ 'ryömien, nelin kontin kulkien'

47 'moittien' 19.3.1.2

48 = lentäen, pikavauhtia 13.2.2.1

49 pro lepäillen 'hitaasti'. astevaihtelusta 1.4.2 f-kohta, ele-johdoksesta 8.3

50 'vaimon, äidin'

51 'valittaen, voivotellen' Ks. viitettä 14.

52 /hellät/ 'arat, kipeät'

53 'hellästi, hellällä kädellä, armollisesti'; armo+i+n (monikkovartalo + instr.) tai armoi+n (yksikkö, oi-vartalo + instr.) 9.1 a ja 14.9

54 'helppo' (synonyymi huokia)

55 hoimies ~ hoomies ~ huovi 'huovi, sotamies' Ks. tekstin 8 viitettä 93 23.5.2 b

56 'vaikka, joskin'

57 'aamulla, seur. aamuna' 20.1.3 a

58 'humalassa, olutta päässä'; olu = olut

59 'omaisuutta, tavaraa (yllin kyllin)'

60 'kylliksi, riittävästi'

61 oljeta /olkene/e 'kulkea, mennä, tulla'. Synonyymisista ilmauksista olkenee--kulkenee jälkimmäinen on muoto-opillisesti potentiaali. Potentiaalin tunnus on tässä riimin tavoittelua. Aiheesta ks. KIELIOPPI 1700 artikkeli 11.

62 = no(u)stes(sa) 11.4

63 /mentyy/ = mentyä

64 so. pudottua

65 'yön' Gan. yönen : yösen, -sanan deminutiivi

66 /vanhaa/

67 = lapsena, naisena 14.3

68 = neitona, nuorena naisena; neit(e) > nein(n)ä 4.3 ja 6 b

69 pro sinä ikänä 'koskaan'

70 = tullut jne. 19.6.2 Muist.

71 /kattilan/

72 'mitätön, halveksittu'

73 po. hapsillinen = hapsellinen 'jolla on pitkät valtoimena (hajallaan) olevat hiukset', 'hajahapsinen'

74 ammotella = huutaa, puhua suu ammollaan; mällitellä = puhua kovalla, jyrisevällä äänellä. Gananderilla myös versio mällötellä 'puhua leveästi, käskevällä äänellä'

75 pro syönyttä. Ehkä vokaali- ja konsonanttivartaloiden sekaannus: syön(y)e+lle mutta syönyt+ -> syönettä

76 'läheltä'. Konsonanttivartaloiset essiivi läsnä ja partitiivi lästä pro vokaalivartaloiset adessiivi lähellä ja ablatiivi läheltä. Vrt. mies : miehe-n. Essiivistä14.3

77 /kaukaa/

78 = paljaspää 'kalju, hiukseton'

79 /paree/ t. /parampi/ pro parempi 15.1

80 /konkariks(i)/; konkari (r. gångare), 'vanha kettu, joka osaa ja tietää kaiken'; hyvästä työhevosesta

81 = että on '(sitten) kun on'. Sananlaskun ajatuksena on 'myöhäistä katumus kuoleman jälkeen'.