Virtuaalinen vanha kirjasuomi
  1. 1500-luku: Mikael Agricola
  2. 1500-luku: Muita tekstejä
  3. 1600-luku: Uskonnollinen proosa
  4. 1600-luku: Lakikieli
  5. 1600-luku: Arkisempaa suomea
  6. 1700-luku: Lyhyt proosa
  7. 1700-luku: Almanakkojen artikkelit
  8. 1700-luku: Laki- ja sanomalehtikieli
  9. 1700-luku: Tilapäisrunous
  10. 1700-luku: Muita tekstejä
1600-LUVUN TEKSTEJÄ - III. LYRIIKKA

29. Matthias Salamnius: Katkelma teoksesta Ilo-Laulu JESUXESTA, 1690

Teksti Helmi-palvelussa

b. 13. kappale

JESUS Wiedän Herodexen etehen, häneldä 1 pilcatan ja pois lähetetän
 
POntius, pahoilla mielin,
Äckäis 2 juonet Judalaisten,
Catehuden catkerimman,
Wastoin 3 JEsusta werisen; 4
Eikä Waiwaisi 5 wiata, 6
Eikä Syytä surmaaisi. 7
Coska cuuli mainittawan,
Caswanen 8 Galileasa,
Häijyn 9 Läänisä Herodin, 10
Joc' oli silloin Juhlan tähden,
Jerusalmisa samasa;
Pyysi 11 päästä JEsuxesta,
Werestä wiattomasta,
Cohta luoxi 12 lähdättäpi, 13
Hullun huomahan Herodin: 14
Eli 15 wastatcon edestä, 16
Eli itze duomitcohon,
Aiatteli itzellensä. 17
Herodes ihastui häijy;
HErran nähtyä 18 hywimmän,
Toiwoi nähdänsä 19 näkyjä,
Tunnustähdet 20 tietäxensä, 21
Aiwan kylläldä kyseli,
Waan ei saanu wastausta.
Vlos wijmeissä 22 wetäpi, 23
Pilka hambahat 24 pahimmat;
Sitte pilcaxi puetti 25
Walkialla wattehella,
Käski culkia tacaisin,
Poijes luoxi Pontiuxen.
Tästä Ystäwys yleni 26
Cahden keskellä wihaisen, 27
Cahden wieckahan wälillä:
Cosc' 15 on caiwattu 28 Caritza,
Lammas lyötynä wiatoin,
Kettu coiralle sucua, 29
Corppi haucan Heimolainen. 30