TEKSTI 29. B

1 Ablatiiviagentti 34.4

2 'havaitsi, ymmärsi'

3 20.2

4 Ed. säkeessä olevan Catehuden-sanan määrite

5 'kiusaisi, rasittaisi'

6 'aiheetta, syyttä'

7 /surma'aisi/ < *surmaðaisi (vrt. palajaa, palajaisi ym. 9.1)

8 so. Jeesuksen kasvaneen

9 Herodin-sanan määrite, so. pahan Herodeksen hallintoalueella

10 13.4

11 'halusi, yritti'

12 pro luokse

13 1.1 b

14 so. hullun Herodeksen luo ~ haltuun

15 20.3

16 'julistakoon syyttömäksi' (oik. 'puolustakoon'). Vrt. vanh. r. värja (= nyk. värja, försvara), jolla on lakikielessä merkitykset 'puolustaa, vapauttaa' ja 'puhdistaa, julistaa syyttömäksi'.

17 = itsekseen

18 = nähtyään

19 pro näkevänsä, nähdäkseen, nähtäväkseen. Ks. 37.2.2.1

20 'ennusmerkit'

21 = katseltavakseen, nähdäkseen

22 'lopulta' (oik. 'viimeisenä') 14.3

23 so. antaa tuoda esiin, tuo paikalle

24 'irvihampaat, pilkkakirveet'

25 Verbin pukea vastineena on VKS:ssa yleisesti puettaa; vrt. 18.4 Muist. 2.

26 'kasvoi, syntyi'

27 = kahden vihamiehen välillä (vrt. Luuk. 23:12)

28 'syytetty(nä)'

29 so. silloin kettu on koiran sukulainen (~ veli)

30 'hengenheimolainen, omainen'