Virtuaalinen vanha kirjasuomi
  1. 1500-luku: Mikael Agricola
  2. 1500-luku: Muita tekstejä
  3. 1600-luku: Uskonnollinen proosa
  4. 1600-luku: Lakikieli
  5. 1600-luku: Arkisempaa suomea
  6. 1700-luku: Lyhyt proosa
  7. 1700-luku: Almanakkojen artikkelit
  8. 1700-luku: Laki- ja sanomalehtikieli
  9. 1700-luku: Tilapäisrunous
  10. 1700-luku: Muita tekstejä
1600-LUVUN TEKSTEJÄ - III. LYRIIKKA

29. Matthias Salamnius: Katkelma teoksesta Ilo-Laulu JESUXESTA, 1690

Teksti Helmi-palvelussa

a. 12. kappale

Huom. Pohjalaisen Salamniuksen runossa on sekä suomalaiselle kansanrunolle tyypillisiä piirteitä että pohjalaisuuksia (viimeksi mainittuja mm. vokaalien välisen h :n runsaat säilymätapaukset).

JESUS Wiedän Hengellisest Oikiudest, Maan-Herran Pontius Pilatuxen etehen, ensimäisen Caipauxen 1 cansa.
 
JUuttahat 2 Jumalan cansa
Kijruhtawat kiruhusti,
Ruomin 3 Radi Huonesehen,
Annoit ala Pontiuxen, 4
Cansa candehen cawalan. 5
Ei tottele 6 Tempelistä,
Jost eij Huowi 7 palio huoli:
Eikä Judasten 2 laista,
Jost' eij tottele 6 Pacanat:
Waan on 8 Keisarin Werosta,
Esiwallan 9 Arwiosta: 10
Tämä cansan häiritzepi,
Weron Kielden 11 Keijsarilda,
Pyrkien Cuningahaxi.
Pontius puheli palio,
Kysyi kyllin JEsuxelda,
Tutkipi toden perähän: 12
Saapi wahwan 13 Wastauxen,
Tundepi 14 toden Asian:
Eikä vsko ollengana, 15
Cawalitten caipausta: 1
Ei ole tämä Sanoma, 16
Puoli tiessäkän totena;
Muoto 17 on Miehellä mucoma 18
Köyhä catzando 19 peräti. 20
Cansa wastapi cawala:
Älä catzo caunehutta, 21
Ylen catzo ehkä köyhä, 22
Älä muotoa murise: 23
Täyttäpi tila Sydämmen, 24
Caswanut Galileasa:
Miehet carskit 25 mieckaisilla, 26
Aina walmihit Sotahan,
Arwoi, 27 aicoi 28 endisiä,
Aica kiriasi 29 awaia, 30
Cosc' 31 on loppunut cusacan, 32
Capina Galileaisten?
Ei ole yhdesä Kyläsä
Saarnattu tämä Sanoma,
Läpi maat' on matcustanut,
Cansan caiken hämmendänyt,
Waara tarjona todesti, 33
Jos ei estetä ajalla. 34