Virtuaalinen vanha kirjasuomi
  1. 1500-luku: Mikael Agricola
  2. 1500-luku: Muita tekstejä
  3. 1600-luku: Uskonnollinen proosa
  4. 1600-luku: Lyriikka
  5. 1600-luku: Arkisempaa suomea
  6. 1700-luku: Lyhyt proosa
  7. 1700-luku: Almanakkojen artikkelit
  8. 1700-luku: Laki- ja sanomalehtikieli
  9. 1700-luku: Tilapäisrunous
  10. 1700-luku: Muita tekstejä
1600-LUVUN TEKSTEJÄ - II. LAKIKIELI

26. Lankoussuhteessa olevien välistä aviorikosta ja salavuoteutta koskeva asetus, 10.10.1699

Cuningallisen Majestetin Armollinen Asetus, että ne, jotca yhdenkertaisen huoruden 1 tekewät, eli 2 salawuoteudes macawat ensimmäises Heimolaisuden 3 polwiluus, 4 pitä hengellisen rangaistuxen 5 ala annetut 6 oleman. Annettu Stockholmis sinä 10 . Päiwänä Locacuusa, Wuonna 1699 .

NJincuin Me, sitten cuin caicki Consistoriumit 7 Waldacunnasa, owat tietons cansa sisälle tullet, 8 olemme sekä oikeuden, että myös Jumalan Lain cansa yhteen sopiwaisexi löytänet, 9 että ne, jotca tekewät, eli 10 yhdenkertaisen Huoruden, eli ensimmäises Heimolaisuden polwiluus macawat salawuoteudes pitä Hengens rickonet oleman, 11 nimittäin: 1 . Jos yxi nainut Mies teke Huorin Waimons naimattoman Sisaren, eli weljens Lesken cansa, taicka myös yxi Awiowaimo, Miehens naimattoman weljen, eli cuollen Sisarens Miehen cansa, joca on Leskimies; Nijn myös jos yxi naimatoin, eli Leskimies, hänen cuollen Waimons naitun 12 Sisaren, eli weljens Waimon cansa, taicka myös Leski, cuollen Miehens Nainen weljen, eli Sisares 13 Miehen cansa huorin teke; 2 . Jos yxi naimatoin, eli Leskimies, maca salawuoteudes cuollen Waimons naimattoman Sisaren, eli weljens Lesken, cansa, taicka myös, yxi naimatoin, eli Leski, cuollen Miehens naimattoman weljen, eli cuollen Sisarens Miehen cansa, joca Leskimies on. Olemme sentähden tämän Armollisen Asetuxemme teille tietä 14 andanet, Armollisesti käskein, että Te sekä itze Duomitzemisesa tämän jälken itzenne ojennaisitte, 15 että myös caicki oikeudet, 16 jotca teidän allan annetut 17 owat, tämän Lain ja ojennuxen edestä 18 pitä mahdaisit. 19 Jolla 20 Me Teidän Jumalan halduun anamme.

CAROLUS
L. S.