TEKSTI 26.

1 'tavallisen aviorikoksen' eli yksinkertaisen huoruuden (r. enkelt hor). Vain toinen on tällöin naimisissa, toinen naimaton.

2 Kyse on kahdesta vaihtoehdosta, ts. joko lähisukulaisten välinen yksinkertainen aviorikos tai naimattomien lähisukulaisten salavuoteus (lähdetekstissä antingen - eller)

3 'lankouden, lankoussuhteen' (r. svågerskap). Lankoudella tarkoitetaan avioliiton kautta syntynyttä sukulaisuutta. Vrt. tekstin 22 viitettä 104.

4 Polviluku tarkoittaa kahden sukua olevan henkilön välistä (suku)polvien lukua. Koska tekstissä on kyse lankoudesta (ks. ed. viitettä), ensimmäinen polviluku tarkoittaa ns. ensimmäistä lankouden astetta eli kaikkein läheisintä lankoussuhdetta, joka vallitsee toisaalta aviomiehen ja hänen vaimonsa omaisten, toisaalta vaimon ja hänen miehensä omaisten välillä. Sanan äänneasusta 1.2. b.

5 'kuolemanrangaistuksen' (vrt. henkirikos)

6 so. heitä täytyy rangaista kuolemalla, heidän on kärsittävä kuolemanrangaistus. Ks. 20.2 s.v. ala ja 31.2

7 Ks. tekstin 12 viitettä 48

8 so. ovat esittäneet tietonsa ~ mielipiteensä asiasta

9 Ks. tekstin 11 viitettä 39

10 20.3

11 so. menettävät henkensä rikoksen johdosta, rangaistaan kuolemalla

12 pro naidun 'naimisissa olevan'; ks. 1.3. e

13 21.5

14 13.2.2.1

15 = menettelisitte tämän mukaan (r. rätta sig efter ngt)

16 so. oikeus-, tuomioistuimet

17 so. teidän (tuomio)valtanne alaisia; ks. 20.2 s.v. ala ja 31.2

18 = lakina ja ohjeena; pitää-verbin rektiosta 30.2.2

19 33.2

20 25.1.3.1 Muist.

21 = lat. locus sigilli'sinetin paikka'