Virtuaalinen vanha kirjasuomi
  1. 1500-luku: Mikael Agricola
  2. 1500-luku: Muita tekstejä
  3. 1600-luku: Uskonnollinen proosa
  4. 1600-luku: Lyriikka
  5. 1600-luku: Arkisempaa suomea
  6. 1700-luku: Lyhyt proosa
  7. 1700-luku: Almanakkojen artikkelit
  8. 1700-luku: Laki- ja sanomalehtikieli
  9. 1700-luku: Tilapäisrunous
  10. 1700-luku: Muita tekstejä
1600-LUVUN TEKSTEJÄ - II. LAKIKIELI

24. Henrik Florinus: Otteita vuoden 1686 kirkkolain suomennoksesta, 1688

Näytä kuvat

b. Erosta Kihlauxis ja Awioskäskys ( 16. luku, §1, 6–8, 11 )

§. I.Cosca jocu etzi 1 ero Kihlauxes eli Awioskäskys, 2 nijn hänen pitä ensin itzens edesandaman 3 Pijspan tykönä ja Capitlumis, 4 sijnä cuin 5 hänen Rijtaweljens 6 asu, ja he 7 ahkeroitzewat 8 sijtä, cuinga he parhain saisit ne Rijtaiset 9 sowindoon; Mutta jos ei sitä taita 10 aicoin 11 saada, nijn he lykätän 12 Mailmallisen 13 Oikeuteen, siellä tutkia ja duomita itze Työtä, 14 josta sijtte eron syy etzitän. Sijtte pitä Päällecandajan 15 andaman Rijtaweljens cutzutta 16 Duomio-Capitlumijn, cusa caicki Awioskäskyn erot säädyllisest 17 tapahtuman pitä. Jos se rickonut Puoli on ilman estetä, 18 ja ei tahdo edestulla, 19 cosca hän cutzuttu on, silloin anda se Syytöin edes 20 Mailmallisen Duomion, jonga cautta se toinen Sacoitettu 21 on, ja silloin teke Pispa eron canssa, nijncuin selkiäs, ja sencaltaises Asias, josta ei yhtän rijta ole. Mutta jos se joca päällecanda 15 on myös Huorudella erhettynyt 22 sitä Puolisotans wastan, jonga päälle hän canda, 15 eli myös jos se Wiatoin 23 on maannut sen toisen canssa, sijtte cuin hänen ricoxens tiettäwä 24 oli, nijn ei pidä heitä eroitettaman. Ei yhdelläkän, eikä 25 kihlatulla, eikä wihityllä pidä walda oleman oman Tahtons ja Mielens perän 26 itzens eroita 27 toinen toisestans.

- - -

§. VI. Awioskäskys sallitan myös ero, Cosca Mies eli Waimo Mailmallises Oikeudes, nijn hywin muista tiedoist, 28 cuin omast tunnustuxest, löytän 29 olewaisen 30 Awioskäskyn alla 26 itzens secoittanex 31 jongun muun canssa, ja Huorintehnexi, ja se wiatoin puoli 23 ei tahdo anda itzens sowitta. 32 Josa Tilas 33 ne pitä Pispalda ja Capitlumilda 34 eroitettaman, sillä tawalla, että wiatoin sanotan wapaxi Awioskäskyn Sitestä, ja saa itzens anda 27 toisen Awioskäskyyn, waan se pitä oleman wialliselda 35 poiskielty, 10 nijncauwan cuin wiatoin on naimatoinna: Mutta cuinga se sama 36 sijtte mahta 37 naida, eli ei, se annetan Consistoriumin 4 hywäx löytämiseen. 38 Awioskäskyn eroittamises 39 pidetän seurawainen Sanain muoto: 40 Että 25 N. 41 selkiäst Tiedoista, 42 ja omast Tunnustuxest kyllä 43 tiettäwä on, cuinga tämä sinun Puolisas N. Huoruden Syndijn, Jumalata ja hänen pyhä Käskyns wastan langenut on, ja sillä caiken Awioskäskyn Oikeuden sinua wastan rickonut; Sentähden sanon Minä, Jumalan ja hänen pyhän Sanans puolest, sinun hänestä wapax, waldamax 44 ja eroitetux toiseen Awioskäskyyn, cosca ja cusa ikänäns sinulle itze 45 hywäx 46 näky, ja Jumala sijhen neuwon anda.

§. VII. Awioskäsky taitan myös eroitta, cosca jocu ymmärtä Morsiamens toiselda maatuxi, 47 ennen eli jälken Kihlauxen, jos ei händä taita ylitze puhutta, 48 andexiandaman hänelle 49 hänen Ricostans: Mutta jos hän hänen 49 maca sijtte cuin hänen 49 langemisens hänelle tiettäwä oli, nijn hänen pitä hänen 49 pitämän. Juuri nijn pitä myös tehtämän Miesten canssa, jos se joca kihlattu on, tahto ja taita sito 50 Ylkämiehens, 51 kihlamisen jälken pitänen luwatoinda canssakäymist 52 jongun canssa, ja nijn näyttänen 27 itzens petolisex 53 händä wastan.

§. VIII. Ilman huoruden Synnit, 54 eroitetan Awioskäskyn Side, cosca jocu waatimata 55 ja ilman oikeita syitä, wihast ja pahast Sisust, ylönanda 56 Awiopuolisans, ja sen tykö 57 poisjuoxe, 58 oleskele ulcona waldacunnast, 59 sillä aicoimisel 60 ja Ajatuxel, ettei 61 enä asua, eikä yhtä pidä hänen canssans, eli tehdä hänelle sitä welwolisutta, Apu ja Holhomista, cuin Awiosääty ano ja waati. Silloin pitä sen, joca nijn hyljätty on, anoman Mailmalliseld Duomarilda julkista Cutzukirja 62 sen paennen perän, nijn myös Duomio-Capitlumild, että hän 63 Sarnastuolilda Pitäjäns Kircosa ja coco Prowasti-Cunnasa, 64 edescutzutaisin. 65 Josei hän cutzumises määrätyl ajalla 66 edestule, nijn etzikön se hyljätty Pispa ja Capitlumita, 67 ja eroitettacan sijtä carannest: Mutta jos jocu ylönanda Puolisans, ja pysy cuitengin Waldacunnas, ja sen ylitzen 68 walitetan, nijn pitä Mailmallisen Duomarin tekemän wircans, ja toimitettaman hyljätylle oikeuden.

- - -

§. XI. Cosca Wiha, Waino ja Mielencarwaus tule Awioparin wälillä, ja enä ja enä 69 walda saa, nijn ettei manauxet, 70 waroimiset, 71 eli sowittamiset suuren rangaistuxen uhkamisella taida autta, waan he jocapäiwäises tappeluxes, rijdas ja toras aina eläwät; Pitä Sarnamiehen caickein suurimast 72 ahkeroitzeman 8 sijtä, cuinga hän tietä sais Syyn sijhen Eripuraisuteen, ja jos toinen, eli molemmat löytän syypääxi, heilen 73 selkiäst näyttämän, cuinga pahoin he owat Perkeleldä kiedotut, 74 että he riitelewät ja tappelewat oman Lihans canssa, 75 ja nijn peräti 76 turmelewat itzens keskenäns. 77 Jos ei sillä mitän aicoin saada, 11 nijn pitä ne cutzuttaman Duomio-Capitlumijn, ja Asia siellä hywin tutkittaman ja cuultaman. Jos ei sekän tahdo autta, nijn se annetan Mailmallisen Oikeuden eteen, 78 että he Asianhaarain ja Personain 79 Tilan jälken, 80 elickä 25 fangeuxella, 81 eli muulla tawalla mahtawat rangaistetux 82 tulla. Jos tämä jätetän tekemät, nijn andacan Duomio-Capitlumi sen meidän HofRäteille 64 tietä, 10 joiden pitä nijn laittaman 83 että ne joidenga se tehdä tule, sitä täydel todella toimittawat. Jos ei sekän heidän ylitzens käynyt 84 rangaistus mitän taida matcan saatta, 11 waan molemmat, eli toinen heistä pysywät Pahudesans, kiuckuises ja ilkiäs Elämäsäns, nijn pitä he määrätyx ajaxi eroitettaman toinen toisestans, Canssakäymisest, Yhdesmacamisest, Pöydäst 85 ja Asunsiasta. 86 Sillä wälilla pidetän Rucous Seuracunnas, että Jumala tahdois heidän käätä, 10 ja johdatta jällens oikiall Tielle. Jos ei he sijttekän itzens paranna, nijn pitä ne Wialliset nimitettämän, 87 ja cuulutettaman kerta ja caxi parannuxeen, ja wijmen 88 sidottaman Syndeins. 89