Virtuaalinen vanha kirjasuomi
  1. 1500-luku: Mikael Agricola
  2. 1500-luku: Muita tekstejä
  3. 1600-luku: Uskonnollinen proosa
  4. 1600-luku: Lyriikka
  5. 1600-luku: Arkisempaa suomea
  6. 1700-luku: Lyhyt proosa
  7. 1700-luku: Almanakkojen artikkelit
  8. 1700-luku: Laki- ja sanomalehtikieli
  9. 1700-luku: Tilapäisrunous
  10. 1700-luku: Muita tekstejä
1600-LUVUN TEKSTEJÄ - II. LAKIKIELI

24. Henrik Florinus: Otteita vuoden 1686 kirkkolain suomennoksesta, 1688

Näytä kuvat

a. Juhla- ja Pyhäpäiwistä (14. luku)

§. I.NIjncuin Sabbatin Päiwä, joca nyt meillä on Sunnuntai, pitä Jumalan Lain jälken 1 pyhitettämän, nijn pitä myös ilman sitä 2 jälkenseurawaiset 3 Juhlat, nimittäin Joulu- Pääsiäis- ja Heluntai päiwät pidettämän ja pyhitettämän, sillä tawalla, cuin tähän asti totuttu on, ja Cansa manattaman, 4 että he itzens Christillisest ja hywin sijhen walmistawat; Nijn myös Udenwuoden- ja Loppiaispäiwä, Christuxen Taiwasen astumisen päivä, 5 Kyntilänpäiwä, 6 Marian Ilmoitus- ja Etzickopäiwä, 7 Johannes Castajan, 8 S. Mickelin 9 ja Pyhäinmiestenpäiwä, nijn myös caickein Apostolein 10 päiwät; Cuitengin nijn, että wäki Caupungeis ja Maalla saa Apostolein päiwinä toimitta Cauppans ja Asians, nijn myös tehdä luwallista Työtä, sijtte cuin Jumalan Palwelus on päätetty.

§. II. Suurin 11 Juhlapäiwinä, nijncuin ensimäisnä 12 Joulu- Pääsiäis- ja Heluntai päiwänä ei pidä Häitä pidettämän; Mutta jos jocu erinomaisten 13 Syiden tähden tahto Paaston aicana anda itzens wihkiä, nijn ei pidä sitä kielttämän, 14 ainoastans että se tapahtu hiljaisudes, ja ilman caickia Hääleikitä. 15 Wihkimisiä ja Häitä ei pidä myös sallittaman Sarnain wälillä, Sunnuntai- ja Juhlapäiwinä.

§. III. Cosca jocu Juhlapäiwä lange Sunnuntain päälle, 16 nijn pitä Juhlapäiwän Evangelium aina selitettämän 17 Puolipäiwäsarnas, ja se cuin Sunnuntaix määrätty on, ulostoimitetan 18 Ehtosarnas, Caupungeisa, ja Perjantaina sen jälken, 19 Maalla; Mutta jos Apostolin päiwä lange Sunnuntain päälle, nijn Sunnuntain Evangelium pitä sarnattaman Puolipäiwäsarnas, ja Pyhäpäiwän Ehtokircosa.

§. IV. Jos wapamarkinat, ja ne jotca Torilla pidetän, langewat Sunnuntai eli Juhlapäiwän päälle, nijn pitä Markinat ylöslykättämän 20 seurawaisex Päiwäxi, ja Canssa Sarnastuolilda manattaman, 4 että he cunniallises wacudes 21 toinen toisens canssa cauppa tekewät.

§. V. Jos Marian Ilmoitus päiwä lange Dymmendäwijcon 22 sisälle, nijn se pitä pidettämän Palmu Lauwantaina; Mutta jos se lange edemmä edespäin, 23 nijn pitä se pidettämän colmandena Pääsiäispäiwänä.

§. VI. Cosca wuoden juoxu 24 nijn myöden anda, 25 että Dominica VI, Epiphanias 26 sisällange, 27 nijn Euangelium Kymmenest Neitzestä silloin ulostoimitetan, 18 joca muutoin Dominica XXVII. Trinitatis 28 sarnatan. Diminica VII. Trinitatis 29 Sarnatan Puolipäiwäsarnas Christuxen Kirkastamisest, ja Sunnuntain Evangelium selitetän 17 Ehtosarnas; mutta Evangelium wijmeisest Duomiosta sarnatan aina Sunnuntain 11 edellä Adventi. 30