Virtuaalinen vanha kirjasuomi
  1. 1500-luku: Mikael Agricola
  2. 1500-luku: Muita tekstejä
  3. 1600-luku: Uskonnollinen proosa
  4. 1600-luku: Lyriikka
  5. 1600-luku: Arkisempaa suomea
  6. 1700-luku: Lyhyt proosa
  7. 1700-luku: Almanakkojen artikkelit
  8. 1700-luku: Laki- ja sanomalehtikieli
  9. 1700-luku: Tilapäisrunous
  10. 1700-luku: Muita tekstejä
1600-LUVUN TEKSTEJÄ - II. LAKIKIELI

19. Kuningas Kristoferin maanlain varkaankaaren 1. luku Ljungo Tuomaanpojan ja Abraham Kollaniuksen suomennoksina

b. Abraham Kollanius, 1648

Huom.Tekstistä selitetään vain ne erikoisuudet, joiden osalta se poikkeaa Ljungon versiosta.

Paras cappale cuin taloinpojan taloisa on, se on hänen laillisesti naitu emändänsä: Joca sen häneldä warasta, se on pahin ja surin waras. Sen tähdhen sijs, joca taloinpojan emännen, hänen tyköänsä pois haucuttele, sekä sen cansa pois juoxe, ja tule tuorelda työldä kijnni sadhuxi: Nijn pitä hänen Käräjähän wietämän, sekä duomittaman, että ylemmä caickia muita warcaita hirtettämän. Jos eij taloinpoica waimollensa tahdho henge suodha, nijn wietäkään hän 1 myöskin, Käräjähän ja duomittacoon eläwäldä mahan caewetta. 2 1. § : Kenelle sen caldaista asiata 3 soimatahan ja eij sijtä ole käsitetty, 4 eijkä täydhellisillä todhistoxilla täyttä 5 tietä: 6 Olcaan se Kihlacunnan Lautamiehillä. Warjelewat ne hänen, olcaan warieldu. Solwaisewat 7 ne hänen: Maxacaan neljäkymmendä marca, puolen Syynsanojalle, 8 ja puolen Cuningalle. Maxacaan myös näitä 9 cunbikin, Pijspan 10 cuusi marca, ja käykään ripin ala. On myäs 11 Syynsanojalla sijtä Kiklacunnasta, custa ne pois juoxit, täysi tieto, nijn tule Cuningan ottomiehen, 12 custa hän ne löytä, autta händä, 13 että hän ne käsitäis, 4 jotca pois juoxit, sekä curitta, 14 ninqwin ennen on sanottu. 2. § : Otta jocu nijldä 15 lunastoxen, mutoin jos Syynsanoja, nijdhen edhestä rucoele: 16 Andacoon Syynsanojalle lunastoxen, ja päälisexi neljäkymmändä marca, Cuningan hywäxi: Olcaan sama Laki, jos joutilas 17 waimo, nainen miehen cansa pois juoxe.