Virtuaalinen vanha kirjasuomi
  1. 1500-luku: Mikael Agricola
  2. 1500-luku: Muita tekstejä
  3. 1600-luku: Uskonnollinen proosa
  4. 1600-luku: Lyriikka
  5. 1600-luku: Arkisempaa suomea
  6. 1700-luku: Lyhyt proosa
  7. 1700-luku: Almanakkojen artikkelit
  8. 1700-luku: Laki- ja sanomalehtikieli
  9. 1700-luku: Tilapäisrunous
  10. 1700-luku: Muita tekstejä
1600-LUVUN TEKSTEJÄ - II. LAKIKIELI

19. Kuningas Kristoferin maanlain varkaankaaren 1. luku Ljungo Tuomaanpojan ja Abraham Kollaniuksen suomennoksina

a. Ljungo Tuomaanpoika, 1601

Huom. Ljungo toimi pappina Pohjois-Pohjanmaan pitäjissä ja oli lainsuomennostensa valmistumisaikaan Kalajoen kirkkoherra. Hänen suomennostensa kieli on tärkeä pohjalaismurteiden muistomerkki (kyseisen jakson pohjalaisuuksia ovat mm. cappalet , tuorehesa , hengiä , nainehen pro kappale , tuoreessa , henkeä , naineen ).

Paras cappalet 1 quin talon poialla hänen taloudheudesans 2 on, ombi hänen laillisesti naitu waimons Se ioca sen talon poialta warasta se on pahin ia suurin waras, Sillä että 3 se quin haukuttele 4 taloin poian waimon pois hänen tyköänsä ia iuoxe pois 5 sen 6 cansa, tule 7 hän sen cansa tauoitetuxi, 7 tuorehesa työsä, 8 nin hänen 9 pitä käräiän wietämän, siellä domittaman ia ripustettaman 10 ylitze 11 muinnen 12 warasten, Jos ei taloin poica tahdo waimollens hengiä 13 suodha, nin wietäkän hän mös käräiän ia domittakan eläuänä mahan caiuettauaxi, Nytt taita 14 iollen kullen sen caltainen syy soimatta 14 ia ei ole tauoitettu eikä täyttä merkiä 15 eli todistosta 15 sihen Olkan se kihlakunnan lautamiesten alle 16 ios he hänen warieleuat, 17 olkan warieltu 18 Sortauat 19 ne hänen maxakan 20 40 marca puoli jutunnisännälle 21 puoli Kuningan, 22 ia maxakan cumbikin pispalle 6 marca ia käykän ripin alle, 23 Jos mös on Jutunisännällä täysi tieto ia todistos 24 sen pälle kihlakunnasta että 25 he pois Juoxit, nin tule Kuningan foudin, ehkä kussa 26 hän heidän löytä taloin poica autta, nijtä kijnni åttaman iotca pois karkaisitt, ia anda heiden molembain ylitzens oikeudhen käydhä nin quin sanottu on, Jos iocu lunastoxen 27 heidhen edestäns åtta, mutoin iollei 28 Jutunisändä heidhen edestäns rucoile, andakon Jutun isännälle lunastoxen ia 40 marca 29 kuningan åma sacko, 30 Sama laki olkon, ios irtainen 31 nainen pois iuoxe nainehen miehen 32 cansa.