Virtuaalinen vanha kirjasuomi
  1. 1500-luku: Muita tekstejä
  2. 1600-luku: Uskonnollinen proosa
  3. 1600-luku: Lakikieli
  4. 1600-luku: Lyriikka
  5. 1600-luku: Arkisempaa suomea
  6. 1700-luku: Lyhyt proosa
  7. 1700-luku: Almanakkojen artikkelit
  8. 1700-luku: Laki- ja sanomalehtikieli
  9. 1700-luku: Tilapäisrunous
  10. 1700-luku: Muita tekstejä
I. MIKAEL AGRICOLA

6. Katkelma Johanneksen evankeliumista (18:28-38), UT 1548

Nin he weit 1 Jesusen 2 Caiphasen 2 tygö 3 Radztupan. 4 Mutta se oli amulla, Ja ei he 5 mennyet 6 Radztupan, ettei heiden pitenyt 7 saastuman, 7 Waan ette he madhaisit8 södhe Päsieis Lambaan, Nin Pilatus wloslexi 9 heiden tygens 10 ia sanoi, Mite Cannet 11 te edestoot 12 temen Miehen 13 wastan? Wastasit 1 he, 14 ia sanoit 1 henelle, Ellei hen olis Pahointekie, emme me olis hende andanut 15 sinun Haltuus. Nin sanoi Pilatus 14 heille, Nin ottaca te hende, 16 ia Domitka hende 16 teiden Lain 17 ielkin, 18 Nin sanoit Juttat 19 henelle, Ei meiden tule 20 ketäken 21 tappa, Senpäle, ette 22 Jesusen 2 puhe piti teutettemen, 23 ionga hen sanoi, merkiten, 24 mille colemalla henen piti coleman. 25

Nin Pilatus taas sisellemeni 26 Radztupan, 4 ia cutzui Jesusen 2 ia sanoi henelle, Oleko 27 sine se Judasten 19 Kuningas? Jesus wastasi, Sanoitko sine sen itzestes, Eli 22 ouatko mwdh 28 sen sinulle sanoneet minusta? Pilatus wastasi. Ollenco 29 mine Judeus? 19 Sinun Canssas, 30 ia Ylimeiset 31 Papit. Ylenannoit 32 sinun 33 minulle, Mites 34 tehnyt olet? Jesus wastasi, Minun Waldakundan ei ole teste mailmast.

Jos minun Waldakundan olis teste mailmast, nin minun Palueliani tosin 35 sen wooxi sotisit 1 etten mine 36 Juttaille 19 ylenannetaisi. 36 Mutta nyt ei ole minun Waldakundan tälde, Nin sanoi Pilatus 14 henelle, Sis sine olet Kuningas? Jesus wastasi, Sine sen sanot, Ette mine olen Kuningas. Sitewarten mine olen syndynyt, ia mailman 37 sitewarten tullut, ette minun pite 38 Totudhen 39 tunnustaman. 38 Jocainen quin 40 ombi 1 Totudhesta, hen cwle minun äneni. Pilatus sanoi henelle, Mike ombi 1 Totuus?