Virtuaalinen vanha kirjasuomi
  1. 1500-luku: Muita tekstejä
  2. 1600-luku: Uskonnollinen proosa
  3. 1600-luku: Lakikieli
  4. 1600-luku: Lyriikka
  5. 1600-luku: Arkisempaa suomea
  6. 1700-luku: Lyhyt proosa
  7. 1700-luku: Almanakkojen artikkelit
  8. 1700-luku: Laki- ja sanomalehtikieli
  9. 1700-luku: Tilapäisrunous
  10. 1700-luku: Muita tekstejä
I. MIKAEL AGRICOLA

5. Pyhen Lucan Eleme P. Hieronimusen 1 cautta 2 eli Luukkaan evankeliumin esipuhe, UT 1548

LVcas oli Antiochias yxi 3 Läkeri, 4 ninquin henen Kirioituxens osottauat, ioca hyuesti 5 taisi Grecan 6 kielen, ia oli Pyhen Paualin Apostolin 7 seuraia, ia caikis matkois 8 henen Cumpanins, se 9 kirioitti Euagelium, 10 Josta sama Pauali puhupi 11 sanoden. 12 1 Cor. 8. 13 Me lehetim 11 henen cansans, yhden welien ionga sanoma Euangeliumis 14 ombi 11 caikis Seurakunnis. Ja Coloss. 4. 15 Teruette 16 teite se 3 rackain Lucas Läkeri. Ja mös Timotheusel 1 hen sanopi 11 . 2. Tim. 4. Lucas ainoa 17 ombi 11 minun cansani. Julisti 18 hen mös toisen ialon 19 Kirian, quin 20 cutzutan Apostolein Teco, 21 iossa mainitan nijste menoista 22 iotca tapachtuit 11 haman 23 nihin cahcten aijastaican, 24 quin 20 Pauali Romis oli, se on hama nelienden 25 Neronin 1 wooten. 26 Josta 27 me ymmerdem, 28 ette teme Kiria ombi 11 samas Caupungis techty. Ja senteden 29 mwtomat 30 luleuat, nin wsein quin Pauali puhupi 11 henen 31 Lehetuskiriasans, 32 Minun Euangeliumin 33 cautta, ette hen aijattele teste Lucan Euangeliumist, 34 Ja mös ettei hen waan 35 Paualilde Apostolilde 7 oppenut 36 Euangeliumi, 37 ioca 38 ei Rumilisest 39 Herran cansa ollut, mutta 35 muilda Apostoleilda, ninquin hen itzeki 40 ilmoitta henen 31 Ramatuns 41 algus, 42 sanoden. 12 Ninquin ne meille andanuet 43 ouat, iotca sen algusta 42 itze nähnet ouat, ia sen Sanan palueliat ouat olluet. 44 Senteden 29 hen ombi 11 kirioitanut Euangelium, 10 ninquin hen oli muilda cwllut, Mutta Apostolein Tegon 42 hen cokonpani, ninquin hen itze näki. Ja hen eli Cadhexankymende ia nelie 45 aiastaica 24 Waimotoin. 46 Ja Haudhattin Constantinopolis, 47 iohonga 48 Caupungijn, henen Luuns, pyhen Andreasen 1 Apostolin 7 lwdhen 49 cansa, wietin Acaiast, Cadhelkymmenelle 50 Keisarin 7 Constantinusen 1 wodhella.