Virtuaalinen vanha kirjasuomi
  1. 1500-luku: Muita tekstejä
  2. 1600-luku: Uskonnollinen proosa
  3. 1600-luku: Lakikieli
  4. 1600-luku: Lyriikka
  5. 1600-luku: Arkisempaa suomea
  6. 1700-luku: Lyhyt proosa
  7. 1700-luku: Almanakkojen artikkelit
  8. 1700-luku: Laki- ja sanomalehtikieli
  9. 1700-luku: Tilapäisrunous
  10. 1700-luku: Muita tekstejä
I. MIKAEL AGRICOLA

4. Alcupuhe sen wdhen Testamentin päle, loppuosa, 1548

4. A. Uuden testamentin historiaa

Näytä kuvat

TEsse nyt sinulle ombi, 1 racas Christilinen 2 Lukija, ia Hyue Somalainen Hemelainen, 3 Carialainen, eli cuca Herran Jesusen 4 Ysteue sine olla mahdat, 5 sen 6 Vden Testamentin Kiriat Somenkielille 7 wlostulkitudh, 8 politain 9 Grecain, 10 politain Latinan, Saxain 10 ia Rotzin 11 kirioista, sen ielkin 12 quin HErran Jesusen 4 Hengi ia Armo meille Lahijans 13 iacanut on. Nyt ette 14 temen Maan kieli oli ennen neite aicoija, iuri 15wähe, ia lehes 16 ei miteken 17 kirioisa eli pockstauisa 18 prucattu 19 taicka harioitettu. Nin ota sis nyt teme, echke 20 quinga caltainen 21 hen 22 olis otolijsesta 23 Hrran 24 polesta. Ja se sinun mös tule tietä, Ette Wsi Testamenti ensin kirioitettin nijste 6 pyhiste Euangelisterist 25 ia Apostolist 25 Grekin kielelle, paitzi pyhen Mattheusen 4 Euangelium, ia se pyhen Paualin Epistola 26 Hebreerin tyge, 27 iotca 28 luullan Hebraican 19 kielelle kirioitetudh oleua. 28 Mutta sijtequin 29 Christin Vsko ia Christikunda Romijn 19 ja Wallin mahan 19 tuli, nin sen Wden Testamentin kiriat Latinaxi tulkittin, 8 iosa se kieli prucatan. 19 Nyt ette 14 Christin Vsko ia Christikunda ombi 1 sijtte 29 sieldepein tullut Saxaman, 30 Engelandiin, Tanmarckin, 19 Rotzin, 11 ia mös tenne, ia muihin Makundhijn 31 iotca ouat sen 6 Romin 19 Kircon alla 32 olluet, 33 nin se 6 pyhe Ramattu, 34 Jumalan Sana ia paluelus, ia Kircon meno ombi 1 mös iäristens 35 tehenasti Latinan kielille 7 nijsse Makunnisa 31 ia mös tesse prucatudh. 36 Joca 37 Jumalan paluelussa piti pidhettemen 38 iocaitzen 39 Makunnan 31 Omilla ymmertteuille 40 kielille, iossa 41 Vsko wastanotettin Ette 14 ninquin Christus tuli caiki wapattaman, 42 nin pitenyt 43 mös henen Sanans, iotca hen meiden Autuuden 44 tedhen 45 opettanut on oleman 46 iulki 47 ia iocaitzelle 39 ymmertteuet, 48 ia ei kelleken salatud, ninquin tehensachka 49 (site pahambi 50 ) swren Sielun waran cansa 51 tapachtanudh 52 ombi. 1 Sille ette 53 p. 54 Pauali j. Cor. 14 . 55 eiswingan 56 tachto 57 ette Christilises 2 Seurakunnas pite 58 muita puhuttaman, 58 quin ymmertteuet 59 ia quin 60 meiden Lehimeisen 61 paranoxexi 62 tulis. 63 Sille ette 53 hen itzestens nein sano, Mine tahdon Seurakunnasa 64 paramin 65 wijsi Sana puhua, iotca ymmertteuet 59 olisit, 66 ette mine mös muita neuuoisin, quin kymmenen tuhatta Sana wieralla kielelle &c. 54 Ninquin Haman tehen aican 67 Latinan cansa ombi 1 tapachtanut. 52 Senteden ette mwtomat 68 nijste Papeista, iotca tehensachka 49 ouat Seurakundhain haltiat olluet 33 toisinans wähen, ia toisinans ei miteken 17 itze Latinasta ole ymmertänyet, 33 ninquin wiele nytkin (site pahembi 50 ) monet Tompelit 69 leuten 70 pyhes sijas istuua, 69 Nin on, quin 60 Jumala paratcon 71 ia armachtacon, tapachtanudh, 52 ette he ouat sangen heijusti 72 ia laiskasti opettanued, 33 ia wiele tenepene 73 heiden Canssansa 74 opettauat. Ja mwtomat 68 taas haruoin eli eijkenens 75 wijtziuet 76 Sarnan päle studerata 77 , ia Canssa parca opetta Ise meiden lukeman sijtteke 78 swremat 2 Opin cappalet, waicka Papin ylimeinen 79 virca ombi 1 , opetta Canssallens Catechismust ia Jumalan Sanoia. Ja mwtomat 68 taas ouat nin pahaelkiset 80 Taicka 81 turhan cunnian, woiton eli 81 Cateudhen tedhen, ette, eikä 82 he itze tachto 57 wirgastans 83 wariotta, 84 eikä mös muita 85 salli Jumalan Sanat 86 edestotta. 87 Joista 88 Christus wsein ia lijaten 89 Luce 90 11 . raskasti 91 puhupi, 1 sanoden, 92 We 93 teille Lainoppenuille, 94 Sille te oletta 1 ottanud 95 Ymmerdhyxen 96 Auamen, 97 eike 82 te itze siselekeunet, 98 ia oletta estenyet 33 nijte jotca siselekeudhe 98 tahdhoit. 99 Nyt ettei yxiken Pappi taicka Opettaia madhaisi 100 laiskudans 101 testelehin 102 sille peitte, ettei hen Latinan eike Rotzin 11 kielen 86 taidha, ia wnottais 42 henen 103 Opetuxens wirghan 104 &c. 54 Senteden ombi 1 nyt se 6 Wsi Testamenti yxikerdhaisesta 105 Textin möte 106 wlostulkittu, 8 ninquin Apostolit ia Euangelisterit 107 kirioittanuet 33 ouat. Ja ouat mös pienet toimituxet 108 toisinans reunille 109 ia toisinans Cap. 110 ielkin 12 pannut, 111 ette ne, quin 60 pyhen Ramatun ymmerdhyxes 96 wähe ouat harioijtetud, madhaisit 112 Textin site paramin 65 ymmertä, ia muille sen iulghista, 113 Sille ette 53 itze Texti ombi 1 Jumalan pyhen Hengen omat Sanat, Waan 114 Alcupuhet 115 ia Toimituxet 108 ouat selkiemen 116 ymmerdhyxen 96 tedhen 117 lisetud. 111 Ja echke 118 toisinans mwtomat 68 Sanat ouat oudhot ia camalat 119 ensin cuulla, nin ne quitengin aijallans 120 hariotuxes suloisemaxi 2 tuleuat. Ellei taas teme Tulkitus 8 iocaitzelle 39 pänens 121 kelpa, nin se Ylenwisu 122 Domari 123 lukecan 124 site, quin 60 P. 54 Hieronimus 125 Pammachium tyge 126 kirioittapi 1 De optimo genere interpretandi. 127 Jossa 128 hen muinein 129 sanain seas, nein sanopi, 1 Simplex Translatio potest errorem habere, non crimen. 130