TEKSTI 2. B.

1 = laittaji(t)a 'moittijoita, arvostelijoita' 2.2 ja 14.2.1

2 'turhantarkat, liian huolelliset'

3 'arvostelijat; predikatiivin sijasta 28.2

4 7.2

5 'värit'

6 'tarkoin'

7 pro arvaavat 'arvioivat, arvostelevat' 18.1.1

8 so. virheellisiä, täynnä virheitä

9 'haukkuu, moittii'

10 = ilman määrät(t)ä pro määrättä ~ ilman määrää'kohtuuttomasti' 14.7

11 pro kaikki, ts. e-vartaloa on käytetty nominatiivina. Vastaavanlainen tapaus on pohia Some 'Pohjois-Suomi' tekstissä 4. B

12 pro ole 35.2. Agricolan kysymys Eikö kaikki ole alussa heikkoa? ilmaisee saman ajatuksen kuin tekstin 4. B latinalainen sitaatti Nam nihil simul inceptum, et perfectum esse constat, so. Mikään ei ole alussa täydellistä tai Alku on aina hankalaa.

13 1.2

14 'tämä [kirja]' 17.2

15 'muutettu, pantu' 13.2.2.1

16 13.2.2.1

17 pro pois = poissa, so. jos jotakin puuttuu.

18 'voi'

19 so. täydellistä

20 5

21 = jonka sinä 22.2

22 pro löysit. Huom. silmäsointu teusi - leusi.

23 15.1

24 koska, sillä 20.3

25 17.2

26 'vähäiset, puutteelliset'

27 25.1.2.2

28 = kun sinä 22.2

29 pro anot ja manaat' 'rukoilet ja kehotat' (persoonapääte jätetty pois riimin vuoksi)

30 pro niitä 27.2.3 Muist.

31 22.4 Muist.2

32 pro huudat. Ks. viitteitä 22 ja 29.

33 'nopeimmin' 6

34 'Joita ~ Jollaisia ovat - -'; korrelaattina on ed. säkeen lasten opit ja luvut

35 so. Jumalan kymmenen käskyä

36 so. uskontunnustus

37 so. Isä meidän -rukous (ja mahdollisesti Ave Maria eli Enkelin tervehdys). Rukous-sanan äänneasusta 8.1

38 so. ehtoollinen eli alttarin sakramentti

39 Genetiivimuodosta 14.1.2. Gen. attribuutin pääsanaksi on käsitettävä edellä mainitut lasten opit ja luvut. Koko säepari kuuluisi modernistettuna seuraavasti: Jollaisia[nim. lasten lukuja] ovat kymmenen käskyn, uskontunnustuksen, Isä meidän -rukouksen ja Herran ehtoollisen asetussanojen luvut (mainitut luvut tai kappaleet sisältyivät jo Agricolan Abckiriaan.)

40 7.1

41 = sinulle 30.1.4

42 14.4

43 = rukoukseensa 8.1

44 = käyttäkään 18.1.2

45 so. niitä [rukouksia], jotka 17.5

46 = löydetään, so. löytyvät [tästä kirjasta] ~ ovat [tässä kirjassa]. Passiivin muodosta 13.2.2.1