Virtuaalinen vanha kirjasuomi
  1. 1500-luku: Muita tekstejä
  2. 1600-luku: Uskonnollinen proosa
  3. 1600-luku: Lakikieli
  4. 1600-luku: Lyriikka
  5. 1600-luku: Arkisempaa suomea
  6. 1700-luku: Lyhyt proosa
  7. 1700-luku: Almanakkojen artikkelit
  8. 1700-luku: Laki- ja sanomalehtikieli
  9. 1700-luku: Tilapäisrunous
  10. 1700-luku: Muita tekstejä
I. MIKAEL AGRICOLA

2. Rucouskirian esipuherunoja, 1544

2. B. Layttaita 1 wastan nein itze Kiria puhu

Huom. Runon viereen on kirjoitettu lukuasu helpottamaan lukemista. Lukuasuun ei ole kuitenkaan merkitty spiranttiääntämyksiä (esim. sanan sydän Agricolan aikainen ääntämys olisi /syšän/)
MWtamat ylenwisut 2 ouat. Muutamat ylen visut ovat
muijdhen töijsse Domarit 3 couat muiden töissä tuomarit kovat.
Ja quin Sokia 4 eroijtta caruat 5 Ja kuin sokia eroittaa karvat,
nijn tyhmet wisust 6 kiriat aruat. 7 niin tyhmät visust kirjat arvaat.
Yxi sano ombi wäret. 8 Yksi sanoo ompi väärät,
toijnen tas laijtta 9 ilman märet. 10 toinen taas laittaa ilman määrät,
Colmas hylke, ia caiki sylke kolmas hylkää ja kaikki sylkee.
Eijkö caike, 11 on 12 alghus 13 heicko? Eikö kaikke on algus heikko?
Nijn taij 14 mös on, o hyue weicko. Niin tai myös on, oo hyvä veikko.
Jos Jotakin on sijrtty 15 toijsin. Jos jotakin on siirtty toisin,
wehetty, 16 lisetty, taicka poijsi. 17 vähetty, lisätty taikka poisi,
Eij taijdha 18 caiki olla teusi. 19 ei taida kaikki olla täysi,
sijs nautitze 20 se iongas 21 leusi 22 siis nautitse se, jonkas löysi.
Tee parambi 23 ios sine taijdhat. Tee para(a)mpi, jos sinä taidat,
ette 24 nämet 25 ouat ylen caijdhat 26 että nämät ovat ylen kaidat.
Ele polghe 13 Kiria quin Sica. Älä polge kirjaa kuin sika,
waicka henes 27 on wehe wica vaikka hänes on vähä vika(a).
Ele mutha ychten sana. Älä muuta yhtään sanaa,
coscas 28 luet, ano, 29 ia mana koskas luet, ano ja manaa.
Ele ne 30 swinga, 31 ele mwtha. Älä ne suinka, älä muuta,
coscas 28 Sanat sarnois hwtha 32 koskas sanat saarnois huuta.
Nijn Canssa pikimin 33 oppi ia muijsta Niin kansa pikimin oppii ja muistaa
Lasten oppist, ia Lughuijsta. 13 lasten opist ja luguista,
Quin 34 on Keskyn, 35 Wscon, 36 Rucuxen 37 kuin on käskyn, uskon, rukuuksen
ia Sacramentin 38 sanadhen. 39 ja sakramentin sanaden.
Mitkä ikenens kirioijtetan Mitkä ikänäns kirjoitetaan,
nijste rauha ia toijuo otetan niistä rauha ja toivo otetaan.
Catzo, lue, etzi, ia tutki Katso, lue, etsi ja tutki,
eij senwooxi Silmes puhke. 40 ei sen vuoksi silmäs puhkee.
Ramattu sinun 41 hengen anda Raamattu sunun hengen antaa,
se sijs aijna sydhemes 42 canna se siis aina sydämes kanna.
Nijn cuki 31 Rucuxens 43 kieutten. 44 Niin kuki rukuukseens käyttään,
Quin 45 tesse kiriasa sisel leuten. 46 kuin tässä kirjasa sisäl löytään.