Virtuaalinen vanha kirjasuomi
  1. 1500-luku: Mikael Agricola
  2. 1500-luku: Muita tekstejä
  3. 1600-luku: Uskonnollinen proosa
  4. 1600-luku: Lakikieli
  5. 1600-luku: Lyriikka
  6. 1600-luku: Arkisempaa suomea
  7. 1700-luku: Lyhyt proosa
  8. 1700-luku: Almanakkojen artikkelit
  9. 1700-luku: Laki- ja sanomalehtikieli
  10. 1700-luku: Tilapäisrunous
47. CHRISTFRID GANANDER: Uudempia Uloswalituita Satuja, 1784

Näytä kuva

47. A. Satukokoelman nimiö

Uudempia Uloswalituita
Satuja,
Nuorten peränajatuxen teroituxexi, ja
yhteisesä elämäsä
Opixi, Waroituxexi ja Neuwoxi,
Ajan huwituxexi ja kuluxi, mutta myös
hywäin tapain ja kaunisten awuin
harjoittamisexi1
Kootut, ja Suomexi tulkitut2
Wuonna 1783.
Christfrid Gananderilda.
Philos. Mag:ta.

Duplex Libelli dos est, quod risum movet, & quod prudenti vitam consilio monet.

Phaedrus.3
Floriferis ut apes in saltibus omnia libent.
Lucret.4
Non dubito fore plerosque, Attice5, qui hoc genus scripturae leve, & non satis Dignum - - - judicent.
Nepos.6
Cur in Theatrum Cato7 severe venisti.
Martialis.8

WASASA, 1784.
Prändätty Georg Wilhelm Londicerildä.