Virtuaalinen vanha kirjasuomi
  1. 1500-luku: Mikael Agricola
  2. 1500-luku: Muita tekstejä
  3. 1600-luku: Uskonnollinen proosa
  4. 1600-luku: Lakikieli
  5. 1600-luku: Lyriikka
  6. 1600-luku: Arkisempaa suomea
  7. 1700-luku: Almanakkojen artikkelit
  8. 1700-luku: Laki- ja sanomalehtikieli
  9. 1700-luku: Tilapäisrunous
  10. 1700-luku: Muita tekstejä
32. B. Sananlaskuja, joissa esiintyy nominaalirakenne tai jokin nominaalimuoto

Florinuksen julkaisussa on runsaat 1500 sananlaskua, näistä useilla myös toisinto. Sananlaskut on teoksessa aakkostettu ensimmäisen sanan mukaan, joten näytteiksi valitsemani 50 sananlaskua löytyvät helposti SKS:n 1987 julkaisemasta näköispainoksesta tai Kotuksen verkkoaineistosta.


1. Cosca laiscan työn teondo1? Syxyllä loca2 paljon, kewällä wettä paljon, talwella wilu, kesällä helle; ei coscan cohdacuwaista3.
2. Ehto4 Erätzen5 (Matcamiehen) saando1, hämy4 wieran tulendo1.
3. Coto paha muistaminen; pito hywä jättäminen6.
4. Tehdyt caupat kijttämiset, hywät pahat pitämiset7.
5. Joki wäärä8 soutaminen, noroniemi9 noutaminen.
6. Sitä hijttä10 palwellan, eli cuuleminen11, jonga Hijden helman alla, ollan.
7. Ei Carhua witzalla lyömist12 ole.
8. Ei ole Ämmän13 ähkymistä14, cosca on Äijän13 pää sylisä, Äijän parta parmoilla15.
9. Kyllä Sielun16 seulomista, Ruumin rumista töistä.
10. Ei auta ambuman17, ettei18 ole nuolen noutajata.
11. Ei cunnia tule culuttamata19.
12. Ei pohja20 suwe21 kiellä, eikä etelä kylmämäst22.
13. Ei Saucoi23 sala saada, näkemätä näädän poica.
14. Hätäisen24 cauppa ei pidä tehtämän.
15. Jo nähty naidun warsi25, näkymätä26 naimattoman.
16. Itku pitkästä ilosta, nicka27 cauwan nauramasta22.
17. Oluella onni caunis, juodan janomatakin28; Ei pijcalla29 pahembi, naidan käkemätäkin30.
18. Suu pitä pandaman säckiä myöden.
19. Ei cossin31 cohua32 täydy, wähän31 miehen wääten33 käydä.
20. Ei leipä leikin34 syödä, cacku nauraen calweta35.
21. Ei saada wihoin36 wilja pöytän, maaten makiat palat.
22. Ei wares37 kiroen38 cuole, corppi suiwijn sanoin39.
23. En sano wihoin36, engä wiljoin40, Se on, en sano sortain41, engä auttain; wan sanon totuden.
24. Jatcain42 laiwackin43 tehdän.
25. Kipaten44 kildan45 mennän, condaten46 cotia tullan.
26. Laittain47 Suomi kijttä.
27. Leten48 tauti tule, lewäellen49 lähte.
28. Olen minä musta muiden nähden, walkia oman Emännän50.
29. Ämmät13 ähkyen51 eläwät, cuuset pauckuin palawat.
30. Hellet52 työttömän Kädet, arat armoin53 caswatetun, työhön harjoitelles.
31. Huojas54 hoimiesten55 eländö1, mutt’ on työtä päätä warjelles.
32. Kyllä culda cuiscutelles; ehkä56 huora huomeldain57.
33. Oluessa58 ollesani calua59 minulla kyllä60; olu58 päästä olkene61, calu cauwas culkene61.
34. Wäärä8 nisca nostes62, cauwan yöllä walwonen.
35. Ei aica ajan mendy63, wuotta lehden langettua64. Eli: Ei ikä ijän mendyä.
36. Terwe nuori syötyäns, wanha yösen65 lewättyäns.
37. Ei nijn wanha66, joca ei luule wuotta eläwäns; eikä nijn nuorta, joca tietä wanhax tulewans.
38. Muistan lasna67 olleni, muistan lasna, muistan naisna67; en neinä68 sinäikänä69. Warhain naitettu.
39. Odotta tullu70 wieras cattillan71 kiehuwaxi.
40. Sano andanu70 andanens; wan ei syöny70 saanens.
41. Halpa72 waimo Lapsillinen73 (hajalla hiuxin) paha hännätöin hewoinen.
42. Hywä hyllyldä puhua; aitan pääldä ammotella74.
43. Hywä ylhäldä puhu, mäen pääldä mällitellä74.
44. Hywä syönettä75 syöttä, työlläs cuolut wirwotta.
45. Lästä76 paras naida, cauca77 hewoisen cauppa.
46. Paha on paljas pään78 canssa hiusnuotta wetä.
47. Pare79 cuolla cuin kerjätä.
48. Parambi79 olla paljas pänä78 cuin caula caicki poicki.
49. Työläs on wanha congarix80 opetta.
50. Aica Hijren haucotella, ett81 on Kissan kidasa.