Virtuaalinen vanha kirjasuomi
  1. 1500-luku: Mikael Agricola
  2. 1500-luku: Muita tekstejä
  3. 1600-luku: Lakikieli
  4. 1600-luku: Lyriikka
  5. 1600-luku: Arkisempaa suomea
  6. 1700-luku: Lyhyt proosa
  7. 1700-luku: Almanakkojen artikkelit
  8. 1700-luku: Laki- ja sanomalehtikieli
  9. 1700-luku: Tilapäisrunous
  10. 1700-luku: Muita tekstejä
1600-LUVUN TEKSTEJÄ - I USKONNOLLINEN PROOSA

18. Joosef Kolckenius: Urjalan kappalaisen Henrik Malmin vaimon Catharina Barkin sekä Benjamin-vauvan ruumissaarnan personalia, 1698

b. Benjamin Malm

TÄmä meidän HERrasa poisnuckunut Weli wainajam BENJAMIN Hendrichin Poica MALM, nijncuin hän nämät colme: Syndyä, kärsiä ja cuolla picaisest on täyttänyt, on hän sitä wähemmän sanomista itzestäns jälkens jättänyt; Ainoastans on tiettäwä, että hän synnyi Huhdisa, 1 sisälolewaisna 2 Wuonna, Päiwä jälken Kyntilämessun 3 Päiwän, hywintiettäwistä 4 Wanhemmista. Isä on suuresa Surusa täsä saapuilla, 5 Äiti Ruumin puolesta täsä Silmäin edes ojettuna 6 Paarein päällä, joca synnyttäminen hänen Äitillens oli nijn cova että hänen cohta sen jälken on täytynyt waelda 7 caiken Mailman Tietä. Samana Päiwänä ahkeroitzi 8 hänen surullinen Isäns cuinga tämä hänen wähä 9 Poicaisens uden syndymisen Peson 10 cautta tulis JEsuxen Christuxen ja hänen Seuracundans Jäsenexi. Nijncuin hän oli lahjoitettu caunijlla Luonnolla, 11 nijn myös terwellä Ruumilla, jota Ruumin Terweyttä hän sai nautita ainoastans Wijcon Ajan, cosca sitte rascas Yskä ja Sulcu 12 rupeis händä enämmin ja enämmin rasittaman, jonga cautta HERra Jumala tahdoi hänen tästä Mailmasta eroitta ja yhdistä Äiti wainajans 13 canssa ijancaickisesa Elämäsä 22 . Päiwänä Helme-Cuusa, sitte cuin hän tämän Mailman Catkerutta ainoastans 2 . Wijcko ja 5 . Päiwä maistanut oli. Ehkä 14 HERra Jumala on tahtonut hänen wähän Aica olla 15 surun Pojan 16 täsä Mailmas, nijn hän nyt on suonut Poicans JEsuxen cautta hänen olla BENJAMIN 17 se on oikian Käden 18 Pojan ijancaickisesta. Auttacon myös meitä Jumala että me JEsuxen oikialle puolelle hänen ilmestys Päiwänäns tämän wähän BENJAMININ canssa asetetuxi tulisimma! AMEN!