Virtuaalinen vanha kirjasuomi
  1. 1500-luku: Muita tekstejä
  2. 1600-luku: Uskonnollinen proosa
  3. 1600-luku: Lakikieli
  4. 1600-luku: Lyriikka
  5. 1600-luku: Arkisempaa suomea
  6. 1700-luku: Lyhyt proosa
  7. 1700-luku: Almanakkojen artikkelit
  8. 1700-luku: Laki- ja sanomalehtikieli
  9. 1700-luku: Tilapäisrunous
  10. 1700-luku: Muita tekstejä
I. MIKAEL AGRICOLA

2. Rucouskirian esipuherunoja, 1544

2. A. Manaus1 Pappien tyge2

Huom. Runon viereen on kirjoitettu lukuasu helpottamaan lukemista. Lukuasuun ei ole kuitenkaan merkitty spiranttiääntämyksiä (esim. sanan sydän Agricolan aikainen ääntämys olisi /syðän/)
Virie3 Pappi, Opetusise. 4 Viriä pappi, opetusisä
Canssan 5 rocki, quin Eijtin 6 nise. kansan ruokkii kuin äitin nisä.
Ja hyue Paijmen caijtze Lambat. Ja hyvä paimen kaitsee lampaat,
Saijrat, Exyuet, ia caiki Rambat. 7 sairaat, eksyvät ja kaikki rampa(a)t.
Waluo, Mana, 8 Etzi, ia hwta. Valvoo, manaa, etsii ja huutaa
ia teghe palio hyue mwta. ja tekee paljo hyvää muuta.
Quin 9Isend 10 anda Perens 11 roca. Kuin isänt antaa pereens ruokaa,
nijn Pappi Seuran 12 edhest hoca. 13 niin pappi seuran edest huokaa
Opin, Neuuon, ia Elemen mööt. 14 opin, neuvon ja elämän myöt
iocapeiue, ia mös ioca ööt. 15 joka päivä ja myös joka yöt.
Cuca nijn nouta 16 HERRANS miele. 17 Kuka niin noutaa Herrans mielee,
se sijs henen Engelins liene. se siis hänen enkelins lienee.
se on sagen heiy 18 Pappi. Se on sangen häijy pappi,
ioca vaan etzi watzans tarpet. 19 joka vaan etsii vatsans tarpeet
Ja eij catzo HERRAS 20 caria. ja ei katso Herras karjaa
jakain 21 Opin Wijna maria 22 jakain opin viinamarjaa.
Quin 23 Reeskan, 24 Nahan, ja Lihan wie. Kuin rieskan, nahan ja lihan vie
ja sijtt 25 eij Lauma wartioijtze 26 ja si(i)t ei laumaa vartioitse,
Se mycke Coijra olla machta. 27 se mykkä koira olla mahtaa,
joca Swdhen taual Lambat slachta. 28 joka suden taval lampaat slahtaa
Ja Hengen roan 29 heilde sala. ja hengen ruan heiltä salaa
södhen Canssa, quin Leiuen pala. syöden kansaa kuin leivän palaa.
Jumalottomat 30 wimein söö. Jumalottomat viimein syö
kijrastulj, ja heluetin öö. kiirastuli ja helvetin yö.
Joijlle 31 walmjstan 32 Cwma Petzj. 33 Joille valmistaan kuuma pätsi,
cosca 34 Christus Lambaans weren etzj koska Kristus lampaans veren etsii.
Jonga lieckj eij coscan sammo. Jonka liekki ei koskaan sammu,
ninquin HERRA itzellens wanno niin kuin Herra itsellens vannoo.
Ota sijs nyt, ota sijs waarj. Ota siis nyt, ota siis vaari,
hyue Pappj, Welj, ja Faarj 35 hyvä pappi, veli ja faari
Sinun wirgastas, 36 ja HERRA 37 Laumast sinun virgastas ja Herra laumast
aijna wisust 38 uariellen paulast. aina visust varjellen paulast.
Totuta Canssas rucoelman 39 Totuta kansas rukoelmaan
wsein, quin 9 edheskirjoijtetan 40 usein, kuin edeskirjoitetaan,
Ja monaijst 41 Sacramentil 42 kieumeen. ja monaist sakramentil käymään,
teudhes wscos site sömen täydes uskos sitä syömään
Ja heiden 43 Elemens parandama. 44 ja heidän elämäns parantamaa,
sitt Chrjstus synnit andex anda. sit Kristus synnit anteeks antaa.
Joca soottans 45 neme wnhotta. 46 Joka suottans nämä unhottaa,
tietens 47 se Sijelut cadhotta. tietens se sielut kadottaa.
Ja ele palio site 48 hooli. Ja älä paljo siitä huoli,
jolleij Pahat sinua cwle. jollei pahat sinua kuule,
Sille eij he sinua hylke. sillä ei he sinua hylkää,
Mutta 49 heiden 50 Sijeluns sylke. 51 mutta heidän sielu(u)ns sylkee.
Ele itze heiden cansans. Älä itse heidän kansans
laijskan, 52 Pirun sappe 53 ansaitz. 54 laiskan pirun sappee ansaits.
Mutta 49 rucoele 55 Christust aijna Mutta rukoele Kristust aina
ia Jalcas ala 56 Piru paijna ja jalkas ala piru paina,
Nijn Taiuasen 57 astu sinun ialcas niin taivaase(e)n astuu sinun jalkas,
sijtt 25 on Ilossa sinun palcas si(i)t on ilossa sinun palkkas.