Virtuaalinen vanha kirjasuomi
  1. 1500-luku: Muita tekstejä
  2. 1600-luku: Uskonnollinen proosa
  3. 1600-luku: Lakikieli
  4. 1600-luku: Lyriikka
  5. 1600-luku: Arkisempaa suomea
  6. 1700-luku: Lyhyt proosa
  7. 1700-luku: Almanakkojen artikkelit
  8. 1700-luku: Laki- ja sanomalehtikieli
  9. 1700-luku: Tilapäisrunous
  10. 1700-luku: Muita tekstejä
I. MIKAEL AGRICOLA

1 . Abckirian eli katekismuksen nimiö, ?1543–44

Michael Agricola Christiano Salutem 1.

Näytä kuva

Huom. 1. Agricolan runojen omituiset sananmuodot selittyvät paljolti runomitasta, esim. tässä runossa toori /tuori/ pro tuore (edellä /nuori/) ja este pro estettä tai esteetä (edellä teste /tästä/). Riimipari teste - este on myös hyvä esimerkki ns. silmäsoinnuista, joita löytyy muistakin runoista: Petzj - etzj /pätsi, etsii/, hylke - sylke /hylkää, sylkee/, kenge - henge /kenkä, henkee/ jne. Kuten esimerkit osoittavat, riimi perustui usein ortografiseen ilmeeseen eikä ääntämykseen (ns. silmäsointu).
Huom. 2. Runon viereen on kirjoitettu lukuasu helpottamaan lukemista. Lukuasuun ei ole kuitenkaan merkitty spiranttiääntämyksiä (esim. sanan sydän Agricolan aikainen ääntämys olisi /syšän/)
Oppe2 nyt wanha, ia noori, Ope nyt vanha ja nuori,
joilla ombi Sydhen toori.3 joilla ompi sydän tuori,
Jumalan keskyt, ia mielen,4 Jumalan käskyt ja mielen,
iotca taidhat5 Somen kielen.6 jotka taidat suomen kielen.
Laki, se Sielun hirmutta,7 Laki se sielun hirmuttaa,
mutt Christus sen tas lodhutta.8 mut Kristus sen taas lohduttaa.
Lue sijs hyue Lapsi teste, Lue siis hyvä lapsi tästä
Alcu oppi9 ilman este.10 alkuoppi ilman este.
Nijte muista Elemes11 aina, Niitä muista elämäs aina,
nin Jesus sinun12 Armons laina.13 niin Jeesus sinun armons lainaa.