Virtuaalinen vanha kirjasuomi

TIEDOTE 1/2009: AGRICOLAN JA AIKALAISTEN TEKSTIT NYT VERKOSSA SELITYSTEN KERA

Virtuaalinen vanha kirjasuomi on kaikille vanhasta suomen kielestä kiinnostuneille avoin verkko-oppimateriaali

Helsingin yliopiston suomen laitoksen ja ulkopuolisten rahoittajien tuella on kahden vuoden uurastuksen jälkeen valmistunut internetsivusto Virtuaalinen vanha kirjasuomi (Vvks), joka helpottaa 1500- ja 1600-luvulla kirjoitettujen tekstien tulkintaa ja vanhan suomen opiskelua. Sivuilla on runsas valikoima eri kirjoittajien tekstejä ja tekstikatkelmia Agricolasta vanhaan lakikieleen, runouteen ja arkisempaan kieleen. Tekstien hankaliin kohtiin — nykykielestä poikkeaviin sanoihin, muotoihin tai sanontoihin — pääsee lukemaan selityksiä linkkien kautta.

Sivusto sisältää yli 40 tekstin tai tekstikatkelman lisäksi mm. kattavan 1500- ja 1600-luvun suomea käsittelevän kielioppiosion, katsauksen vanhaan kirjallisuuteen ja harjoituksia ratkaisuineen. Sivusto on suunnattu niin yliopistoille, kouluille ja muille opinahjoille kuin kenelle tahansa vanhasta kirjakielestämme kiinnostuneelle. Selitysten ja kieliopin lukemista helpottaa kieliopin termistön tunteminen, mutta maallikollekin sivusto tarjoaa paljon kiintoisaa tietoa.

Vvks-hankkeen johtaja, FT Pirkko Forsman Svensson on tyytyväinen sivustoon: "Vihdoin on olemassa helppokäyttöinen, lähes kaikkien ulottuvilla oleva oppimateriaali vanhasta kirjasuomesta kiinnostuneille.".

Virtuaalinen vanha kirjasuomi perustuu Forsman Svenssonin parinkymmenen vuoden takaisiin vanhan kirjasuomen oppikirjoihin. Sivusto syntyikin hänen mukaansa todellisesta tarpeesta. "Sain paljon palautetta siitä, että kirjoista kyllä löytyi tietoa mutta niitä oli hankala kantaa mukana ja selata. Nykytekniikka on onneksi mahdollistanut aineiston siirtämisen digitaaliseen muotoon ja kaikkien ulottuville", hän kertoo.

Sivusto on toteutettu hämmästyttävän pienellä budjetilla. "Sivuston suunnittelu ja toteuttaminen on vaatinut talkootyötä. Olen yllättynyt siitä, miten nihkeästi hankkeelle on myönnetty rahoitusta — kyseessä on kuitenkin paitsi kulttuuriteko myös ilmainen ja etäopiskelun mahdollistava palvelu", Forsman Svensson toteaa.

Sivustoa kehitetään edelleen mahdollisten apurahojen turvin. Seuraavaksi aineistoon lisätään 1700-luvun tekstejä selityksineen sekä tuon ajan kirjallisuutta käsittelevä osio.

Virtuaalinen vanha kirjasuomi löytyy osoitteesta www.vvks.info

Lisätietoja:
FT, dos. Pirkko Forsman Svensson
puh. 050-305 2166
pirkko.forsman-svensson@helsinki.fi