TEKSTI 39s

1 /o(i)jennusnuoria/ 'ohjeita' 1.2 c

2 = tekstin on painanut Vaasassa G. W. Londicer, tekijä tuntematon

3 14.3; ks. myös 4.3

4 = elää; itämurteinen diftongiutumistapaus pää > peä

5 vatta t. vahta pro yleiskielen vatsa; edellinen on läntisille, jälkimmäinen itämurteille tyypillinen variantti. Vrt. mettä ~ mehtä ~ messä ~ metsä. Itämurteisia ht-asuja ei ole 1600-luvun aineistossani.

6 19.4 ja 39.2.2.2

7 'rasittamisen, harjoittamisen'

8 'uudelleen' 20.1.1

9 '(liian) kovasti, nopeasti'

10 ruveta = ryhtyä

11 'pahaa, huonoa (negatiivista)'

12 märkyys = kosteus, "kehon neste" t. "nestetasapaino"; kelvoton märkyys tarkoittanee kehon nesteiden (esim. vatsan nesteet, sylki) laadun tai määrän heikkoutta - kehoon on päätynyt vääränlaista nestettä tai "luonnollinen kosteustasapaino" on järkkynyt (vrt. luonnollinen märkyys)

13 kino = lima, kuola, neste

14 = tyhjennetty 13.2.2.1

15 tiima = tunti

16 = ylössulattaa 'panee erittymään t. liikkeelle' ('sulattaa')

17 = aivojen (pään)

18 'hiukan, jonkin verran'

19 so. suolen sisältö eli uloste

20 = laskeutuisi; laskeu/u (johdin -U-) = laskeutu/u (johdin -UtU-), inf. laskeu/ta pro laskeutua 23.3.1 Muist.

21 perkaus = puhdistus, (suolen) tyhjennys

22 = huomaamaton, 'yllättävä, odottamaton, arvaamaton'; huomaitse/n pro huomaa/n, huomaitse/matoin > huoma(i)hte/maton ~ huoma(i)tte/maton; muotona myös huomato(i)n. Ks. viitettä 5

23 'ilo, riemu'

24 'pantu, valmistettu' (r. brygga öl 'panna olutta')

25 kissastunut ~ kissaantunut = eltaantunut, pilaantunut, vanha, ummehtunut. Liittyy osittain, ehkä kansanetymologisesti kissa­-sanaan, vrt. Renvallin selitys 'tulla kissan virtsan hajuiseksi'. Voi varsinaisesti olla yhteydessä hapanta ja kitkerää merkitseviin sanoihin kisu ja kisma. (Suomen etymol. sanakirja)

26 pure : pureet 'kipu, särky'

27 7.2

28 kivitauti = munuais- t. virtsakivitauti

29 kirnupiimä (r. kärnmjölk) jää jäljelle, kun kermasta on kirnuamalla erotettu voirasva, siis voinvalmistuksen sivutuote

30 'erityisesti, etenkin' 20.1.4 b

31 'aiheuttaa, saa aikaan, tuottaa'

32 'muistin' 23.4.2 d

33 so. kevyeltä, helpolta tuntuva työnteko (keviä 7.2)

34 so. ihmisessä luonnostaan olevat l. synnynnäiset kyvyt / valmiudet

35 so. kasvattaa lihasmassaa ja kohentaa oloa, ts. antaa ruumiin ja sielun voimia; luonnollinen lämmin l. lämpymä = luonnonmukainen, sisäinen hyvinvointi, hyväolo

36 reväisin = vatsakipu, joka aiheutui oletetusta suonen irtoamisesta (hieronta auttoi!)

37 likin(nä) = lähinnä 20.2 s.v. liki

38 so. sapen l. sappinesteen eritystä. Vielä 1700-luvulla lääketiede perustui ns. humoraalioppiin, jonka pohjana oli elimistön neljän perusnesteen - veren, keltaisen sapen, mustan sapen ja liman määrien välillä vallitsevien suhteiden vaikutus ihmisen terveyteen. Keltaisen sapen (muinaiskreikaksi kholi) liiallisen määrän uskottiin aiheuttavan mm. kiivautta ja vihaisuutta, ja edelleen kiivasluonteista henkilöä saatetaan sanoa koleeriseksi; vrt. myös sanonta sappi kiehuu. Mustan sapen (muinaiskreikaksi melankholi) liiallisen määrän taas uskottiin aiheuttavan alakuloa, siis melankoliaa.

39 vesi = virtsa

40 tuuli = ilma, (suolisto)kaasu

41 so. tyhjentää suolisto erilaisin apuneuvoin, esim. syömällä tai juomalla tiettyä ainetta (lat. purgare 'puhdistaa')

42 lue: ensimmäiseksi, toiseksi, kolmanneksi

43 = tiedetään 13.2.2.1

44 = leveä rinta, so. voimakas ja jäntevä ylävartalo

45 = ylöskohonnut t. pullistunut rinta saattoi olla merkkinä keuhkotaudista

46 'lihaksikkaat, vahvat'

47 'valtimo, sydän'

48 Ns. e-nominien alkuperäisen loppu-h:n tilalla on nykymurteissa joko -t tai -s. VKS:n osalta ks. 3.1 ja 3.2

49 = hilpeä 'vilkas, ripeä, nopea'

50 so. liikkuu, on liikkeessä, siis suosii liikuntaa

51 = ylen 'sangen, liian'

52 Huom. vastapoolit virkku ~ verkkainen, so. nopeatempoinen vs. hidastempoinen (ihminen)

53 = yhden (1.1 b ja 24); artikkelilla on tässä yleistävä funktio: kuka tahansa iloinen (ihminen)

54 = vanhanakin; -kin-partikkelin k:n katoa etenkin a:n ja ä:n jäljestä esiintyy nykysuomessa yleisesti mm. keskipohjalaisissa ja savolaisissa

55 'hyvää, suurenmoista'

56 omatunto = mieli, olo