TEKSTI 33s

1 'jalosukuinen, aatelinen' 23.6 b

2 'yliadjutantti' 23.5.2 b

3 = et cetera 'jne.' 23.6 b

4 'erityisen, aivan, melko'

5 so. innostuu, kiinnostuu

6 'kurjan, surkean'

7 /hävinneen/ so. taistelun hävinneen, tappion kärsineen maan. Suuren Pohjan sodan jälkeisessä Uudenkaupungin rauhassa 1721 Suomi menetti Inkerinmaan, Karjalan kannaksen ja Viipurin. Suuria alueita oli tuhottu ja köyhyys valtava. Ruotsin puolueiden (hatut ja myssyt) kiistat johtivat siihen, että valtiopäivät julisti heinäkuussa 1741 sodan Venäjää vastaan (venäläismiehitys tunnetaan Suomessa pikkuvihana). Alkoi uusi tuhon ja hävityksen kausi, joka päättyi vasta elokuussa 1743 Turun rauhaan. Sodan alkuvaiheessa saatiin aikaan aselepo, mutta sopimusajan lähestyessä loppuaan ylipäällikkö Lewenhaupt lähetti eversti Lagercrantzin Venäjälle anomaan aselevon pidennystä. Tämä toi mukanaan keisarinna Elisabethilta 18.3.1742 päivätyn ns. keisarillisen manifestin (teksti 40).

8 'halveksittua'

9 = todella ihmeellistä 28.2

10 'vaikeaa'

11 so. ymmärtänyt, oivaltanut, oppinut; käsittää-verbin konkr. merkitys on 'tarttua kiinni johonkin, kosketella käsin, ottaa kiinni'

12 Astevaihtelusta 1.4.2 c-kohta; taitaa = voida, ostaa

13 'mieliksi, iloksi'

14 'kirjoittaa puhtaaksi, kopioida' 23.1

15 so. kirjoittajaa, jolla on kaunis ja selkeä käsiala

16 'tarkkaa, tunnollista' (joka ei tee virheitä)

17 so. (sellaista) henkilöä

18 17.5

19 Suomalaisen Sana-Lugun Coetus

20 so. sellaisen henkilön

21 = mahdan löytää, löytäisin 18.3.1

22 taittamattomat = joita ei ole taitettu (taittaa) pro taivuttamattomat (taivuttaa); taittamaan pro taivuttamaan. Kumpikin verbi on johdettu samasta *taje-vartalosta (Häkkinen 2004).

23 = opitaan 34.1 b-kohdan esimerkit

24 = sopisivat, luontuisivat 18.1.1 d

25 'kieliopista'

26 = saadaan, on saatava t. hankittava 33.2.2

27 = löydetään, löytyy, on 13.2.2.1

28 'etenkin, varsinkin'

29 /lisäännykset/ 'lisäykset, lisätiedot'

30 so. jos minä teen joitakin lisäyksiä 34.4 a-kohdan esimerkit

31 anottu asia tarkoittanee Lewenhauptin tiedustelua Jusleniuksen sanakirjahankkeen edistymisestä (ks. tekstin alussa olevaa selostusta )

32 'ottaisi tehtäväkseen' 23.1 (r. åta sig)

33 'enemmän kuin' 20.2 s.v. yli, ylitse(n)

34 /vaarin otettapaa/ 'huolellisesti, tarkasti tehtävää, tarkkuutta vaativaa; työtä, joka vaatii enemmän tarkkuutta kuin mitkään muut kielet. 19.5.1

35 Tässä arkki tarkoittaa käsinkirjoitettua paperiarkkia. Kirjapainotyössä (plano-)arkki taitetaan kahtia (= folio eli 4 sivua), tehdään nelitaite (= kvartto eli 8 s), kahdeksantaite (oktaavo eli 16 s) jne.

36 'suorittaakseen'

37 'kysellä, tiedustella' 23.1 (r. efterfråga)

38 hänen ja sitä viittaavat kumpikin Jusleniuksen sanakirjaan. Asusta hänen 17.1

39 Joko painovirhe tai ääntämyksen mukainen ortografia, ts. alkukahdennus /ei olen niin/ 36.2

40 14.3

41 so. kunnioittaen, arvossa pitäen

42 = junior 'nuorempi'