TEKSTI 24. C

1 17.5

2 'kirkkoherran alaisena hoidossa', so. kirkkoherrakuntaan kuuluu useampia pitäjiä

3 s:llinen murreasu pro pitäjä

4 'niitä palvellaan', nyk. niitä hoitavat sekä kirkkoherra että kappalainen; ks. 34.1 ja 34.4

5 20.1.4

6 15.1

7 'kerrallaan, peräkkäin'

8 'samoin'

9 4.2

10 'järjestää'

11 'asianmukaisesti'

12 'hoidetaan, toimitetaan'

13 'huonoon maineeseen'

14 = joku syyttää pappia häpeällisestä teosta; ks. 34.1 ja 34.4

15 'maallisen'

16 20.2

17 so. kunnes asiasta annetaan tuomio

18 'todistetaan syylliseksi'

19 'koskee henkeä ja kunniaa', ts. rikos on senlaatuinen, että siitä seuraa kuolemanrangaistus ja kunnian menettäminen

20 so. häntä ei armahdeta

21 'erottaa, sanoa irti'

22 'kärsiä'

23 'riippukoon vain Meistä [so. kuninkaasta] ~ olkoon vain Meidän vallassamme'

24 Epäsuorasta kysymyksestä 40.3.5

25 'ilmeisen, huomattavan'

26 'jälkeen, perusteella' yms.

27 'saada'; äänneasusta 5 Muist.

28 'siirron' (lähdetekstin sanalla befordran on myös merkitykset 'kuljetus, avustus, suositus')

29 'paikkakunnille'; äänneasusta 14.5.2

30 'hänen [yleisessä] tiedossa oleva tekonsa'

31 'herättää, synnyttää'

32 'saa, voi'

33 'takaisin'

34 so. henkensä pelastamiseksi, itsepuolustukseksi

35 so. on oikeudessa käsiteltävänä

36 'pidättyy, pysyttelee poissa'

37 so. jotka koskevat heitä itseään, heidän vaimoaan jne.

38 'joista vastaamaan ~ joita hoitamaan'

39 Ks. tekstin 13. B viitettä 2

40 Ks. tekstin 12 viitettä 48

41 'täysin valtuuksin' (r. fullmäktig)

42 Florinus on suomentanut lähdetekstin ilmauksen göra ngn fullmäktig 'valtuuttaa jk, antaa jllek täydet valtuudet jhk' sanonnalla panna jk sijaan täydellä voimalla. Relatiivilause nykykielistettynä: joita hoitamaan piispa ja tuomiokapituli ovat heidät erityisesti valtuuttaneet. Partisiipin asusta 1.3 e.

43 'varoen, varovasti' 19.3.1.2

44 'anomuskirjelmillä, kirjallisilla anomuksilla'

45 'kannekirjelmillä'

46 'lausua mielipiteensä, antaa lausunto seurakuntalaistensa puolesta'

47 'sekautua'; pronominista 17.3

48 14.5.2

49 so. jotka eivät ollenkaan koske heitä

50 'heittäytyy, antautuu, ryhtyy'

51 'liittyy, menee mukaan'

52 'mässää, syö ja juo' tjs.

53 /terninkii/ 'arpa(noppa)a' (r. tärning)

54 = rahasta tai tavarasta

55 'koskevat'

56 'määräajaksi, joksikin aikaa'

57 Ks. tekstin 7 viitettä 72

58 = puolet hänen palkastaan ja ylläpidostaan (r. inkomst och underhåll)

59 23.1

60 'paranna tapojaan'

61 'kokonaan'

62 'määrättäköön'