TEKSTI 13. a.

1 23.5.1

2 'etenkin'

3 1.4.1

4 23.6

5 so. vuodattamisessa; äänneasusta 1.1 b

6 23.5.2

7 1.1 b; ks. tekstin 5 viitettä 32

8 = itsekunkin luo, nyk. jokaiselle; ks. 20.1.3 c ja 31.2

9 /kaupunkiin/

10 = papereihin ~ papereille 30.1.2

11 = pergamentteihin ~ pergamenteille 30.1.2; pärmä = pergamentti

12 'kirjeiden (kanssa)' = kirjeillä 31.2

13 1.4.2

14 20.3

15 20.2

16 'lyhyesti sanottuna' 30.3.1 Muist. 2

17 = tulla pimitetyksi, 'hämärtyä, unohtua' 19.2

18 'koskematta'

19 20.1.1 Muist.

20 20.1.2

21 18.4

22 = viime aikoina, hiljattain 30.5.4

23 9.1 Muist.1

24 = ensi(mmäise)ksi 20.1.1

25 13.2.2.1

26 23.4.3

27 /tulkittaa/ 'kääntää' ("tulla käännetyksi") 19.2

28 ajanrahtu = hetki, tuokio, silmänräpäys

29 25.2.2

30 30.1.5

31 = kolme vuotta sitten 20.2 s.v. ennen

32 'tullut, ehtinyt'

33 'erinomaisen, erikoisen hienon' (vrt. ruots. utvald)

34 Ks. tekstin 12 viitettä 43

35 Ks. tekstin 12 viitteitä 44 ja 46. Pietari Brahe lähetti jo 1637 Ruotsin (holhooja)hallitukselle akatemian perustamista koskevan ehdotuksen, joka vähitellen johti perustamiskirjan allekirjoittamiseen 26.3.1640.

36 Teidän Armonne on Jöns Kurki, Laukon ym. kartanoiden herra, Turun hovioikeuden presidentti, Ruotsin valtaneuvos ym. Laur. Petri on omistanut teoksensa Jöns Kurjelle ja tämän perheelle sekä kahdelle muulle suosijalleen (' Minun woimaliset ia cunnialiset holhojani')

37 'huolellisella, tarkalla'

38 'jKr ~ Herran vuonna', lat. [Christi] natalis ~ nati anno

39 19.6.2 Muist.

40 Turun Akatemian yhteyteen saatiin kirjapaino 1642, ja ensimmäinen kirjanpainaja (kirjain pränttääjä) oli ruotsalainen Uplannista kotoisin oleva Pietari Wald.

41 'asukkaille'

42 so. tavallisille ihmisille, jotka eivät pysty hankkimaan eivätkä lukemaan vieraskielisiä kirjoja

43 so. kuvauksia kunniallisista teoista, kunniallisesta elämästä ja käytöksestä; kunniallinen = siveä, säädyllinen, nuhteeton

44 'omasta puolestaan, omin päin' 17.3